بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گیاهان غیرعادی (با ع )

پست گیاهان غیرعادی (با ع ) از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.گیاهان غیرعادی (با ع )

درخواست حذف اطلاعات

گیاهان غیرعادی (با ع )

حمیده احمدیان راد

گیاهان موجودات شگفت انگیزیند. آنها قادرند غذایشان را از طریق فتوسنتز درست کنند و همچنین مواد غذایی میلیون ها موجود زنده دیگر را هم تأمین کنند. اما از نظر برخی، گیاهان ممکن است ل کننده به نظر برسند. درحالی که واقعاً این طور نیست. یکی از دلایلش این است که گیاهان جالب و غیر عادی ای هم وجود دارند. نمونه هایی که در زیر آورده شده اثبات می کنند که گیاهان فقط چیزهای سبزی نیستند که در خاک رشد می کنند.

پانسمان کننده ها (bandagers)

استبرقاستبرق یا لباشیریان (
milkweed) گیاهی است که وقتی می شکند یا قطع می شود مایع شیری رنگی تراوش می کند. وقتی که این آب خشک می شود، به صورت یک پانسمان منطقه ش ته شده را می پوشاند. این مایع شیری رنگ از این جهت هم مهم است که مثل یک عامل بازدارنده سمی در برابر اتی عمل می کند که ممکن است سعی کنند از گیاه تغذیه کنند. یک استثنا در این زمینه در بین ات، پادشاه پروانه است که درمقابل تأثیرات این سم مصون است. گیاهان استبرق تنها گیاهانی هستند که کرم های جوان پادشاه پروانه آنها را خواهند خورد.

پانسمان استبرق

خفه کننده ها (chokers)
گیاه خفه کننده

گیاهان خفه کننده (strangler figs) به این دلیل این نام را گرفته اند که درواقع میزبانشان را خفه می کنند. آنها با کمک جانوران از بالا تا پایین یک درخت رشد می کنند. به عنوان مثال، یک پرنده ممکن است دانه گیاهی خفه کننده را روی شاخه درختی رها کند. هنگامی که گیاه خفه کننده شروع به رشد می کند، ریشه هایش را به زمین می فرستد، پس از آن در داخل خاک محکم می شود و کاملاً درخت را محاصره می کند. در نهایت، درخت میزبان خواهد مرد به این دلیل که دیگر قادر به دریافت آب و غذای کافی نخواهد بود.

سنگ شکنها


گل سنگگل سنگ ها نتیجه همزیستی و ترکیب جلبک سبز و قارچ هستند. آنها گیاهان غیر عادی ای محسوب می شوند زیرا می توانند تقریباً بر روی هر سطحی رشد کنند. گل سنگ ها اسیدی ترشح می کنند که می تواند سنگ را به خاک تجزیه کند. همچنین آنها مفیدند چراکه به تصفیه هوا از گازهای اضافی کمک می کنند.

خون آشام ها


گیاه خون آشامگیاهان خون آشام یا سِـس ها (dodder) به میزبانشان متصل می شوند و غذا و آب آن را می خورند. جوانه های گیاهان خون آشام هم به خارج از ساقه فرستاده می شوند تا گیاهان دیگری را جست و جو کنند و به آنها متصل شوند. هنگامی که یک میزبان پیدا می شود، سس به آن می چسبد و به ساقه های میزبانش نفوذ می کند. پس از آن رشد می کند درحالی که همچنان به قربانیش متصل می ماند. سس ها انگل های مضری تلقی می شوند، چراکه اغلب، بیماری های گیاهی را گسترش می دهند.

ارواح سفید

نی های هندینی های هندی (indian pipes) گیاهانی لوله ای شکل با گل های سفیدند. رنگ سفید این گیاه به آن ظاهری شبح مانند می دهد. نی هندی در سایه رشد می کند و همه مواد غذاییش را از قارچی که در ریشه هایش زندگی می کند به دست می آورد.

منبع : سایت 020
منبع : http://hosseinabedin.blogfa.com/post/268/گیاهان-غیرعادی-(با-عکس)-