بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آرزو ...

پست آرزو ... از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آرزو ...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ وقت

آدم ها را آرزو نکن ...

روزها گذشت تا فهمیدم ...

ی که تورا دوست داشته باشد

نه با آرزو می آید ...

نه با ماس می ماند ...

پاییز 97
منبع : http://heartphoneme.blogfa.com/post/18