بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مرسی مرسیی مرسییی مرسیییی

پست مرسی مرسیی مرسییی مرسیییی از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مرسی مرسیی مرسییی مرسیییی

درخواست حذف اطلاعات

همیشه از این میترسیدم که بمیرمُ عشقِ دو نفره رو تجربه نکنم بودن ادم هایی که ادعایِ دوست داشتن ُ تقی به توقی خورده زیرِ همه یِ عشقُ علاقشون به من زدن یا کلا از جا کار عشقی که به من داشتن دروغ بوده ولی تو توعه لعنتی نیومده داری با اعم منُ به خودت مشتاق ترُ محتاج تر میکنی که داری کاری میکنی که با گوشتُ پوستُ خونم عشقی که بهم داریُ بفهمم که حتی اگه بهم نرسیم هم من هیچوخت یادم نمیره که یه روز یه ادم واردِ زندگیم نشده دلُ دینمُ بهش باختمُ دلُ دینشُ بهم باخت
منبع : http://gangsta-girl.blogfa.com/post/13