بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

یادت باشه

پست یادت باشه از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.یادت باشه

درخواست حذف اطلاعات
مراقب باش بانو.....

مراقب باش بانوی محجبه.....

حجاب تو تاج سروری خداوند بر توست

نه تاج سروری تو بر بی حجاب ها.....

حجاب تو وسیله ای برای بی گناه شدن توست

نه وسیله ای برای گنا ار شدن بی حجابها.....

حجاب تو به تو کمک می کند گناه نکنی

اما بی گناهیت را ثابت نمی کند.....

حجاب تو سند توست

نه سند برتریت.....

حجاب تو فقط سپری برای محافظت از تو

در قبال نگاه های مسموم نیست.....

حجاب تو باید سپری

در قبال تمام گناهان باشد.....

حجاب تو باید سبب جاذبه ات باشد

نه عه ات.....

مراقب باش بانوی محجبه.....

مراقب باش که حجابت سبب غرورت نشود.....

مراقب باش که به واسطه حجابت خود را

بهشتی ندانی و دیگران را جهنمی.....

حجاب تو تنها یکی از نشانه های تقواست.....

مراقب باش از سایر نشانه ها غافل نشوی.....
منبع : http://fateme135.blogfa.com/post/319/یادت-باشه