بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

عده ای از تمردان انقل ون خسته ای هستند که سبقه اشرافی گری زمین گیرشان کرده است/ ت در رابطه با اقتصاد مقاومتی کم کاری کرده است

پست عده ای از تمردان انقل ون خسته ای هستند که سبقه اشرافی گری زمین گیرشان کرده است/ ت در رابطه با اقتصاد مقاومتی کم کاری کرده است از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.عده ای از تمردان انقل ون خسته ای هستند که سبقه اشرافی گری زمین گیرشان کرده است/ ت در رابطه با اقتصاد مقاومتی کم کاری کرده است

درخواست حذف اطلاعات
سخنگوی کانون یان گفت: برخی ها در ت انقل ون خسته ای هستند و سبقه اشرافی گری زمین گیرشان کرده، آنها امروز می گویند چون ما نتوانستیم انقل بمانیم، پس انقل ون هم باید دست از انقل بودن بکشند.منبع : http://farsnews.com/13960121000898