بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کشور نیازمند ت انقل است/ یت «جمنا» با انتخابات پایان نمی یابد

پست کشور نیازمند ت انقل است/ یت «جمنا» با انتخابات پایان نمی یابد از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کشور نیازمند ت انقل است/ یت «جمنا» با انتخابات پایان نمی یابد

درخواست حذف اطلاعات
رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت: انتخابات گامی برای اصلاح مدیریت اجرایی کشور است به همین علت همه باید تلاش کرده تا بتوانند ت انقل را سرکار آورند، هر چند ت کنونی ادعای انقل بودن را هم ندارد اما کشور به تعبیر ی نیازمند ت فعال، سرنوشت ساز و انقل است.منبع : http://farsnews.com/13960126000201