بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

فایل جهت دانلود

آخرین پست های وبلاگ فایل جهت دانلود به صورت خودکار از بلاگ فایل جهت دانلود دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اموزش سریع سی پلاس پلاس

درخواست حذف اطلاعات


سریع ++c

 

اموزش سریع ++c  

رئوس مطالب:

•   مبانی ++c
•   دستورات ورودی وجی
•   تصمیم گیری تکرار
•   توابع
•   نوع داده ساخت یافته شامل:
     آرایه ها، ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
•   اشاره گرها

فرمت pdf کیفیت عالی

 

 

 

 

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2040/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس
اموزش سریع سی پلاس پلاس

درخواست حذف اطلاعات


سریع ++c

 

اموزش سریع ++c  

رئوس مطالب:

•   مبانی ++c
•   دستورات ورودی وجی
•   تصمیم گیری تکرار
•   توابع
•   نوع داده ساخت یافته شامل:
     آرایه ها، ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
•   اشاره گرها

فرمت pdf کیفیت عالی

 

 

 

 

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2040/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس
اموزش سریع سی پلاس پلاس

درخواست حذف اطلاعات


سریع ++c

 

اموزش سریع ++c  

رئوس مطالب:

•   مبانی ++c
•   دستورات ورودی وجی
•   تصمیم گیری تکرار
•   توابع
•   نوع داده ساخت یافته شامل:
     آرایه ها، ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
•   اشاره گرها

فرمت pdf کیفیت عالی

 

 

 

 

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2040/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس
اموزش سریع سی پلاس پلاس

درخواست حذف اطلاعات


سریع ++c

 

اموزش سریع ++c  

رئوس مطالب:

•   مبانی ++c
•   دستورات ورودی وجی
•   تصمیم گیری تکرار
•   توابع
•   نوع داده ساخت یافته شامل:
     آرایه ها، ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
•   اشاره گرها

فرمت pdf کیفیت عالی

 

 

 

 

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2040/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس
اموزش سریع سی پلاس پلاس روز

درخواست حذف اطلاعات
سریع c++ سه روز

کتاب سی پلاس پلاس، ۵۰ انی قصد آشنایی یادگیری بهتر این

زبان برنامه نویسی دارند، گردآوری شده است.

آموزش سریع c++

بعد سه روز آسانی برنامه بنویسید

برای استفاده مطالب مفید جذاب همچینین ویژه قیمت رایگان کانال ما عضو شوید.

کانال قدرت پرواز

برای عضویت روی کلمه  کانال قدرت پرواز کلیک نمایید

رئوس مطالب؛
– مبانی ++c
– دستورات ورودی وجی
– تصمیم گیری تکرار
– توابع
– نوع داده ای ساخت یافته شامل:
آرایه ها، رشته ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
– اشاره گرها
… .

زبان c++:

++c (بخوانید سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی رایانه ای همه منظوره، شیءگرا، سطح بالا چندرگه (که برنامه نویسی رویه ای، تجرید داده ها برنامه نویسی شیءگرا پشتیبانی می کند)، عمومی قابلیت های سطح بالا سطح پایین می باشد. این زبان دارای قابلیت های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده پشتیبانی برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شیءگرا، برنامه نویسی جنریک است. آنجا سی++ اشیاء می توان ابتدا ن کلاس هایی ایجاد کرد هیچگونه سلسله مراتب رده ها وراثت مقید نیستند، لذا سی++ برنامه سازی شیء بنیاد (object-based programming) پشتیبانی می کند.[۱] ++c همراه جد خود c پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی تجاری هستند.

++c یک زبان سطح میانی نظر گرفته می شود؛ این زبان دارای قابلیت زبان های سطح بالا پایین به صورت هم زمان است.

++c توسط بی یارنه استراس تروپ ریاضیدان دانمارکی سال ۱۹۷۹ آزمایشگاه های بل (bell labs)، بهبود زبان سی مبنای آن ساخته شد آن «c کلاس» (c with cl es) نام گذاری نمود. سال ۱۹۸۳ ++c تغییر نام داد. توسعه اضافه نمودن کلاس ها ویژگی های دیگری توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، پردازش استثناء انجام شد. این زبان برنامه نویسی سال ۱۹۹۸ تحت نام iso/iec ۱۴۸۸۲:۱۹۹۸ استاندارد شد. نسخهٔ فعلی استاندارد این زبان iso/iec ۱۴۸۸۲:۲۰۱۴ است


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2041/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس-روز
اموزش سریع سی پلاس پلاس روز

درخواست حذف اطلاعات
سریع c++ سه روز

کتاب سی پلاس پلاس، ۵۰ انی قصد آشنایی یادگیری بهتر این

زبان برنامه نویسی دارند، گردآوری شده است.

آموزش سریع c++

بعد سه روز آسانی برنامه بنویسید

برای استفاده مطالب مفید جذاب همچینین ویژه قیمت رایگان کانال ما عضو شوید.

کانال قدرت پرواز

برای عضویت روی کلمه  کانال قدرت پرواز کلیک نمایید

رئوس مطالب؛
– مبانی ++c
– دستورات ورودی وجی
– تصمیم گیری تکرار
– توابع
– نوع داده ای ساخت یافته شامل:
آرایه ها، رشته ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
– اشاره گرها
… .

زبان c++:

++c (بخوانید سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی رایانه ای همه منظوره، شیءگرا، سطح بالا چندرگه (که برنامه نویسی رویه ای، تجرید داده ها برنامه نویسی شیءگرا پشتیبانی می کند)، عمومی قابلیت های سطح بالا سطح پایین می باشد. این زبان دارای قابلیت های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده پشتیبانی برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شیءگرا، برنامه نویسی جنریک است. آنجا سی++ اشیاء می توان ابتدا ن کلاس هایی ایجاد کرد هیچگونه سلسله مراتب رده ها وراثت مقید نیستند، لذا سی++ برنامه سازی شیء بنیاد (object-based programming) پشتیبانی می کند.[۱] ++c همراه جد خود c پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی تجاری هستند.

++c یک زبان سطح میانی نظر گرفته می شود؛ این زبان دارای قابلیت زبان های سطح بالا پایین به صورت هم زمان است.

++c توسط بی یارنه استراس تروپ ریاضیدان دانمارکی سال ۱۹۷۹ آزمایشگاه های بل (bell labs)، بهبود زبان سی مبنای آن ساخته شد آن «c کلاس» (c with cl es) نام گذاری نمود. سال ۱۹۸۳ ++c تغییر نام داد. توسعه اضافه نمودن کلاس ها ویژگی های دیگری توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، پردازش استثناء انجام شد. این زبان برنامه نویسی سال ۱۹۹۸ تحت نام iso/iec ۱۴۸۸۲:۱۹۹۸ استاندارد شد. نسخهٔ فعلی استاندارد این زبان iso/iec ۱۴۸۸۲:۲۰۱۴ است


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2041/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس-روز
اموزش سریع سی پلاس پلاس روز

درخواست حذف اطلاعات
سریع c++ سه روز

کتاب سی پلاس پلاس، ۵۰ انی قصد آشنایی یادگیری بهتر این

زبان برنامه نویسی دارند، گردآوری شده است.

آموزش سریع c++

بعد سه روز آسانی برنامه بنویسید

برای استفاده مطالب مفید جذاب همچینین ویژه قیمت رایگان کانال ما عضو شوید.

کانال قدرت پرواز

برای عضویت روی کلمه  کانال قدرت پرواز کلیک نمایید

رئوس مطالب؛
– مبانی ++c
– دستورات ورودی وجی
– تصمیم گیری تکرار
– توابع
– نوع داده ای ساخت یافته شامل:
آرایه ها، رشته ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
– اشاره گرها
… .

زبان c++:

++c (بخوانید سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی رایانه ای همه منظوره، شیءگرا، سطح بالا چندرگه (که برنامه نویسی رویه ای، تجرید داده ها برنامه نویسی شیءگرا پشتیبانی می کند)، عمومی قابلیت های سطح بالا سطح پایین می باشد. این زبان دارای قابلیت های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده پشتیبانی برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شیءگرا، برنامه نویسی جنریک است. آنجا سی++ اشیاء می توان ابتدا ن کلاس هایی ایجاد کرد هیچگونه سلسله مراتب رده ها وراثت مقید نیستند، لذا سی++ برنامه سازی شیء بنیاد (object-based programming) پشتیبانی می کند.[۱] ++c همراه جد خود c پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی تجاری هستند.

++c یک زبان سطح میانی نظر گرفته می شود؛ این زبان دارای قابلیت زبان های سطح بالا پایین به صورت هم زمان است.

++c توسط بی یارنه استراس تروپ ریاضیدان دانمارکی سال ۱۹۷۹ آزمایشگاه های بل (bell labs)، بهبود زبان سی مبنای آن ساخته شد آن «c کلاس» (c with cl es) نام گذاری نمود. سال ۱۹۸۳ ++c تغییر نام داد. توسعه اضافه نمودن کلاس ها ویژگی های دیگری توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، پردازش استثناء انجام شد. این زبان برنامه نویسی سال ۱۹۹۸ تحت نام iso/iec ۱۴۸۸۲:۱۹۹۸ استاندارد شد. نسخهٔ فعلی استاندارد این زبان iso/iec ۱۴۸۸۲:۲۰۱۴ است


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2041/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس-روز
اموزش سریع سی پلاس پلاس روز

درخواست حذف اطلاعات
سریع c++ سه روز

کتاب سی پلاس پلاس، ۵۰ انی قصد آشنایی یادگیری بهتر این

زبان برنامه نویسی دارند، گردآوری شده است.

آموزش سریع c++

بعد سه روز آسانی برنامه بنویسید

برای استفاده مطالب مفید جذاب همچینین ویژه قیمت رایگان کانال ما عضو شوید.

کانال قدرت پرواز

برای عضویت روی کلمه  کانال قدرت پرواز کلیک نمایید

رئوس مطالب؛
– مبانی ++c
– دستورات ورودی وجی
– تصمیم گیری تکرار
– توابع
– نوع داده ای ساخت یافته شامل:
آرایه ها، رشته ها، ساختارها، یونیون ها، کلاس ها
– اشاره گرها
… .

زبان c++:

++c (بخوانید سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی رایانه ای همه منظوره، شیءگرا، سطح بالا چندرگه (که برنامه نویسی رویه ای، تجرید داده ها برنامه نویسی شیءگرا پشتیبانی می کند)، عمومی قابلیت های سطح بالا سطح پایین می باشد. این زبان دارای قابلیت های انواع داده ایستا، نوشتار آزاد، چندمدلی، معمولاً زبان ترجمه شده پشتیبانی برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شیءگرا، برنامه نویسی جنریک است. آنجا سی++ اشیاء می توان ابتدا ن کلاس هایی ایجاد کرد هیچگونه سلسله مراتب رده ها وراثت مقید نیستند، لذا سی++ برنامه سازی شیء بنیاد (object-based programming) پشتیبانی می کند.[۱] ++c همراه جد خود c پرطرفدارترین زبان های برنامه نویسی تجاری هستند.

++c یک زبان سطح میانی نظر گرفته می شود؛ این زبان دارای قابلیت زبان های سطح بالا پایین به صورت هم زمان است.

++c توسط بی یارنه استراس تروپ ریاضیدان دانمارکی سال ۱۹۷۹ آزمایشگاه های بل (bell labs)، بهبود زبان سی مبنای آن ساخته شد آن «c کلاس» (c with cl es) نام گذاری نمود. سال ۱۹۸۳ ++c تغییر نام داد. توسعه اضافه نمودن کلاس ها ویژگی های دیگری توابع مجازی، سربارگزاری عملگرها، وراثت چندگانه، قالب توابع، پردازش استثناء انجام شد. این زبان برنامه نویسی سال ۱۹۹۸ تحت نام iso/iec ۱۴۸۸۲:۱۹۹۸ استاندارد شد. نسخهٔ فعلی استاندارد این زبان iso/iec ۱۴۸۸۲:۲۰۱۴ است


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2041/اموزش-سریع-سی-پلاس-پلاس-روز
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند.
در کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت.

 

 

 

جاوا (به انگلیسیjava) یک زبان برنامه نویسیِ شیءگرا است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد گردید. سال ۱۹۹۵ بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. ایده شیء گرایی جاوا زبان اسمال تاک گرفته شده است. یکی قابلیت های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خ ر انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده این زبان نسبت زبانهای نسل اول c بالا است. برنامه های جاوا صورت بایت (کامپایل) می شوند توسط jvm (ماشین مجازی جاوا) کدهای ماشین تبدیل اجرا می شوند. صورت وجود jvm سایر زبانهای مبتنی آن وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه های نوشته شده جاوا روی هر نوع سیستم عامل هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می باشند. شعار جاوا «یکبار بنویس هر جایی اجرا کن» (write once, run anywhere) است همین ویژگی اشاره دارد.[۱۰]


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2042/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند.
در کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت.

 

 

 

جاوا (به انگلیسیjava) یک زبان برنامه نویسیِ شیءگرا است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد گردید. سال ۱۹۹۵ بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. ایده شیء گرایی جاوا زبان اسمال تاک گرفته شده است. یکی قابلیت های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خ ر انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده این زبان نسبت زبانهای نسل اول c بالا است. برنامه های جاوا صورت بایت (کامپایل) می شوند توسط jvm (ماشین مجازی جاوا) کدهای ماشین تبدیل اجرا می شوند. صورت وجود jvm سایر زبانهای مبتنی آن وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه های نوشته شده جاوا روی هر نوع سیستم عامل هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می باشند. شعار جاوا «یکبار بنویس هر جایی اجرا کن» (write once, run anywhere) است همین ویژگی اشاره دارد.[۱۰]


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2042/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند.
در کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت.

 

 

 

جاوا (به انگلیسیjava) یک زبان برنامه نویسیِ شیءگرا است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد گردید. سال ۱۹۹۵ بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. ایده شیء گرایی جاوا زبان اسمال تاک گرفته شده است. یکی قابلیت های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خ ر انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده این زبان نسبت زبانهای نسل اول c بالا است. برنامه های جاوا صورت بایت (کامپایل) می شوند توسط jvm (ماشین مجازی جاوا) کدهای ماشین تبدیل اجرا می شوند. صورت وجود jvm سایر زبانهای مبتنی آن وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه های نوشته شده جاوا روی هر نوع سیستم عامل هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می باشند. شعار جاوا «یکبار بنویس هر جایی اجرا کن» (write once, run anywhere) است همین ویژگی اشاره دارد.[۱۰]


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2042/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند.
در کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت.

 

 

 

جاوا (به انگلیسیjava) یک زبان برنامه نویسیِ شیءگرا است. نخستین بار توسط جیمز گاسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد گردید. سال ۱۹۹۵ بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد از قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. ایده شیء گرایی جاوا زبان اسمال تاک گرفته شده است. یکی قابلیت های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خ ر انجام می دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه های نوشته شده این زبان نسبت زبانهای نسل اول c بالا است. برنامه های جاوا صورت بایت (کامپایل) می شوند توسط jvm (ماشین مجازی جاوا) کدهای ماشین تبدیل اجرا می شوند. صورت وجود jvm سایر زبانهای مبتنی آن وابسته به سیستم عامل خاصی نیستند برنامه های نوشته شده جاوا روی هر نوع سیستم عامل هرگونه وسیلهٔ الکترونیکی قابل اجرا می باشند. شعار جاوا «یکبار بنویس هر جایی اجرا کن» (write once, run anywhere) است همین ویژگی اشاره دارد.[۱۰]


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2042/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا میلیونر شو

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا (با جاوا میلیونر شو * * * * )

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. در  کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت. جاوا (به  انگلیسی:  java ) یک  زبان برنامه نویسیِ  شیءگرا است. نخستین بار توسط...


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2043/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا-میلیونر-شو
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا میلیونر شو

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا (با جاوا میلیونر شو * * * * )

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. در  کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت. جاوا (به  انگلیسی:  java ) یک  زبان برنامه نویسیِ  شیءگرا است. نخستین بار توسط...


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2043/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا-میلیونر-شو
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا میلیونر شو

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا (با جاوا میلیونر شو * * * * )

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. در  کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت. جاوا (به  انگلیسی:  java ) یک  زبان برنامه نویسیِ  شیءگرا است. نخستین بار توسط...


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2043/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا-میلیونر-شو
اموزش سریع کامل برنامه نویسی جاوا برنامه نویسی جاوا میلیونر شو

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل برنامه نویسی جاوا /برنامه نویسی جاوا (با جاوا میلیونر شو * * * * )

جاوا (java) یک زبان برنامه نویسی شئ ت شرکت سان مایکروسیستمز آن ابداع کرده است. زبان جاوا شبیه ++c است اما مدل شیءگرایی آسان تری دارد قابلیت های سطح پایین کمتری پشتیبانی می کند. در  کتاب حاضر شما، زبان برنامه نویسی جاوا بصورت بسیار آسان قدم قدم همرا مثال متعدد فرا خواهید گرفت. جاوا (به  انگلیسی:  java ) یک  زبان برنامه نویسیِ  شیءگرا است. نخستین بار توسط...


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2043/اموزش-سریع-کامل-برنامه-نویسی-جاوا-برنامه-نویسی-جاوا-میلیونر-شو
اموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل میکروکنترلر avr

 

 

 

آموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

 

میکروکنترلر avr ؟ میکرو کنترلرهای avr سری محصولات شرکت atmel است . این شرکت زمینه مختلف ساخت میکرو کنترلر انواع حافظه جانبی سریال موازی – gps – fpga بسیاری دیگر ، فعالیت دارد . معماری ساخت میکروکنترلر avr ، کاهش مجموعه دستورالعمل کامپیوتر است اختصار risc گفته میشود. این پست ۵ کتاب avr زبان فارسی  قرار داده ایم.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2044/اموزش-سریع-کامل-میکروکنترلر-AVR
اموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل میکروکنترلر avr

 

 

 

آموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

 

میکروکنترلر avr ؟ میکرو کنترلرهای avr سری محصولات شرکت atmel است . این شرکت زمینه مختلف ساخت میکرو کنترلر انواع حافظه جانبی سریال موازی – gps – fpga بسیاری دیگر ، فعالیت دارد . معماری ساخت میکروکنترلر avr ، کاهش مجموعه دستورالعمل کامپیوتر است اختصار risc گفته میشود. این پست ۵ کتاب avr زبان فارسی  قرار داده ایم.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2044/اموزش-سریع-کامل-میکروکنترلر-AVR
اموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل میکروکنترلر avr

 

 

 

آموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

 

میکروکنترلر avr ؟ میکرو کنترلرهای avr سری محصولات شرکت atmel است . این شرکت زمینه مختلف ساخت میکرو کنترلر انواع حافظه جانبی سریال موازی – gps – fpga بسیاری دیگر ، فعالیت دارد . معماری ساخت میکروکنترلر avr ، کاهش مجموعه دستورالعمل کامپیوتر است اختصار risc گفته میشود. این پست ۵ کتاب avr زبان فارسی  قرار داده ایم.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2044/اموزش-سریع-کامل-میکروکنترلر-AVR
اموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

درخواست حذف اطلاعات


سریع کامل میکروکنترلر avr

 

 

 

آموزش سریع کامل میکروکنترلر avr

 

میکروکنترلر avr ؟ میکرو کنترلرهای avr سری محصولات شرکت atmel است . این شرکت زمینه مختلف ساخت میکرو کنترلر انواع حافظه جانبی سریال موازی – gps – fpga بسیاری دیگر ، فعالیت دارد . معماری ساخت میکروکنترلر avr ، کاهش مجموعه دستورالعمل کامپیوتر است اختصار risc گفته میشود. این پست ۵ کتاب avr زبان فارسی  قرار داده ایم.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2044/اموزش-سریع-کامل-میکروکنترلر-AVR
اموزش سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

درخواست حذف اطلاعات
سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

 

ساخت یک listview سفارشی (custom listview) شامل چندین عنصر هر ردیف (row) listview قابلیت رفتن activity جدید اشاره کاربر روی هر ردیف ارسال اطلاعات اساس ردیف انتخاب شده activity مقصد، برنامه نویسی اندروید

 

در این مبحث قصد داریم یک برنامه اندروید شامل یک listview سفارشی بسازیم آن، اگر کاربر روی یک ردیف (row - item) listview اشاره کند، یک سری اطلاعات اساس آن ردیف listview یک activity ارسال شود (یعنی activity اجرا شده اطلاعاتی اساس انتخاب کاربر میان item listview ، دریافت کند).

 

 فایل اندروید apk ساخته شده آن میتوانید انتهای مبحث، کنید سپس اساس آنها، توضیحات بنده بخوانید بخش مختلف آن بررسی کنید.

 

 ساختار برنامه اندروید این صورت است listview تعداد ردیف (row - item) داریم هر ردیف آن، عنصر وجود دارد (2 textview 2 imageview). یکی imageview دارای ع ثابت تکراری تمامی item است یک imageview دیگر، ع ی متفاوت هر item خواهد داشت. همچنین، یک textview دارای متنی ثابت همه item است، یک textview دیگر، هر item ، متنی متفاوت خواهد داشت. واقع این انتخاب خواسته ایم نمایش بدهیم چگونه میتوانیم عناصری منبع ی ان همچنین، عناصری منبع ی ان، item listview داشته باشیم.

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2045/اموزش-سورس-ایجاد-فهرست-لیست-ویو-اندروید
اموزش سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

درخواست حذف اطلاعات
سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

 

ساخت یک listview سفارشی (custom listview) شامل چندین عنصر هر ردیف (row) listview قابلیت رفتن activity جدید اشاره کاربر روی هر ردیف ارسال اطلاعات اساس ردیف انتخاب شده activity مقصد، برنامه نویسی اندروید

 

در این مبحث قصد داریم یک برنامه اندروید شامل یک listview سفارشی بسازیم آن، اگر کاربر روی یک ردیف (row - item) listview اشاره کند، یک سری اطلاعات اساس آن ردیف listview یک activity ارسال شود (یعنی activity اجرا شده اطلاعاتی اساس انتخاب کاربر میان item listview ، دریافت کند).

 

 فایل اندروید apk ساخته شده آن میتوانید انتهای مبحث، کنید سپس اساس آنها، توضیحات بنده بخوانید بخش مختلف آن بررسی کنید.

 

 ساختار برنامه اندروید این صورت است listview تعداد ردیف (row - item) داریم هر ردیف آن، عنصر وجود دارد (2 textview 2 imageview). یکی imageview دارای ع ثابت تکراری تمامی item است یک imageview دیگر، ع ی متفاوت هر item خواهد داشت. همچنین، یک textview دارای متنی ثابت همه item است، یک textview دیگر، هر item ، متنی متفاوت خواهد داشت. واقع این انتخاب خواسته ایم نمایش بدهیم چگونه میتوانیم عناصری منبع ی ان همچنین، عناصری منبع ی ان، item listview داشته باشیم.

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2045/اموزش-سورس-ایجاد-فهرست-لیست-ویو-اندروید
اموزش سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

درخواست حذف اطلاعات
سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

 

ساخت یک listview سفارشی (custom listview) شامل چندین عنصر هر ردیف (row) listview قابلیت رفتن activity جدید اشاره کاربر روی هر ردیف ارسال اطلاعات اساس ردیف انتخاب شده activity مقصد، برنامه نویسی اندروید

 

در این مبحث قصد داریم یک برنامه اندروید شامل یک listview سفارشی بسازیم آن، اگر کاربر روی یک ردیف (row - item) listview اشاره کند، یک سری اطلاعات اساس آن ردیف listview یک activity ارسال شود (یعنی activity اجرا شده اطلاعاتی اساس انتخاب کاربر میان item listview ، دریافت کند).

 

 فایل اندروید apk ساخته شده آن میتوانید انتهای مبحث، کنید سپس اساس آنها، توضیحات بنده بخوانید بخش مختلف آن بررسی کنید.

 

 ساختار برنامه اندروید این صورت است listview تعداد ردیف (row - item) داریم هر ردیف آن، عنصر وجود دارد (2 textview 2 imageview). یکی imageview دارای ع ثابت تکراری تمامی item است یک imageview دیگر، ع ی متفاوت هر item خواهد داشت. همچنین، یک textview دارای متنی ثابت همه item است، یک textview دیگر، هر item ، متنی متفاوت خواهد داشت. واقع این انتخاب خواسته ایم نمایش بدهیم چگونه میتوانیم عناصری منبع ی ان همچنین، عناصری منبع ی ان، item listview داشته باشیم.

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2045/اموزش-سورس-ایجاد-فهرست-لیست-ویو-اندروید
اموزش سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

درخواست حذف اطلاعات
سورس ایجاد فهرست لیست ویو اندروید

 

ساخت یک listview سفارشی (custom listview) شامل چندین عنصر هر ردیف (row) listview قابلیت رفتن activity جدید اشاره کاربر روی هر ردیف ارسال اطلاعات اساس ردیف انتخاب شده activity مقصد، برنامه نویسی اندروید

 

در این مبحث قصد داریم یک برنامه اندروید شامل یک listview سفارشی بسازیم آن، اگر کاربر روی یک ردیف (row - item) listview اشاره کند، یک سری اطلاعات اساس آن ردیف listview یک activity ارسال شود (یعنی activity اجرا شده اطلاعاتی اساس انتخاب کاربر میان item listview ، دریافت کند).

 

 فایل اندروید apk ساخته شده آن میتوانید انتهای مبحث، کنید سپس اساس آنها، توضیحات بنده بخوانید بخش مختلف آن بررسی کنید.

 

 ساختار برنامه اندروید این صورت است listview تعداد ردیف (row - item) داریم هر ردیف آن، عنصر وجود دارد (2 textview 2 imageview). یکی imageview دارای ع ثابت تکراری تمامی item است یک imageview دیگر، ع ی متفاوت هر item خواهد داشت. همچنین، یک textview دارای متنی ثابت همه item است، یک textview دیگر، هر item ، متنی متفاوت خواهد داشت. واقع این انتخاب خواسته ایم نمایش بدهیم چگونه میتوانیم عناصری منبع ی ان همچنین، عناصری منبع ی ان، item listview داشته باشیم.

 

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2045/اموزش-سورس-ایجاد-فهرست-لیست-ویو-اندروید
اموزش سورس پروژه اماده سنگ قبر

درخواست حذف اطلاعات


سورس سنگ قبر

سورس سنگ قبر همراه عدد کامل

نوشته شده بیسک فور آندروید

لطفا من دیدن کن ضرر نمیکنی هدیه ویژه انتظار تو دوست خوبمه

 

succes4u.ir

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2046/اموزش-سورس-پروژه-اماده-سنگ-قبر
اموزش سورس پروژه اماده سنگ قبر

درخواست حذف اطلاعات


سورس سنگ قبر

سورس سنگ قبر همراه عدد کامل

نوشته شده بیسک فور آندروید

لطفا من دیدن کن ضرر نمیکنی هدیه ویژه انتظار تو دوست خوبمه

 

succes4u.ir

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2046/اموزش-سورس-پروژه-اماده-سنگ-قبر
اموزش سورس پروژه اماده سنگ قبر

درخواست حذف اطلاعات


سورس سنگ قبر

سورس سنگ قبر همراه عدد کامل

نوشته شده بیسک فور آندروید

لطفا من دیدن کن ضرر نمیکنی هدیه ویژه انتظار تو دوست خوبمه

 

succes4u.ir

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2046/اموزش-سورس-پروژه-اماده-سنگ-قبر
اموزش سورس پروژه اماده سنگ قبر

درخواست حذف اطلاعات


سورس سنگ قبر

سورس سنگ قبر همراه عدد کامل

نوشته شده بیسک فور آندروید

لطفا من دیدن کن ضرر نمیکنی هدیه ویژه انتظار تو دوست خوبمه

 

succes4u.ir

 


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2046/اموزش-سورس-پروژه-اماده-سنگ-قبر
اموزش سوکت نویسی سی شا

درخواست حذف اطلاعات


سوکت نویسی سی شا

در این مجموعه ؛ فایلهای برنامه نویسی شبکه وجود دارد میتوانید آین مجموعه تولید نرم افزارهای تحت شبکه استفاده کنید صورت تمایل میتوانید ما تماس بگیرید.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2047/اموزش-سوکت-نویسی-سی-شارپ
اموزش سوکت نویسی سی شا

درخواست حذف اطلاعات


سوکت نویسی سی شا

در این مجموعه ؛ فایلهای برنامه نویسی شبکه وجود دارد میتوانید آین مجموعه تولید نرم افزارهای تحت شبکه استفاده کنید صورت تمایل میتوانید ما تماس بگیرید.


دریافتمنبع : http://filetodl.blogsky.com/1397/07/24/post-2047/اموزش-سوکت-نویسی-سی-شارپ