بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جبهه مردمی به دنبال معرفی یک ت انقل است/ از مدیریت انقل و کارآمد در راس قوه مجریه محرومیم

پست جبهه مردمی به دنبال معرفی یک ت انقل است/ از مدیریت انقل و کارآمد در راس قوه مجریه محرومیم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جبهه مردمی به دنبال معرفی یک ت انقل است/ از مدیریت انقل و کارآمد در راس قوه مجریه محرومیم

درخواست حذف اطلاعات
رئیس ستاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب گفت: شرط لازم برای موفقیت در تشکیل ت انقل ، وحدت و همگرایی ک داهای جبهه است.منبع : http://farsnews.com/13960104000758