بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

فردگرایی و حزب زدگی به کار پیشرفت کشور نمی آید/ انرژی انقل گری خود را آزاد کنیم

پست فردگرایی و حزب زدگی به کار پیشرفت کشور نمی آید/ انرژی انقل گری خود را آزاد کنیم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.فردگرایی و حزب زدگی به کار پیشرفت کشور نمی آید/ انرژی انقل گری خود را آزاد کنیم

درخواست حذف اطلاعات
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در چنین شرایطی با افکار فردگرایانه و بار حزب گرایی نمی توانیم پیشرفت کنیم، بلکه باید انقل باشیم و به آزادسازی انرژی های انقل بپردازیم، بر سر قدرت نباید مسابقه بدهیم.منبع : http://farsnews.com/13951220000113