بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گاهی...

پست گاهی... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.گاهی...

درخواست حذف اطلاعات

گاهی باید یاد گرفت :
همیشه دلی که برایت می تپد ماندگار نیست !
باید یاد گرفت :
که قدرِ بعضی از لحظه ها را ، بیشتر دانست ...
باید یاد گرفت :
گاهی ممکن است ، آنقدر تنها شوی که ؛
هیچ چشمی اتفاقی هم تو را نبیند !
منبع : http://heartphoneme.blogfa.com/post/13