بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

: انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست/ چند سوال انقل از راهپیمایان /۱

پست : انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست/ چند سوال انقل از راهپیمایان /۱ از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.: انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست/ چند سوال انقل از راهپیمایان /۱

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور گفت: بینش و منش و روش انقل بودن، بینش و منش و روشی برای جلب بیشتر افراد و اذهان به سمت انقلاب است. یعنی پویایی و مقاومت بیشتر. انقل بودن با تنگ شی و خودمداری سازگار نیست.منبع : http://khabaronline.ir/detail/634644