بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ghali tohid

آخرین پست های وبلاگ ghali tohid به صورت خودکار از بلاگ ghali tohid دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.رفع پارگی فرش و از بین رفتن قسمتی از سر ریشه های فرش - بخش اول

درخواست حذف اطلاعات

رفع پارگی فرش و از بین رفتن قسمتی از سر ریشه های فرش - بخش اول

وسایل مورد نیاز: 
سوزن 
نخ چله یا پود یا نخ دو گره 
کارگاه یا چارچوب به اندازه عرض قالی
میخ یا پونز با توجه به ضخامت و جنس قالی

قالیشویی توحید, قالیشویی در صادقیه 


اگر، علاوه بر آسیب دیدگی ریشه ها، قسمتی از بالای نزدیک ریشه ها و قسمتی از خود قالی نیز آسیب دیده باشد باید ابتدا قالی را از پشت با میخ یا پونز به چارچوب نصب می کنند و ریشه های دو طرف را که تا حدودی بلند هستند، تک تک به تار گره زده و به میله ای که در بالای قالی تعبیه شده وصل می کنند و سپس قسمت سوراخ شده و آسیب دیده نزدیک ریشه را متناسب با نوع قالی ریشه دوزی کرده و آنگاه آن قسمت را گلیم بافی می کنند و سپس پودکشی در قسمت آسیب دیده را انجام داده و بعد از آن گره می زنند .مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در ستارخان

قالیشویی در سعادت آباد 

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در بلوار فردوسمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/08/02/post-18/رفع-پارگی-فرش-و-از-بین-رفتن-قسمتی-از-سر-ریشه-های-فرش-بخش-اول
لکه گیری فرش

درخواست حذف اطلاعات
رنگ برداری-رنگرزی- لکه برداریلکه گیری فرش

فرش در طول استفاده گاه دستخوش آسیبهایی همچون ریختن مواد چسبنده از قبیل قیر، چسب، رنگهای شیمیایی، رنگهای جوهری و روغنهایی از قبیل نفت سیاه و غیره می گردد که زدودن آنها را از روی فرش، لکه گیری می گویند. ذیلاً چگونگی پاک و لکه گیری موارد مهم توضیح داده می شود:
 قیردر صورتی که قیر بر روی فرش ریخته شده باشد، ابتدا باید توجه داشت که ضخامت قیر ریخته شده چقدر است. اگر ثیر دارای ضخامت زیادی باشد، اضافات را با چاقو یا وسایل دیگر به صورتی که پرزهای فرش آسیبی وارد نیابد، برمی دارند؛ سپس با یک قطعه پارچه تمیز آغشته به نفت سفید، با ماساژ دادن به محل، بقیه قیر را پاک می کنند. در مورد فرشهایی که رنگ کرم و یا روشن دارند، باید توجه داشت که زردیهای باقیمانده را چنانچه از بین نروند، پس از خشک شدن می توان شستشو داده و از بین برد. 

قالیشویی توحید , قالیشویی در ستارخان 
رنگهای جوهری و مرکبهای الواندر صورتی که رنگ، تازه بر روی فرش ریخته شده باشد، ابتدا اضافه رنگ را با قاشق از روی فرش بر می دارند و روی محل آغشته با جوهر را با آب و صابون می شویند. سپس مقدار کمی پودر هیدروسولفیت روی قسمت جوهر ریخته می پاشند و با پارچه تمیزی پودر را روی فرش ماساپ می دهند و به این صورت رنگ برداری می کنند. سپس محل را مجداداً با آب شستشو می دهند تا خاصیت اسید از بین برود.مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در بلوار فردوسمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/28/post-15/لکه-گیری-فرش
سوزن کاری در فرش

درخواست حذف اطلاعات


معمولاً فرش بر اثر آبدیدگی و تا زدن به مدت چند روز و با قرار گرفتن در محل مرطوب پوسیده می شود. در این ح چنانچه قالی را از عرض و یا طول تا نمایند و کمی فشار بدهند، تارها و پودها شده و صدای ش تگی از آنها شنیده می شود. باید دانست که سوزانکاری بعد از عمل ترمیم پارگیها و سوراخهای بزرگ و کوچک، در اطراف سوراخ انجام می گیرد که ذیلاً به طور کامل توضیح دهده می شود: 

وسایل مورد نیاز:
سوزن
نخ چله آماده و ت ده متناسب با قالی بر طبق ج شماره 1
دمباریک
درفش
موم (برای کشیدن بر روی نخ چله یا به اصطلاح نخ سون کاری)
سوزن کاری در عرض قالی
اگر تارهای الی شده باشد، به این نوع پارگی، پارگی عرضی قالی گفته می شود که در این ح سوزنکاری باید در عرض قالی انجام گیرد. ممکن است پارگی به صورت یک برش در عرض باشد و یا ممکن است به صورت پوسیده شدن سطحی از قالی در تارها باشد.
سوزن کاری در پارگی به صورت یک برش در عرض

قالیشویی توحید , قالیشویی در سعادت آباد


قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنند و زیر قسمت سوزن کاری را بطری قرار می دهند و سوزن حامل نخ را چند رج پایین تر از اولین تار شده وارد قالی نموده و در امتداد تار حرکت می دهند و از چند رج بالاتر از قسمت بریده شده خارج می کنند و دوباره سوزن را از محل خارج شده داخل قالی کرده و به صورت مورب داخل رج بعدی می کنند. این عمل سوزن کشی را رج به رج انجام می دهند و ورود و وج سوزن را مطابق شکل شماره 56 کنترل می کنند. از طرفی اگر قالی از ارزش بالایی برخوردار نباشد، می توان به جای رج به رج سوزن کشی، آن را به صورت 2 و یا 3 رج یک بار به ح هفت و هشت سوزن کشی نمود. باید توجه داشت که روش رج به رج محکم تر و بهتر است و حتی در قالیهایی که پارگیهای وسیع و کوچک آنها مرمت شده است، بهتر است عرض آنها را با سوزن کاری عرضی، سوزن کشی کرد تا تارها محکم تر باشند.مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در ستارخان 

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در بلوار فردوسمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/29/post-16/سوزن-کاری-در-فرش
سوزن کاری در فرش بخش دوم

درخواست حذف اطلاعات
طریقه سوزن کاری در پوسیدگی سطح وسیعی از قالی در طولابتدا قالی را از پشت بر روی زمین پهن نموده و زیر قسمت سوزن کاری بطری قرار می دهند و سوزن حامل نخ را که ته آن گره خورده را چندین رج عقب تر از قسمت پوسیده شده نموده و در امتداد پود حرکت می دهند و چندین رج جلوتر از پود پوسیده سوزن را خارج کنند. در این جا نیز می توان دو عملی که در سوزن کاری عرضی، سطح وسیعی از پوسیدگی قالی گفته شد، در سوزن کاری طولی نیز انجام می دهند. البته به جای حرکت دادن در تار، سوزن کاری در پود قالی صورت می گیرد.

·        چند نکتهدر مورد بعضی از فرشهای ریز باف، به جهت اینکه قسمت سوزن خورده ضخیم نشود، هنگام سوزن زدن، چله های داخل هر رج را قطع نموده و از داخل کار بیرون می آورند و سپس سوزن کاری را انجام می دهند.شایان ذکر است که در بعضی موارد در خصوص نخ سوزن کشی، به جای ابریشم و یا نخ چله پنبه از خ قرقره استفاده می کنند که این کار اصلاً درست نیست؛ زیرا نخ قرقره دارای مواد پلاستیکی پلی استر است و باعث جمع شدگی قالی میشود. اگر سوزن کاری طولی و عرضی برای جفت نمودن قسمت مرمتی پارگی وسیع و کوچک قالی صورت می گیرد، بهتر است که علاوه بر عبور سوزن در امتداد تار، بار دیگر سوزن را به صورت رج به رج، در گوشت قالی عبور داد تا عمل جفت شدن کاملاً صورت بگیرد. 

قالیشویی توحید , قالیشویی در ستارخان
هنگام سوزن کشی – چه در طول و چه در عرض – باید چله های و یا پودهای را از داخل به صورت لب به لب و کنار هم، به هم نزدیک کرده و وصل نمود. پس از عمل سوزن کاری، تمام قسمت وسزن کاری شده را، بخصوص در سوزن کشی قسمت مرمتی پارگیهای وسیع و کوچک، با چکشی بر روی آن قسمت می کوبند تا در آن جمع شدگی وجود نداشته باشد و پس از این عمل، پارچه ای روی آن قسمت قرار داده و اتوی سنگینی روی آن می کشند. چنانچه ترک خوردگی (پارگی) در چند قسمت از قایل وجود داشته باشد، بهتر است ابتدا به جز آن ترک خوردگی را که اول سوزن کاری می شود، بقیه ترک خوردیگها را با سوزن  و نخ چله یا پوک یا نخ دو گره، به صورت زیگزاگ دوخته شود تا آن قسمتها آسیب نبینند. استفاده از سوزن کاری در پوسیدگی فرش-آبدیدگی و تا زدن فرش-تار و پود فرش-فرشهای ریز باف-مرمت فرش-مرمت قالی-تعمیرات  فرش-ریشه بافی فرش-

مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در سعادت آباد 

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در بلوار فردوسمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/30/post-17/سوزن-کاری-در-فرش-بخش-دوم
آشناسس با ابزار و وسایل رفوگری بخش 2

درخواست حذف اطلاعاتآشنایی با ابزار و وسایل رفوگری - بخش دوم
چاقو و چنگال (تصویر 4) : نام عامیانه ی این وسیله «چنگال» می باشد. این وسیله نیز مانند کارد بی نوک دگرگون شده چاقوی بافت می باشد و قسمت تیز آن در اینجا کند و نابرنده می باشد. این وسیله کاربرد بیشتری در رفوگری دارد، و مدت زمان بیشتری در دست رفوگر قرار دارد. کاربرد این وسیله در عملیات ده کاری و بیرون کشیدن تارها و تیره های پوسیده و نیز شکافتن گره های غلط بافته شده می باشند. 
چاقوی بافت (تصویر 5) : وسیله آشنای هر قالی باف بوده و مرغوبترین نوع آن برای رفو، چاقویی است که فاصله بین قسمت چاقو و تیز آن با قلاب نوک آن درازتر باشد، و در بافت گره های رفو و گذراندن القاج کلفت و نازک استفاده می شود. 
سوزن: سوزن مورد استفاده در رفوگری از جهت قطر دارای انوع و نمره های مختلف است، سوزن رفوگری از لحاظ جنس محکمتر و مقاوم تر از سوزن های معمولی بوده و خاصیت ف ی دارد و شکننده نمی باشد. کاربرد سوزن در تونه کشی و پود کشی و کوبلن زنی و شیرازه زنی می باشد، و بایستی سوزن رفوگری ظریف و نازک تر بوده، سوراخ انتهای آن دراز و بیضی شکل باشد، ته گرد و دایره مانند کار گذراندن نخ را آسان می کند، ولی در جایگزین تارهای نو، انسجام و نظم گره ها را به هم می زند. 

قالیشویی توحید , قالیشویی در صادقیه 


دستگاه چوبی یا دار رفوگری (چار چوب): یکی از وسایل اصلی و مهم رفوگری است و در اصل وظیفه دار قالی را به عهده دارد، و از اندازه کوچک 3030 سانتی متر تا اندازه بزرگ برای سربافی به اندازه 3 تا 4 متر و عرض 70 سانتی متر یا بیشتر به کار می رود. لازم به ذکر است که این چارچوبها در ابعاد کوچک جهت رفو به کار می رود اما ابعاد بزرگتر آن در دفه کاری کاربرد دارد، چارچوب های مخصوص دفه کاری هر چه ضخیم تر باشد مرغوبتر و عمر بیشتری خواهد داشت، و برای ساخت این وسیله از چوب های نرم استفاده می شود، تا کوبیدن و کشیدن آن آسانتر باشد.
قاشین gashin (تصویر 6): وسیله ای که بعد از بافت قسمت آسیب دیده از آن استفاده می شود تا در هم رفتگی پرزها را باز کند، ابزاری است ف ی و با دندانه های درشت در لبه آن، شکل اره ای آن نیز وجود دارد. 

کیله برس قالی (تصویر 7): ابزاری است مانند برس سیمی ولی ظریف تر از آن که با سوزن های ریز و کوتاه، در حدود نیم سانتی متر که به صورت نواری به عرض سه تا پنج سانتی متر و طول 10 تا 12 سانتی متر مشخص می شود و با کشیدن روی قسمتهای پرداخت شده پرزها را مرتب کرده، اضافه را بیرون می آورند.مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در ستارخانمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/25/post-13/آشناسس-با-ابزار-و-وسایل-رفوگری-بخش-2
آشناسس با ابزار و وسایل رفوگری بخش 3

درخواست حذف اطلاعات

آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری - بخش سوم
قیچی (تصویر 8): قیچی مورد استفاده در رفو دو نوع می باشد:
قیچی معمولی یا صاف: که تیغه ها و بازوهای این نوع قیچی در یک امتداد قرار داشته و برای ب شیرازه و کوتاه ریشه ها به کار می رود و در مواردی نوک تیغه ها به سمت بالا انحنا داشته و برای ظریف کاری و قطع نخ های اضافی سطح قالی و سرنخ زنی به کار می رود. 
قیچی پرداخت: در این قیچی بازوها حدود سه سانتی متراز تیغه ها بالاتر بوده و رفوگر می تواند با تسلط به پرداخت مورد نظر برای انجام کار رفو بپردازد. 

قالیشویی توحید , قالیشویی در بلوار فردوس


انبردست یا دم باریک : در واقع بیشتر از دم باریک استفاده می شود و از آن برای فرو بردن و بیرون کشیدن سوزن در مراحل مختلف استفاده می شود. 
سوزن شیرازه: که برای شیرازه دوزی در قالی مورد استفاده قرار می گیرد.
تخته شیب دار: بریا نصب قسمت فرش و محکم و صاف سوراخ قالی.
موم: که برای کشیدن بر روی تار و پود تار ت ده استفاده می شود تا تاب تار خو ده و به راحتی وارد قال شود.
انگشتانه: انگشتانه برای سهولت کار رفوگران وآسیب ندیدن انگشتان دست از آن استفاده می شود. 
درفش: برای بیرون آوردن یا داخل نمودن تار، پود و پرز قالی
میخ کش: برای درآوردن میخ از قالی تخته و کارگاه و یا از تخته شیب دار.مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در ستارخان

منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/26/post-14/آشناسس-با-ابزار-و-وسایل-رفوگری-بخش-3
بهترین قالیشویی در تهران

درخواست حذف اطلاعات

برای بافت قالی ها پشم های ریسیده شده با دست به نسبت پشم هایی که با دستگاه ریسیده شده کیفیت بهتری دارند: بی نظمی های طبیعی که ممکن است در جریان پیچش الیاف رخ دهد و ناپیوستگی در قطر الیاف که موجب فشردگی پرزها می شود، در برخی جاها فشردگی کمتر باعث می شود که الیاف پشمی بعد از گره زدن باز شوند که بافندگاه به آن شکافتن گره می گویند. ریسیدن الیاف به شیوه ی دستی، هنوز هم امروزه بسیار رایج است؛ در مناطق روستایی، که پرورش یک فعالیت معمولی در کنار کشاورزی است و یا در میان عشایر دامداری فعالیتی ست که بر عهده ی ن مسن یا بسیار جوان نهاده شده، زیرا یک فعالیت بسیار ساده است که وقت گیر هم نیست. می توان آمار جدیدی را به اطلاعاتی پیرامون روش های ریسیدن دستی افزود که بیانگر تعدادز یاد ریسنده هاست. برای ریسیدن الیاف از دوک افتاده و خشک شده استفاده می د که تزئینات مختلفی داشتند و از مواد مختلفی ساخته شده بودند (معمولاً از چوب یا ف بودند که یک چرخ یا یک وزنه هم داشتند) و با یک حرکت ساده مکانیکی چرخ را می چرخاندند و پشم هم به دور آن پیچیده می شد.

اگر دوک در جهت عقربه های ساعت حرکت کند، الیاف به صورت z قرار می گیرند و در سایر موارد به شکل s و جهت پیچش نیز با توجه به بخش مرکزی این حروف تغییر می کند. همچنین جهت ریسیدن الیاف برای تعیین خاستگاه قالی اهمیت بسیاری دارد. در برخی مناطق افریقایی شمالی، بیشتر الیاف به شکل s ریسیده می شوند. برای به دست آوردن الیاف پشمی محکم تر چندین رشته را در جهات متفاوت می تابانند. ترکیب رشته ها یکی از اطلاعات تکنیکی مفید برای مطالعه و درک قالی است. معمولاً به صورت حروف مخفف z2s نشان داده می شود که یک یک بخش شامل دو رشته به شکل z است که به همراه s پیچیده شده است.

بهترین قالیشویی تهران کارخانه قالیشویی و رفوگری توحید


قالیشویی توحید , قالیشویی در صادقیه


در شرق، موارد دیگری نیز وجود دارد که بسیار کهن هستند و در تولید و تجارت کاربرد دارند. به عنوان نمونه، در ای ایران، قالی های نه لا و شش لا بافته می شود که شش لا بسیار ظریف و کران بهاست. قالی های نه لا دارای تاری متشکل از نه رشته است به شکل s که به صورت سه تا سه تا قرار گرفته اند و رد مجموع به شکل رشته های z شکل پیچیده شده اند. در قالی های شش لا، تار شامل شش رشته به هم پیچیده شده است که به صورت سه تا سه تا به شککل s و در مجموعه به شکل z پیچیده شده اند. هر جزء از چله ی قالی از ماده ای مناسب تشکیل شده است؛ تار باید محکم و ضخیم باشد و بنابراین از پشم با الیاف دراز استفاده می شود که اغلب با موی بز ترکیب شده و محکم پیچیده می شود.

پیچش بسیار رایج الیاف برای تارها به صورت z2s است و برای پود که نباید بسیار محکم باشد تا قالی زبر نشود اغلب از الیاف انعطاف پذیرتر استفاده می کنند. ترکیب به کار رفته برای پشم های مخصوص بافت نیز متفاوت است که این الیاف باید قابلیت این را داشته باشند که به هنگام برش به نرمی باز شوند؛ در این ح از الیاف پشمی نرمی استفاده می شود که کم پیچیده شده اند و بنابراین پرز قالی ح کش سانی مخمل را پیدا می کند. تمام قالی ها با تار و پود پشمی بافته نمی شوند. این ساختار بیشتر در قالی های قدیمی و تولیدات عشایری رواج داشته که آن ها از الیاف دیگری استفاده نمی کرده اند. در ا و روستاها، ساختار قالی معمولاً از نخ پنبه است.

قالیشویی توحید بهترین قالیشویی در تهران


مطالب مرتبط :

قالیشویی در شهرک غرب 

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در ستارخان
منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/15/post-3/بهترین-قالیشویی-در-تهران
قالیشویی در سطح شهر تهران

درخواست حذف اطلاعات

دفاتر قالیشویی توحید در سطح شهر تهران


قالیشویی توحید با داشتن نمایندگی در محلات و مناطق مختلف تهران بزرگ و به ویژه غرب و شمال تهران به مشتریان این امکان را داده که در اسرع وقت بتوانند فرش خود را تحویل داده و در کمترین زمان و با کیفیت مناسب آن را تحویل بگیرند…

قالیشویی توحید , قالیشویی در بلوار فردوس


اگر به دنبال یک قالیشویی مجهز هستید که فرش های دستباف و گران قیمت خود را با خیالی آسوده و با کیفیت عالی به آن بسپارید قالیشویی توحید یکی از بهترین قالیشویی ها در تهران می باشد که تمامی خدمات خود را به صورت تضمینی انجام می دهد.


مطالب مرتبط :

قالیشویی در شهرک غرب 

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در ستارخان
منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/15/post-4/قالیشویی-در-سطح-شهر-تهران
قالیشویی در ستارخان

درخواست حذف اطلاعات

نخ پنبه به خاطر ویژگی عدم تغیر شکل یافتگی و مقاومت از پشم بهتر است و در بافت قالی به عنوان چله و ساختار پایه ای مناسب است. تار و پودهایی که از جنس پنبه هستند از یک طرف ساختار مقاوم تری را ایجاد می کنند و از طرف دیگر می توان بافتی منظم و پیوسته را ایجاد کرد، چون وزن نهایی کار را بهتر تحمل می کنند بدون این که افتادگی یا جاافتادگی بر روی آن ها دیده شود که در مقایسه با قالی های پشمی امتیاز نخ پنبه محسوب می شود. نخ پنبه که به صورت رشته های نازکی از دانه های آیبیس گسی پیوم hybsiscus gossy pium به وجود می آیدف در بافته های خانوادگی با کارگاه های کوچک استفاده نمی شود، زیرا الیافی بسیار کوتاه و زبر دارد که برش زدن و ریسیدن آن از پشم دشوارتر است؛ در گذشته از نخ پنبه در قالی های خاص و گران قیمت استفاده می شد. از قرن نوزدهم استفاده از روش های ریسندگی با دستگاه عمومیت پیدا کرد، به ویچه در میان انی که به بازارهای شهری دسترسی داشتند که در آن بازارها نخ پنبه به وفور یافت می شد. در ابتدا نخ پنبه وارد می شد. به ویژه از هند به خاطر عملکرد شرکت های تجاری که از سال 1860 فعال بودند و بعدها از سال 1890 نخ پنبه ریسیده شده با دستگاه در چین به فراوانی تولید شد. به ویژه در کارگاه های جدید تأسیس شده در شانگهای و بعد از چند دهه این کارگاه های ریسندگی با دستگاه در سرتاسر شرق گسترده شدند و شیوه ی ریسندگی سنتی به طور کامل کنار گذاشته شد.


بیشتر نخ پنبه ی استفاده شده در شرق در هند تولید می شود. هرودوت (106، iii) شرح می دهد که هندی ها، بافته هایی به دست آمده از آریون اپو سیلو (erion apo xyiu) یعنی پشم درختی را می پوشند؛ کاشت پنبه از هند به کشورهای همجوارش نیز راه یافت و در چین، جنوب شرقی آسیا و همچنین ایران رواج پیدا کرد و مارکوپولو از آن در نوشته های خود در سفرنامه نام برده است. نخ پنبه ی ریسیده شده با دست به صورت یک رشته ی کم قطر مقاوم، زبر و تیره است که از کمتر از پنج رشته ی اولیه ی به هم پیچیده تشکیل شده است. الیافی که در طبیعت به صورت گلوله ای هستند که دانه پنبه را دربرمی گیرد، یعنی به صورت رشته هیا تک یاخته ای بوده که از طویل شدن سلول های گیاهی به وجود آمده اند. این الیاف در زیر میکروسکوپ به صورت رشته های ظریف به شکل روبان های توخالی هستند.


در ریسندگی با دستگاه کمتر از ده رشته ی اولیه پیچیده می شوند. بنابراین آنالیز دقیق ترکیبات الیاف پنبه ای بسیار ساده است و شناسایی این مسأله که آیا فرآیند ریسندگی دستی یا با دستگاه بر روی الیاف انجام شده است و نیز در اغلب موارد اطلاعاتی راجع به زمان بافت قالی نیز ارائه می کند. اگر برای چله ی قالی از نخ پنبه استفاده شود به ندرت ممکن است از همان در بافت نیز استفاده شود که این موضوع هم به خاطر تیرگی طبیعی و هم به این علت است که درخشش پشم ترجیح داده می شود و هم به این علت که نخ پنبه کش سانی کم تری از پشم دارد. از طرف دیگر برای رنگ آن فرآیندهای مختلف و پیچیده تری باید صورت گیرد، برخلاف پشم و رنگ رزی آن به شیوه ی سنتی دشوار است.


قالیشویی توحید قالیشویی در ستارخان

ارائه دهنده خدمات قالیشویی و رفوگری فرش در تهران


معمولاً برای پرز از نخ پنبه استفاده می شود. به ویژه زمانی که در بخش هایی نیاز به رنگ سفید باشد؛ بنابراین از آن در رنگ طبیعی خود استفاده می کنند که بسیار براق تر و روشن تر از پشم است. معمولاً استفاده از نخ پنبه در قالی های ترکمنستان و هند بسیار رایج است. اخیراً در بافت برخی قالی های ترک از نوع تجاری، از نوعی نخ پنبه استفاده می شود؛ این الیاف نخ پنبه تحت تأثیر مواد شیمیایی قرار گرف…


مطالب مرتبط :

قالیشویی در شهرک غرب 

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در بلوار فردوس
منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/16/post-5/قالیشویی-در-ستارخان
نکاتی جهت شستشوی فرش در قالیشویی

درخواست حذف اطلاعاتگیشا

شاید هنوز دوران کودکی را به خاطر داشته باشید که اوا اسفند گرچه فصل امتحانات بود و هنوز کمی از ته مانده سرمای زمستان دست و پاهایمان را سوزن سوزن می کرد، اما به شوق آب بازی پاچه های شلوارمان را بالا می زدیم و کاسه به دست به جان قالی خیسی که کف حیاط پهن شده بود، می افتادیم.

آن روزها دیدن قالی های رنگارنگی که از پشت بام منازل آویزان شده بودند، خبر از رسیدن بهار و فصل خانه تکانی می داد... یاد باد آن روزگاران یاد باد!
اما امروز دیگر خبری از آن حال و هوا نیست، بلکه تمام این حس به چند برگ نیازمندی های رو مه تبدیل شده است و به جای دیدن قالی های رنگارنگ آویزان از پشت بام، صدای آیفون تصویری را می شنویم و وانتی پر از قالی را می بینیم که منتظر ایستاده است.
آن حس زیبای کودکی جای خود را به یکی از ا امات زندگی ماشینی داده است: قالیشویی های صنعتی. خدماتی که بسیاری از خانواده های شهرنشین از اوایل اسفند تا فرا رسیدن سال جدید خواه ناخواه از آن استفاده می کنند.

قالیشویی توحید , قالیشویی در گیشا


اکنون نیز دوباره زمان استفاده از آن خدمات، همراه با نگرانی هایش فرارسیده است. کدام قالیشویی برای شستشوی فرشها قابل اعتماد است؟ به کدام قالیشویی می توان اعتماد کرد که فرش ها را بخصوص اگر دستباف و گران قیمت هم باشند، اب نکند؟ برای شستن قالی هایمان چقدر باید هزینه کنیم؟ این گزارش در فصل پررونق قالیشویان تلاش می کند کمکتان کند.


قالیشویی در شهرک غرب 

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در بلوار فردوس

منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/17/post-6/نکاتی-جهت-شستشوی-فرش-در-قالیشویی
شستشوی فرش ها سنتی یا صنعتی

درخواست حذف اطلاعات


قالیشویی شهرک غرب


شستشوی فرشها سنتی یا صنعتی؛ مساله این است؟
پیش از هر چیز باید بدانید، به طور کلی شستن زیاد فرش، بخصوص آنها که تار و پود خاطره در دل دارند و با انگشتان هنرمندان بافته شده اند اصلا کار عاقلانه ای نیست و می توان با روش های دیگری پاکیزگی را به منزل آورد. به عنوان مثال با استفاده از جاروبرقی می توانید کاملا غبار و خاک داخل تار و پود فرش را بگیرید و سپس با استفاده از شامپوهای مخصوص فرش، درخشندگی دوباره ای به فرش های منزل خود بدهید، اما اگر به هر حال، زمان شست وشوی اساسی فرش ها فرارسیده، معمولا گزینه قالیشویی فرشها در قالیشویی مقابل ماست.

قالیشویی توحید , قالیشویی در شهرک غرب 

آن هم به دلیل این که یا وقت نداریم یا فضای کار در اختیارمان نیست، ولی بدانید در صورت داشتن امکانات و رعایت برخی نکات ازجمله استفاده از مواد شوینده مناسب یا نحوه آبگیری صحیح بد نیست خودتان آستین بالا بزنید و خاطرات گذشته را زنده کنید، اما در غیر این صورت با استفاده از قالیشویی های مجاز که نحوه کار آنها توسط اتحادیه صنف قالیشویان تائید شده است از خدمات آنها کمک بگیرید.


مطالب مرتبط :

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در ستارخان

قالیشویی در گیشا

منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/18/post-7/شستشوی-فرش-ها-سنتی-یا-صنعتی
شستشوی فرش در قالیشویی متری چند ؟

درخواست حذف اطلاعات
شستشوی فرش در قالیشویی متری چند؟از قدیم شنیده ایم هر که بامش بیش، برفش بیشتر. به این ترتیب هزینه شست وشوی قالی، موکت و تابلوفرش در قالیشویی ها به صورت مترمربع محاسبه می شود و معمولا مرجعی به نام اتحادیه قالیشویان هر شش ماه قیمت رسمی و مصوبی را برای شستشوی فرش به قالیشویان مجاز اعلام می کند که همه موظف به رعایت آن هستند، اما در این میان موردی به نام قیمت توافقی وجود دارد. بسیاری از افراد که از خدمات قالیشویی استفاده کرده اند با این موضوع آشنا هستند که قیمت درج شده در آگهی با قیمت واقعی پرداخت و صورتحساب تفاوت دارد.
قالیشویی توحید , قالیشویی در سعادت آباد 
به طور کلی هزینه مصوب برای شستشوی فرشها در  قالیشویی مشخص و از سوی اتحادیه تعیین شده است، اما وقتی پای فرش های نفیس یا تابلو فرش میان می آید یا فرش شما به هر دلیل نیازمند خدمات اضافی و خاص است، همه چیز به توافق طرفین بستگی دارد و هیچ چیز به مصوبه یا دستورالعمل بستگی نخواهد داشت. پس دقت کنید چطور توافق می کنید و چه سندی برای این توافق در اختیار دارید.

مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در ستارخان

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در شهرک غرب منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/19/post-8/شستشوی-فرش-در-قالیشویی-متری-چند-؟
قالیشویی مجاز یا غیر مجاز ؟

درخواست حذف اطلاعات

قالیشویی مجاز یا غیرمجاز
حال مهم ترین سوال درباره خدمات قالیشویی پس از تعیین قیمت آن این است که فرش هایمان را بخصوص اگر گران قیمت و نفیس هم باشند، به چه ی می سپاریم، اما نگران نباشید زیرا این پرسش، پاسخی مشخص و منطقی دارد.


کافی است وقتی به آگهی قالیشویان در رو مه ها نگاه می کنید یا با پرس و جوهای فامیلی یکی از قالیشویی های شهر محل اقامت خودتان را انتخاب می کنید، کمی حوصله ب ج دهید و قبل از دادن آدرس برای بردن فرش هایتان، به اتحادیه قالیشویان شهرستان تلفن بزنید یا به وب سایت رسمی آن اتحادیه مراجعه کنید.

قالیشویی توحید , قالیشویی در صادقیه 


اگر نام قالیشویی مورد نظر خودتان را بین فهرست اسامی قالیشویان مجاز و مورد تائید اتحادیه دیدید، 50 درصد کار انجام شده و بقیه به دقت شما بستگی دارد، اما اگر نام قالیشویی مورد نظر را در بین فهرست مجاز ها ندیدید کلا از خیر امتیازات آگهی یا تعریف بستگان گذشته و دوباره جست وجو کنید تا گزینه مجاز و مناسبی بی د.
مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در ستارخان

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در شهرک غرب منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/21/post-9/قالیشویی-مجاز-یا-غیر-مجاز-؟
قبل از امضای فاکتور و صورتحساب آن را بدقت مطالعه کنید

درخواست حذف اطلاعات

قبل از امضای فاکتور و صورتحساب آن را بدقت مطالعه کنید

براساس رسم قدیمی ما ایرانی ها، فرش دستباف جزو سرمایه زندگی محسوب می شود؛ بنابراین قبل از تحویل دادن این سرمایه به دست ان حمل و نقل قالیشویی مجازی که انتخاب کرده اید بدقت فاکتور یا قرارداد ارائه شده را مطالعه کنید و هرگز خج نکشید و از کارمند قالیشویی درباره آن بپرسید یا این که اگر قانع نشدید با دفتر قالیشویی تماس بگیرید و در نهایت باز هم می توانید از نظر کارشناسی اتحادیه استفاده کنید به هر حال اصلا عجله نکنید و کاملا خونسرد و با دقت هم فرشتان را تحویل بدهید و هم تحویل بگیرید.

قالیشویی توحید , قالیشویی در ستارخان 


گفتنی است، از آنجا که معمولا فرش های دستباف ارزش مادی زیادی دارند برخی قالیشویان اقدام به افزودن بندی به قرارداد کرده اند که در آن نوشته شده «هر گونه خسارت احتمالی به عهده مشتری است».


هرگز این بند را نپذیرید، چون از قالیشویان مجاز استفاده می کنید و اتحادیه نسبت به ارائه خدمات آنها تعهد دارد، پس در صورت وجود چنین بندی در قرارداد، قبل از امضای آن با اتحادیه تماس بگیرید و موضوع را با کارشناسان اتحادیه در میان بگذارید تا پاسخی قابل قبول بگیرید و پس از آن دست به قلم شوید. علاوه بر این تلاش کنید قالیشویی ای را انتخاب کنید که در قبال دریافت وجه اضافی، فرش های شما را بیمه کرده باشد و در صورت ایراد خسارت بیمه خسارت شما را بپردازد.


همچنین به یاد داشته باشید رسید قالیشویی تنها سند نزد شماست، بنابراین تمام اطلاعات مندرج در آن را کاملا چک کنید و با کارت یا مشخصات قالیشویی مطابقت دهید و هرگز رسید بدون امضا یا مهر واحد قالیشویی مجازی را که انتخاب کرده اید، قبول نکنید و در آ ین مرحله ترجیحا مشخصات مسئول تحویل گیرنده فرش و البته شماره اتومبیلش را پشت برگه فاکتور بنویسید.
مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در شهرک غرب منبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/22/post-10/قبل-از-امضای-فاکتور-و-صورتحساب-آن-را-بدقت-مطالعه-کنید
تعریف رفو و دلایل نیاز آن

درخواست حذف اطلاعات


قالیشویی شهرک غربتعریف رفو و دلایل نیاز آن


گر چه در فرهنگ معین "رفو" به معنی "دوخت پارگی ها و سوراخها به نوعی که به سهولت معلوم نشود" آمده و در فرهنگ فارسی عمید نیز رفو، "دوختن پارگی و سوراخ بطوریکه رد آن به آسانی معلوم نشود" معنی شده است، اما از لحاظ فنی و در هنر قالیبافی، تعمیر و ترمیم انه بخش های آسیب دیده قالی به گونه ای که به راحتی قابل تشخیص نباشد را رفوگری می دانیم.
فرش همواره به دلایل مختلف از جمله فرسایش، مجاورت با مواد شیمیایی، ضربه، آتش و ... همواره در معرض آسیب قرار دارد و همین امر باعث شده کار رفو و رفو گری در جهت ترمیم انه بخش های آسیب دیده از اهمیت زیادی برخوردار شود. 
همچنین عیوب دیگری حین تولید فرش بوجود می آیند که اکثراً حاکی از عدم دقت و یا سهل انگاری در کاربرد و استفاده از مواد اولیه مصرفی غیر مرغوب و رعایت ن اصول بافت صحیح می باشد. از جمله عیوب شایع در این مورد، عیب ابعاد فرش می باشد. بعد از تولید فرش باز هم امکان بروز آسیب وجود دارد، که به نحوه نگهداری و استفاده صحیح از فرش برمی گردد. به عنوان مثال جنس فرش خود عاملی ست که باعث جذب بعضی ات آسیب رسان به فرش می شود. آسیبهایی که بر فرش وارد می شوند بر دو نوع می باشند که شناسایی آنها اهمیت بسیاری در رفو و مرمت فرش دارد. این موارد را آسیب های کلی و آسیب های جزئی تشکیل می دهند.

قالیشویی توحید , قالیشویی در شهرک غرب 


آسیب های کلی اکثراً نیازمند صرف وقت و هزینه بسیاری هستند وممکن است در مواردی از برطرف این گونه عیوب صرف نظر کنند، که بیشتر در مورد فرشهایی صادق است که از ارزش هنری و قدمت کمتری بهره مند هستند.
معمولاً رفوگران آسیب هایی را جزئی می نامند که نیازمند ترمیم و تعویض تمام عناصر اصلی و شالوده فرش نباشد، در برخی موارد ممکن است اصلاح و ترمیم یک آسیب جزئی وقت و دقت بیشتری نسبت به یک رفوی کامل را طلب کند، اما در کل هزینه و مواد کمتری راصرف میکند.مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در سعادت آباد

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در ستارخانمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/23/post-11/تعریف-رفو-و-دلایل-نیاز-آن
آشناسس با ابزار و وسایل رفوگری بخش 1

درخواست حذف اطلاعات


آشنایی با ابزار و وسایل رفوگری - بخش اول
در این حرفه وسایل و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد، تقریباً همان نتیجه وسایل بافت قالی را به ما می دهد، و رفوگر با استفاده از این وسایل فرش را مرمت و احیا می کند.در اینجا به ذکر تعدادی از آنها می پردازیم: 
شانه یادفتین (تصویر 1): شانه رفوگری در مقایسه با شانه بافت، دارای دندانه و تیغه های کمتری بوده و همان عمل مرتب و کوبیدن گره های هر رج را به عهده دارد. به هنگام کاربرد این وسیله بایستی به کم استقامت بودن تارها توجه داشت. 
قلاب (تصویر 2): از این ابزار برای کشیدن نخ خامه از میان تارها بهره می گیرند و یا آنکه جهت قراردادن نخ خامه در میان تارها که با عمل فشار توام است، استفاده می شود. شکل کلی آنها شبیه درفش کفشدوزی است. قلاب انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتست از:
قلاب پشت: وسیله ای است که از یک میله نازک به قطر یک میلی متر (و یا بیشتر) و طول 8-7 سانتی متر و یک دسته چوبی مدور تشکیل شده و زائده نوک آن طوری است که می توان با آن نخ خامه را در محل مورد نظر قرار داده و به اصطلاح در میان تارها کاشت. 

قالیشویی توحید , قالیشویی در سعادت آباد 


قلاب خواو مشهدی «قلاب خواب»: که زائده کوچک و ظریف نوک آن طوری است که می تواند نخ خامه را از میان تارها به طرف روی فرش بکشد. کاربرد قلاب بطور کلی جهت ایجاد گره u از پشت فرش و یا تعویض گره ها و نقشها و تمیز کاری پشت فرش پس از ئیندرمه می باشد. 
چاقو : چاقوهای مورد استفاده درکاررفو انواع مختلفی دارد، هر کدام جهت کاری مورد استفاده قرار می گیرند: 
چاقو «کارد بی نوک» (تصویر 3): این چاقو شکل دگرگون شده چاقوی بافت است و مخصوص قالی های گره ترکی می باشد. نام عامیانه آن که در بازارفرش تبریز رایج است «کارد بی نوک» می باشد، قسمت تیز این چاقو که در بافت مورد استفاده است در رفو کند و نابرنده است. لازم به ذکر است که این تنها وسیله ای است که در رفوگری کاربرد آن همراه یک کوبه میسر است، کوبه لوله ای ف ی است به طول حداقل 25 سانتی متر که یک سر آن بوسیله یک تکه شیلنگ به طول ده سانتی متر پوشیده شده است. تا هنگام کوبیدن صدای زیادی ایجاد نکند. کاربرد این وسیله بیشتر در روش دفه کاری می باشد و نیز به هنگام بافت در مرحله رفو از آن جهت ایجاد فاصله بین و یا تنظیم رج ها استفاده می کنند.


مطالب مرتبط :

قالیشویی در طرشت

قالیشویی در شهرک غرب

قالیشویی در بلوار فردوس

قالیشویی در صادقیه

قالیشویی در گیشا

قالیشویی در ستارخانمنبع : http://ghali-tohid.blogsky.com/1397/07/24/post-12/آشناسس-با-ابزار-و-وسایل-رفوگری-بخش-1