بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

پست جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

درخواست حذف اطلاعات
لینک (پیوند):http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40678.لینک (پیوند) جایگزین:http://bit.ly/2ittvkuمنبع : http://ettehadieh-ksh.blogsky.com/1397/07/19/post-838/