بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

انقل بودن افراد و سازمان ها لازم و م وم یکدیگر است

پست انقل بودن افراد و سازمان ها لازم و م وم یکدیگر است از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انقل بودن افراد و سازمان ها لازم و م وم یکدیگر است

درخواست حذف اطلاعات
رئیس سازمان بسیج مستضعفین انقل بودن را تنها راه استمرار و تداوم انقلاب ی دانست و گفت: انقل بودن هم ناظر به تک تک افراد است و هم ناظر بر سازمانی که در آن حضور دارند.منبع : http://farsnews.com/13960130001063