بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ناهنجاری های جامعه ناشی از متوقف شدن نهضت تربیتی (ره) است/ در الگوی زن انقل دنیاگریزی دیده نمی شود

پست ناهنجاری های جامعه ناشی از متوقف شدن نهضت تربیتی (ره) است/ در الگوی زن انقل دنیاگریزی دیده نمی شود از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ناهنجاری های جامعه ناشی از متوقف شدن نهضت تربیتی (ره) است/ در الگوی زن انقل دنیاگریزی دیده نمی شود

درخواست حذف اطلاعات
یک تصریح کرد: در الگوی زن انقل دنیاگریزی دیده نمی شود: برخی نمی خواهند این الگو دیده شود در حالی که تحول بازگشت به مدل زن انقل است.منبع : http://farsnews.com/13960214001250