بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

هدف «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» احیای زیست انقل در جامعه ایران است/ باید غیرت انقل مان تیزتر شود

پست هدف «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» احیای زیست انقل در جامعه ایران است/ باید غیرت انقل مان تیزتر شود از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هدف «جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی» احیای زیست انقل در جامعه ایران است/ باید غیرت انقل مان تیزتر شود

درخواست حذف اطلاعات
مهدی محمدی نوشت: هدف جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی احیای زیست انقل در جامعه ایران و علاوه بر آن، وزیدن رایحه انقل گری در متن حیات مدنی ملت ایران است.منبع : http://farsnews.com/13951120000455