بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جهانگیری: گاهی فردی غیرانقل خود را انقل جا می زند

پست جهانگیری: گاهی فردی غیرانقل خود را انقل جا می زند از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جهانگیری: گاهی فردی غیرانقل خود را انقل جا می زند

درخواست حذف اطلاعات
ایسنا نوشت: معاون اول رئیس جمهور گفت: برخی خسارت ها قابل جبران نیست یا جبران آنها زمان زیادی می برد؛ مثل اینکه فردی غیر ارزشی خود را ارزشی نشان داده یا فردی غیر انقل خود را انقل جا بزند.منبع : http://khabaronline.ir/detail/656048