بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

روز نوشت 10 مرداد

پست روز نوشت 10 مرداد از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.روز نوشت 10 مرداد

درخواست حذف اطلاعات

دیروز مرخصی بودم ،خیر سرم ،کاری نیمه تمام رو تمام کنم ،همه کار علی کاری که واسش مرخصی گرفتم تعجب

برای انجام کار باید میرفتم دفتر ،از اونجایی که دفتر فقط عصر ها باز است ،باید به دنبال کلید دارش میکشم

زنگ زدم بار اول ساعت 9 صبح :مراسم خا پاری هستم

زنگ زدم بار دوم ساعت 11 صبح : مراسم فاتحه هستم

خب زمان هست صدا مخزن اگزوز دو سه روزی هست که گوش نواز نیس ،برویم پی تعمیرش ،مخزن تعویض شد ،هوا بسیار داغ،تعمیر کار میگه بشسین جلوی کولر هوا بهشته تعجب کولر آبی ،من عرق ریزان ،خلاصه 310 هزار ناقابل ...

اما واسم جالب بود ،اگزوز ساخت مشهد بود ،گارانتی هم داره

زنگ زدم بار سوم ساعت 14 : بیا خونمون تعجبسوال اسناد رو بگیر

رفتیم ساعت 14 اما خبری از کلید نبود فقط اسناد پراکنده ،جمع آوری نمود ،کلید پیش معاونم سبز برو بگیر

زنگ زدیم : کلید میخوام

ساعت 5.30 عصر بیا جلسه داریم ،کلید واسه چی
منبع : http://hesegharib880704.persianblog.ir/post/34