بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

????خاطرات صبا????

آخرین پست های وبلاگ ????خاطرات صبا???? به صورت خودکار از بلاگ ????خاطرات صبا???? دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.دلخوشی کوچک

درخواست حذف اطلاعات

همین که هر سه مرحله ی گواهیناممو بار اول قبول شدم کلی خوشحالم کرد...به همین سادگی ,به همین خوشمزگی.


پ.ن:بعد از قبولی امتحان شهر ,خانواده را به بستنی دعوت خیلی مزه داد.
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/16/دلخوشی-کوچک
دلخوشی کوچک

درخواست حذف اطلاعات

همین که هر سه مرحله ی گواهیناممو بار اول قبول شدم کلی خوشحالم کرد...به همین سادگی ,به همین خوشمزگی.


پ.ن:بعد از قبولی امتحان شهر ,خانواده را به بستنی دعوت خیلی مزه داد.
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/16/دلخوشی-کوچک
دلخوشی کوچک

درخواست حذف اطلاعات

همین که هر سه مرحله ی گواهیناممو بار اول قبول شدم کلی خوشحالم کرد...به همین سادگی ,به همین خوشمزگی.


پ.ن:بعد از قبولی امتحان شهر ,خانواده را به بستنی دعوت خیلی مزه داد.
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/16/دلخوشی-کوچک
دلخوشی کوچک

درخواست حذف اطلاعات

همین که هر سه مرحله ی گواهیناممو بار اول قبول شدم کلی خوشحالم کرد...به همین سادگی ,به همین خوشمزگی.


پ.ن:بعد از قبولی امتحان شهر ,خانواده را به بستنی دعوت خیلی مزه داد.
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/16/دلخوشی-کوچک
بفرمایید شیرینی

درخواست حذف اطلاعات


لیدیز اند جنتلمنز! فرمایید شیرینی ,آقا خانم تعارف نکنید که ناراحت میشم:))))))))))


پ.ن:شیرینی برای قدح جان
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/بفرمایید-شیرینی
بفرمایید شیرینی

درخواست حذف اطلاعات


لیدیز اند جنتلمنز! فرمایید شیرینی ,آقا خانم تعارف نکنید که ناراحت میشم:))))))))))


پ.ن:شیرینی برای قدح جان
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/بفرمایید-شیرینی
بفرمایید شیرینی

درخواست حذف اطلاعات


لیدیز اند جنتلمنز! فرمایید شیرینی ,آقا خانم تعارف نکنید که ناراحت میشم:))))))))))


پ.ن:شیرینی برای قدح جان
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/بفرمایید-شیرینی
بفرمایید شیرینی

درخواست حذف اطلاعات


لیدیز اند جنتلمنز! فرمایید شیرینی ,آقا خانم تعارف نکنید که ناراحت میشم:))))))))))


پ.ن:شیرینی برای قدح جان
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/بفرمایید-شیرینی
ویروس خوش قدم

درخواست حذف اطلاعات

حالا که سرماخوردم ,خاستگار میخواد بیاد سر دیدنون:(((((


شانس میبینین تورو خدا?


پ.ن:قربون ویروس خوشگل سرماخوردگیم بشم که انقدر خوش قدمه:))))

پ.ن۲:سر دیدنون منتفی شد,خاستگار عینی جای پسرم بود گفتم دختر دار که شدم بیاد خاستگاری دخملم:))))))
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/ویروس-خوش-قدم
ویروس خوش قدم

درخواست حذف اطلاعات

حالا که سرماخوردم ,خاستگار میخواد بیاد سر دیدنون:(((((


شانس میبینین تورو خدا?


پ.ن:قربون ویروس خوشگل سرماخوردگیم بشم که انقدر خوش قدمه:))))

پ.ن۲:سر دیدنون منتفی شد,خاستگار عینی جای پسرم بود گفتم دختر دار که شدم بیاد خاستگاری دخملم:))))))
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/ویروس-خوش-قدم
ویروس خوش قدم

درخواست حذف اطلاعات

حالا که سرماخوردم ,خاستگار میخواد بیاد سر دیدنون:(((((


شانس میبینین تورو خدا?


پ.ن:قربون ویروس خوشگل سرماخوردگیم بشم که انقدر خوش قدمه:))))

پ.ن۲:سر دیدنون منتفی شد,خاستگار عینی جای پسرم بود گفتم دختر دار که شدم بیاد خاستگاری دخملم:))))))
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/ویروس-خوش-قدم
ویروس خوش قدم

درخواست حذف اطلاعات

حالا که سرماخوردم ,خاستگار میخواد بیاد سر دیدنون:(((((


شانس میبینین تورو خدا?


پ.ن:قربون ویروس خوشگل سرماخوردگیم بشم که انقدر خوش قدمه:))))

پ.ن۲:سر دیدنون منتفی شد,خاستگار عینی جای پسرم بود گفتم دختر دار که شدم بیاد خاستگاری دخملم:))))))
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/17/ویروس-خوش-قدم
جن زده شدم

درخواست حذف اطلاعات

حدود ی اعتی از ماجرا گذشته اما من هنوز میترسم ,میترسم چراغ خاموش کنم ,میترسم حتی چشامو ببندم ... .نمیتونم بخوابم اما خوابم میاد .


نصف شب بود که یک مرتبه از خواب پ ,دیدم تی م تنم نیست !!

چون سرماخورده بودم روی تی صورتیم ,یدونه بلوز بافتنی صورتی هم پوشیده بودم که سردم نشه اما وقتی بیدار شدم تی م تنم نبود اما بلوز بافتنی بود!

فکر میکنم فکر فکر و فکر اصلا یادم نیست کی تی مو در اوردم !

اخه مگه میشه نصف شب بیدار شم بلوز بافتنی در بیارم ,بعد تی مم در بیارم و بلوز بافتنیو دوباره بپوشم و یادم نیاد اینکار را ?!?چون بنظرم اینکار حداقل سی ثانیه وقت میگیره و باید توی سی ثانیه مغزم بیدار بشه.وااای


داداشم ب از جن ها حرف میزد ,نکنه جن زده شدم?نکنه چون به خدا بد بیراه گفتم میخواد حالمو بگیره?... صلوات میفرستم آیت الکرسی نصفه نیمه هر چی یادم میاد میخونم ,قول هو والله میخونم .از تخت لعنتیم دل میکنم و روی زمین رو به قبله خو دم اخه شنیدم ,رو به قبله خو دن به ادم ارامش میده.


تنها خو دن خیلی بده ... .


بنظرتون جن ها میخوان حالمو بگیرن چون مس شون ?
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/20/جن-زده-شدم
جن زده شدم

درخواست حذف اطلاعات

حدود ی اعتی از ماجرا گذشته اما من هنوز میترسم ,میترسم چراغ خاموش کنم ,میترسم حتی چشامو ببندم ... .نمیتونم بخوابم اما خوابم میاد .


نصف شب بود که یک مرتبه از خواب پ ,دیدم تی م تنم نیست !!

چون سرماخورده بودم روی تی صورتیم ,یدونه بلوز بافتنی صورتی هم پوشیده بودم که سردم نشه اما وقتی بیدار شدم تی م تنم نبود اما بلوز بافتنی بود!

فکر میکنم فکر فکر و فکر اصلا یادم نیست کی تی مو در اوردم !

اخه مگه میشه نصف شب بیدار شم بلوز بافتنی در بیارم ,بعد تی مم در بیارم و بلوز بافتنیو دوباره بپوشم و یادم نیاد اینکار را ?!?چون بنظرم اینکار حداقل سی ثانیه وقت میگیره و باید توی سی ثانیه مغزم بیدار بشه.وااای


داداشم ب از جن ها حرف میزد ,نکنه جن زده شدم?نکنه چون به خدا بد بیراه گفتم میخواد حالمو بگیره?... صلوات میفرستم آیت الکرسی نصفه نیمه هر چی یادم میاد میخونم ,قول هو والله میخونم .از تخت لعنتیم دل میکنم و روی زمین رو به قبله خو دم اخه شنیدم ,رو به قبله خو دن به ادم ارامش میده.


تنها خو دن خیلی بده ... .


بنظرتون جن ها میخوان حالمو بگیرن چون مس شون ?
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/20/جن-زده-شدم
جن زده شدم

درخواست حذف اطلاعات

حدود ی اعتی از ماجرا گذشته اما من هنوز میترسم ,میترسم چراغ خاموش کنم ,میترسم حتی چشامو ببندم ... .نمیتونم بخوابم اما خوابم میاد .


نصف شب بود که یک مرتبه از خواب پ ,دیدم تی م تنم نیست !!

چون سرماخورده بودم روی تی صورتیم ,یدونه بلوز بافتنی صورتی هم پوشیده بودم که سردم نشه اما وقتی بیدار شدم تی م تنم نبود اما بلوز بافتنی بود!

فکر میکنم فکر فکر و فکر اصلا یادم نیست کی تی مو در اوردم !

اخه مگه میشه نصف شب بیدار شم بلوز بافتنی در بیارم ,بعد تی مم در بیارم و بلوز بافتنیو دوباره بپوشم و یادم نیاد اینکار را ?!?چون بنظرم اینکار حداقل سی ثانیه وقت میگیره و باید توی سی ثانیه مغزم بیدار بشه.وااای


داداشم ب از جن ها حرف میزد ,نکنه جن زده شدم?نکنه چون به خدا بد بیراه گفتم میخواد حالمو بگیره?... صلوات میفرستم آیت الکرسی نصفه نیمه هر چی یادم میاد میخونم ,قول هو والله میخونم .از تخت لعنتیم دل میکنم و روی زمین رو به قبله خو دم اخه شنیدم ,رو به قبله خو دن به ادم ارامش میده.


تنها خو دن خیلی بده ... .


بنظرتون جن ها میخوان حالمو بگیرن چون مس شون ?
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/20/جن-زده-شدم
جن زده شدم

درخواست حذف اطلاعات

حدود ی اعتی از ماجرا گذشته اما من هنوز میترسم ,میترسم چراغ خاموش کنم ,میترسم حتی چشامو ببندم ... .نمیتونم بخوابم اما خوابم میاد .


نصف شب بود که یک مرتبه از خواب پ ,دیدم تی م تنم نیست !!

چون سرماخورده بودم روی تی صورتیم ,یدونه بلوز بافتنی صورتی هم پوشیده بودم که سردم نشه اما وقتی بیدار شدم تی م تنم نبود اما بلوز بافتنی بود!

فکر میکنم فکر فکر و فکر اصلا یادم نیست کی تی مو در اوردم !

اخه مگه میشه نصف شب بیدار شم بلوز بافتنی در بیارم ,بعد تی مم در بیارم و بلوز بافتنیو دوباره بپوشم و یادم نیاد اینکار را ?!?چون بنظرم اینکار حداقل سی ثانیه وقت میگیره و باید توی سی ثانیه مغزم بیدار بشه.وااای


داداشم ب از جن ها حرف میزد ,نکنه جن زده شدم?نکنه چون به خدا بد بیراه گفتم میخواد حالمو بگیره?... صلوات میفرستم آیت الکرسی نصفه نیمه هر چی یادم میاد میخونم ,قول هو والله میخونم .از تخت لعنتیم دل میکنم و روی زمین رو به قبله خو دم اخه شنیدم ,رو به قبله خو دن به ادم ارامش میده.


تنها خو دن خیلی بده ... .


بنظرتون جن ها میخوان حالمو بگیرن چون مس شون ?
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/20/جن-زده-شدم
راستی یا ناراستی:مسئله این است

درخواست حذف اطلاعات

میگویند دخترمان فلان جا ,فلان رشته را قبول شده اول میگویند آزاد و بعد میگویند پردیس ! و در نهایت کد یک رشته روزانه را اعلام میکنند اما اصرار میکنند که مورد نظر غیر تی هست!!!!اما موضوع این است آن رشته مذکور را بصورت غیر تی ندارد!!!
توی ذوق ننه اش! میزنم پوستی اصرار میکنم که دروغ میگویید اما خیلی پرروتر از آن هستند و باز اصرار میکنند .
دلم میخواد حالشان را یک جور خوبی بگیرم که تا آنجایشان بسوزد و سرمای پاییزه نتواند جبران مافات کند . اما دیوار حاشایشان دیگر دیوار نیست قلعه محکمیست که اسکندر مقدونی هم پاسخ گویش نیست . قبل از کنکور که دختر عنشان میخواست ساعت ببرد و کنکور تا تقلب کند حالا هم اینجوری ,این همه صداقت ما نسبت به آنها نتیجه اش این شد ,هنوز هم به صداقت داشتن معتقدم اما حداقل میتوانم آدم های بی ارزش را ترک کنم .
حالم از همه شان بهم میخورد و نمیخواهم دیگر ریخت عنشان را ببینم.خلاااص
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/08/راستی-یا-ناراستی-مسیله-این-است
راستی یا ناراستی:مسئله این است

درخواست حذف اطلاعات

میگویند دخترمان فلان جا ,فلان رشته را قبول شده اول میگویند آزاد و بعد میگویند پردیس ! و در نهایت کد یک رشته روزانه را اعلام میکنند اما اصرار میکنند که مورد نظر غیر تی هست!!!!اما موضوع این است آن رشته مذکور را بصورت غیر تی ندارد!!!
توی ذوق ننه اش! میزنم پوستی اصرار میکنم که دروغ میگویید اما خیلی پرروتر از آن هستند و باز اصرار میکنند .
دلم میخواد حالشان را یک جور خوبی بگیرم که تا آنجایشان بسوزد و سرمای پاییزه نتواند جبران مافات کند . اما دیوار حاشایشان دیگر دیوار نیست قلعه محکمیست که اسکندر مقدونی هم پاسخ گویش نیست . قبل از کنکور که دختر عنشان میخواست ساعت ببرد و کنکور تا تقلب کند حالا هم اینجوری ,این همه صداقت ما نسبت به آنها نتیجه اش این شد ,هنوز هم به صداقت داشتن معتقدم اما حداقل میتوانم آدم های بی ارزش را ترک کنم .
حالم از همه شان بهم میخورد و نمیخواهم دیگر ریخت عنشان را ببینم.خلاااص
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/08/راستی-یا-ناراستی-مسیله-این-است
تجربه ۱

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشه ,عروس خواهر نمیشه! وتا حد امکان ازش دوری کنم.

آی خواهر شوهر ,
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/09/تجربه-1
تجربه ۱

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشه ,عروس خواهر نمیشه! وتا حد امکان ازش دوری کنم.

آی خواهر شوهر ,
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/09/تجربه-1
گزارش علمی!

درخواست حذف اطلاعات

یک عدد نابغه! به نام ص در سه تا بولوار به اضافه یک چهار راه و دوخیابان فرعی ,دنبال ایستگاه اتوبوس میگشته است که ناگهان به مقصد می رسد!!

همین حالا اطلاع رسانده اند که نامبرده از خستگی روی تختش ولو شده و نا ندارد جم بخورد .


پ ن :مسیر های انتخ نامبرده فاقد هیچ گونه خط اتوبوسی بوده اند.


تهیه شده از گزارش هایی مبنی بر مسیری نوابغ!
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/10/گزارش-علمی
گزارش علمی!

درخواست حذف اطلاعات

یک عدد نابغه! به نام ص در سه تا بولوار به اضافه یک چهار راه و دوخیابان فرعی ,دنبال ایستگاه اتوبوس میگشته است که ناگهان به مقصد می رسد!!

همین حالا اطلاع رسانده اند که نامبرده از خستگی روی تختش ولو شده و نا ندارد جم بخورد .


پ ن :مسیر های انتخ نامبرده فاقد هیچ گونه خط اتوبوسی بوده اند.


تهیه شده از گزارش هایی مبنی بر مسیری نوابغ!
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/10/گزارش-علمی
گدا سر کوچه ۸

درخواست حذف اطلاعات
انقدر دیگه به پیرمرد گدا سر خیابون پول ندادم که تا من میبینه ,روشو میکنه اونور و میگه اه باز این اومد !
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/10/گدا-سر-کوچه-8
گدا سر کوچه ۸

درخواست حذف اطلاعات
انقدر دیگه به پیرمرد گدا سر خیابون پول ندادم که تا من میبینه ,روشو میکنه اونور و میگه اه باز این اومد !
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/10/گدا-سر-کوچه-8
دفتر آرزوها /خصوصی است.

درخواست حذف اطلاعات
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنیدمنبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/12/دفتر-آرزوها-خصوصی-است
دفتر آرزوها /خصوصی است.

درخواست حذف اطلاعات
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنیدمنبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/12/دفتر-آرزوها-خصوصی-است
غم

درخواست حذف اطلاعات

تصمیم گرفته ام امشب گریه کنم .
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/12/غم
غم

درخواست حذف اطلاعات

تصمیم گرفته ام امشب گریه کنم .
منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/12/غم
غرق شدم!

درخواست حذف اطلاعات
کلاس آموزشی شنا ثبت نام کرده بودم و امروز جلسه دوم بود مربی دیر کرده بود منم تنهایی مشغول شنا توی عمق متوسط شدم مدتی گذشت و خستگی باعث شد تصمیم بگیرم یکم استراحت کنم که دیدم پام به کف است نمیرسه !!!
رفته بودم تو قسمت عمیق ,استرس گرفتم ضربان قلبم بالا رفت نفس کم اورده بودم اما نمیخواستم تسلیم بشم همه آموزشام در مورد دوچرخه فراموش کرده بودم اما نمیخواستم خودمو ببازم شروع به شنا ولی استرس نمیذاشت ادامه بدم ... حسش خیلی بد بود حس مرگ ,مردن ,ا یژن نداشتن ,حس تموم شدن همه چیز به سادگی ,به سادگی ساعت ۱۰ یک روز .
درسته بعدش لبخند زدم و به سوالای زن های دیگه در مورد غرق شدنم بدون ناراحتی جواب دادم اما همه اینا بدترین قسمت ماجرا نبود بدترین قسمتش حالاست که توی خلوتم سرزنش میکنم خودمو که انقدرم عمیق نبود باید دوچرخه یادم میومد باید پامو میزدم به کف است و میومدم بالا و نفس میگرفتم باید روی آب میخو دم باید باید و باید ...منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/13/غرق-شدم
غرق شدم!

درخواست حذف اطلاعات
کلاس آموزشی شنا ثبت نام کرده بودم و امروز جلسه دوم بود مربی دیر کرده بود منم تنهایی مشغول شنا توی عمق متوسط شدم مدتی گذشت و خستگی باعث شد تصمیم بگیرم یکم استراحت کنم که دیدم پام به کف است نمیرسه !!!
رفته بودم تو قسمت عمیق ,استرس گرفتم ضربان قلبم بالا رفت نفس کم اورده بودم اما نمیخواستم تسلیم بشم همه آموزشام در مورد دوچرخه فراموش کرده بودم اما نمیخواستم خودمو ببازم شروع به شنا ولی استرس نمیذاشت ادامه بدم ... حسش خیلی بد بود حس مرگ ,مردن ,ا یژن نداشتن ,حس تموم شدن همه چیز به سادگی ,به سادگی ساعت ۱۰ یک روز .
درسته بعدش لبخند زدم و به سوالای زن های دیگه در مورد غرق شدنم بدون ناراحتی جواب دادم اما همه اینا بدترین قسمت ماجرا نبود بدترین قسمتش حالاست که توی خلوتم سرزنش میکنم خودمو که انقدرم عمیق نبود باید دوچرخه یادم میومد باید پامو میزدم به کف است و میومدم بالا و نفس میگرفتم باید روی آب میخو دم باید باید و باید ...منبع : http://girlish.blog.ir/1397/07/13/غرق-شدم