بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

نبود صلابت انقل در تمردان/نمی توان از رشد یافتگان در غرب، انتظار برخورد انقل با داشت

پست نبود صلابت انقل در تمردان/نمی توان از رشد یافتگان در غرب، انتظار برخورد انقل با داشت از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.نبود صلابت انقل در تمردان/نمی توان از رشد یافتگان در غرب، انتظار برخورد انقل با داشت

درخواست حذف اطلاعات
عضو هیأت علمی تأکید کرد دشمن باید صلابت انقل ما را ببیند ولی متأسفانه در تمردان این صلابت دیده نمی شود.منبع : http://farsnews.com/13951117000555