بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انسان چگونه از روی عمد و علم ، معصیت خدا را می کند؟

پست انسان چگونه از روی عمد و علم ، معصیت خدا را می کند؟ از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انسان چگونه از روی عمد و علم ، معصیت خدا را می کند؟

درخواست حذف اطلاعات
حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله جلسات درس تفسیر خود در تفسیر آیات 46 تا 52 سوره «زمر» روز یکشنبه، 7 دی ماه، بیان کرد:

خداوند در سوره زمر در بیان روز قیامت می فرماید :جریان قیامت آنطور نیست که شما بخواهید آن را با فکر خود ادراک کنید. برخی اصل قیامت را ادراک نمی کنند و برخی دیگر در حد مفهوم ادراک می کنند. وقتی قیامت ظهور کرد برای همه بر خلاف آن چیزی که فکر می د ظهور می کند. آن هایی که خواب بودند و ادارکی در مورد قیامت نداشتند بیدار می شوند. مومنانی که به اندازه مفهوم علم حصولی توانسته بودند قیامت را در دنیا ادراک کنند در قیامت با علم شهودی قیامت را درک می کنند. آن ها چیزهایی را می بینند که اصلاً فکر آن را نمی د.
منبع : http://jondabeh.blogfa.com/post/206/انسان-چگونه-از-روی-عمد-و-علم-،-معصیت-خدا-را-می‌کند-