بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

گروه سنجش و ارزشیابی متوسطه اول کرمانشاه

آخرین پست های وبلاگ گروه سنجش و ارزشیابی متوسطه اول کرمانشاه به صورت خودکار از بلاگ گروه سنجش و ارزشیابی متوسطه اول کرمانشاه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تبریک سال تحصیلی جدید

درخواست حذف اطلاعات
با درود و سلام بر همکاران ارجمند و تبریک گشایش سال تحصیلی جدید خدمت همه

به یاری پروردگار امسال برای رسیدن به هدف اصلی خود با اجرای برنامه های دبیرخانه کشوری شهرکرد و برنامه های بومی در خدمت تمامی رشته های متوسطه اول هستیم.
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/1
سوال

درخواست حذف اطلاعات
سلام.

سوال ها از این راه بپرسید.
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/2
انواع ارزشی از منظر سند تحول

درخواست حذف اطلاعات
در را ار ۲-۱۹ سند تحول بنیادین سه نوع ارزشی به شرح زیر پیشنهاد شده است :
????ارتقای پایه های تحصیلی در دوره ی ابت بر اساس ارزشی فرایند محور
????ارتقا در پایه های متوسطه اول و دوم بر اساس رویکرد تلفیقی (فرایند محور و نتیجه محور)
????گذر از دوره های تحصیلی بر اساس ارزشی نتیجه محور (مبتنی بر استانداردهای ملی)

♻️????دبیرخانه کشوری سنجش وارزشی آموزشی♻️
https://t.me/joinchat/c0xc3ekkgmapd1lwdeb13q
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/3
سه نگرش به سنجش

درخواست حذف اطلاعات
[in reply to s.maghsudi]
✅ essment of learning
سنجش از یادگیری
✅ essment for learning
سنجش برای یادگیری
✅ essment as learning
سنجش به عنوان یادگیری
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/4
معرفی کتاب

درخواست حذف اطلاعات

????معرفی کتاب

essment for learning
تالیف
????dr cheryl a jones

☑️ترجمه ی چکیده ای از کتاب:

????معلمان در هر جلسه ی آموزش و تدریس خود به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه قضاوت هایی حرفه ای از عملکرد دانش آموزان دارند.

????کار اصلی راهبرد سنجش برای یادگیری بهره گیری از این قضاوت های حرفه ای و تفسیر و تعبیر آنها به ارایه ی بازخورد بر کیفیت کار دانش آموزان است.


????با تمرکز روی یادگیرنده و کیفیت یادگیری در تک تک جلسات کلاسی این کتاب به معلمان در کارآمدتر سنجش های معلم ساخته کمک میکند.

????این کتابچه شامل بخش های زیر است :

????تعریف سنجش برای یادگیری

????سنجیدنِ یادگیری: استفاده موثر از پرسیدن

????بازخورد برای یادگیری

????مدل hey: یک مطالعه موردی

????چک لیستهای سنجش برای یادگیری
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/6
سنجش در نیمه اول قرن بیستم

درخواست حذف اطلاعات
✅ سنجش در نیمه اول قرن بیستم
◀️ اصول رفتارگرایی، اصول غالب آموزش در نیمه اول قرن بیستم بودند. معلمان دارای دانشی بودند که باید آن را به دانش آموزان تحویل می دادند و دانش آموزان، سطح تسلط خود را بر این دانش از طریق سنجش تراکمی (تجمیعی) که توانایی آنان را در حفظ حقایق جداگانه اندازه می گرفت نشان می دادند.
◀️ منتقدان این رویکرد می گویند که این سنجش های تراکمی یا به اصطلاح، سنجش های یادگیری ( essments of learning)، برای یادگیری دانش آموزان مشکل آفرین و یا حتی زیان بار هستند؛ چرا که این سنجش ها نمی توانند به طور کاملاً معتبر به ما بگویند که دانش آموزان چه چیزی یاد گرفته اند.
◀️ این سنجش ها علاوه بر این که قادر به اندازه گیری کامل مهارت های فرا گرفته شده نیستند، خطر دیگری نیز دارند و آن، از دست رفتن تجارب یادگیری باکیفیت در سایه سنجش یادگیری مهارت یا دانشی خاص است...
منبع ومطالعه بیشتر:
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/ essment_of_learning
♻️????دبیرخانه کشوری سنجش وارزشی آموزشی♻️
https://t.me/joinchat/c0xc3ekkgmapd1lwdeb13q
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/7
دبیرخانه کشوری

درخواست حذف اطلاعات

✅ موضوعات و مولفه های متنوع و مختلف سنجش برای گرداوری تجارب و مطالب علمی و در نهایت بعد از ویراست و تایید بصورت کتاب بدون ترتیب و اولویت:
0-سنجش اصیل
۱-سنجش کلاسی (تعاریف، مفاهیم، اه ، اصول، مولفه ها، کاربردها)
۲- روایی
۳- پایایی
۴- عد (انصاف)
۵- گزارش نمره (تحلیل و تفسیر نمرات)
۶- سنجش تکوینی
۷- سنجش عاطفی
۸- سنجش آغازین
۹- سنجش تشخیصی
۱۰- طراحی و ساخت آزمون
۱۱- سنجش عملکردی
۱۲- سنجش با کا وشه
۱۳-سنجش مشاهده ای
۱۴- آمار در سنجش
۱۵-آزمون های استاندارد شده
۱۶- سنجش و توسعه حرفه ای معلمان
۱۷- طراحی و ساخت راهنمای نمره گذاری (توصیف عملکرد)
۱۸- همتاسنجی
۱۹- سنجش و ی آموزشی
۲۰- آموزش متاثر از سنجش و سنجش متاثر از آموزش
۲۱- پژوهش در سنجش
۲۲- رویکردها و اه در سنجش
۲۳- فناوری و سنجش
۲۴- بازخورد در سنجش
۲۵- سنجش گروهی
۲۶- سنجش شایستگی های فنی
۲۷- طراحی و ساخت انواع سوالات و تکالیف آزمون
28-طبقه بندی های نوین یادگیری و سنجش کلاسی
29-سنجش در مقیاس کلان
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/10
سنجش در رویکردهای شناختی یادگیری

درخواست حذف اطلاعات

✅ سنجش در رویکردهای شناختی یادگیری
️ رویکردهای شناختی به یادگیری، تقریباَ از دهه 1960 به عنوان جایگزین رویکردهای رفتاری وارد میدان شدند. این رویکردها بیشتر دانش آموز محور بودند تا معلم محور و بر فرایندهای یادگیری تمرکز داشتند. از دیدگاه این رویکردها، دانش آموزان دریافت کننده منفعل دانش نیستند؛ بلکه به طور فعال در فرایندی که مست م بیش از یادآوری صِرف است درگیرند. در واقع دانش آموزان، دنیای اطرافشان را کشف و تجربه می کنند و در آن تماماً درگیرند.
️ در حالی که هنوز، سنجش یادگیری ( essment of learning) برای اه مهمی همچون گذر و رتبه بندی و امثال آن مورد نیاز است، توجه به سنجش اصیل (authentic essment) که منطبق بر رویکردهای جدید یادگیری (یادگیری شناختی، یادگیری اجتماعی، سازنده گرایی، یادگیری سازگار با مغز، عصب شناسی آموزشی و ...) است از ضروریات است. سنجش یادگیری در کنار سنجش برای یادگیری ( essment for learning) و سنجش به مثابه یادگیری ( essment as learning)، یک فرایند سنجش و یادگیری بهینه را برای دانش آموزان فراهم می کند.
منبع ومطالعه بیشتر:
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/ essment_of_learning
♻️????دبیرخانه کشوری سنجش وارزشی آموزشی♻️
https://t.me/joinchat/c0xc3ekkgmapd1lwdeb13q
منبع : http://evalu-kermanshah.blogfa.com/post/11