بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

#541

پست #541 از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.#541

درخواست حذف اطلاعات
اینقدر که من برا ایز کرن عطی ذوق دارم

اون شاید با دیدن من ذوق نکنه

نه مطمئنم ذوق می کنه

ولی ب اینه با فازی هماهنگ گفت اون تایم که من میرسم مشهد عطی تا 12 کلاس داره

و باید بریم ید

یعنی میشه کلاسشو بپیچونه بریم دور دور تا شب

بعدشم من برم خابگاه

خدایا میشه طبق برنامه ای که ریختم پیش بره ؟

فقط به موضعی هست که نمیشه اینجا گفت فقط امیدورام در راه اتفاق نیفته :/ اونم تو اتوبوس ایییش
منبع : http://kadootaaanbaaaal.blogfa.com/post/550