بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

!!... روزآنـه هـآيـم بـدونِ اُكسيــــژن

آخرین پست های وبلاگ !!... روزآنـه هـآيـم بـدونِ اُكسيــــژن به صورت خودکار از بلاگ !!... روزآنـه هـآيـم بـدونِ اُكسيــــژن دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.دو سال شد که زنده نیستم ...

درخواست حذف اطلاعات
دو سال پیش همچین روزی ، یه روزِ ....

نمیتونم بگم یه روزِ بد یا نحس، روزایِ خُدا که بد نمیشن

آره دو سال پیش امروز آ ین روزی بود که صداتو شنیدم

که داشتمت، که زنده بودم

دو ساله زنده نیستم مُحسن

فقط نفس میکشم اونم تنها به اُمیدِ اینکه باز میتونم کنارت باشم

خنده داره نه؟؟؟

مُحسن خیلى دلم واست تنگ شُده، خیلی بیشتر از خیلی

باورم نمیشه دو سال گُذشته، باورم نمیشه به خُدا

چیکار کُنم مُحسن؟؟احساسِ بیچارگی میکُنم

حداقل بیا به خوابم عشقم

بیا و مثِ همیشه یه راهِ حل واسم پیدا کُن

من خوب نیستم ، بیا عشقم ...!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/59
تولُدت مُبارک عشقم :)

درخواست حذف اطلاعات
دارم ذره ذره میسوزم و آب میشم

+

تولُدتو با یه دُنیا بُغض و اشک توى تنهاییم جشن گرفتم

تولُدت مُبارک یکى یه دونه ى قلبم

آرزوم شادى و سلامتیته عشقم

من خوب نیستم، کاش تو باشى ..!!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/60
عجیب خوابِ قشنگیست، مالِ من شُده ای !!!

درخواست حذف اطلاعات
چقدر خواب ببینم که مالِ من شُده ای؟؟؟

و شاه بیتِ غزل هایِ لالِ من شُده ای

چقدر خواب ببینم که بعد از آن همه بُغض

جوابِ حسرتِ این چند سالِ من شُده ای

چقدر حافظِ یلدا نشین ورق بخورد؟؟؟

تو ناسروده ترین بیتِ فالِ من شُده ای

چقدر لُکنتِ شب گریه را مُجاب کُنم؟؟

خُدا نکرده مگر بیخیالِ من شُده ای

هنوز نذرِ شب جُمعه هایِ من این است

که اتفاق بیُفتد تو مالِ من شُده ای

که اتفاق بیُفتد کنارِ تو هستم

برایِ وسعتِ پرواز بالِ من شُده ای

میانِ بُغض و تبسم، میانِ وحشت و عشق

تو شاعرانه ترین احتمالِ من شُده ای

مرا به دورزخِ بیداری ام نیاز نیست

عجیب خوابِ قشنگیست، مالِ من شُده ای !!!

+

یعنی میشه یه روزی این خواب تعبیر بشه مُحسن؟؟

میشه مالِ تو باشم و مالِ من باشی؟؟

میشه؟؟؟

کاش بشه ، کاش !!!

+

خیلی دلتنگتم ...
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/61
بـه خُـدا الـتـمـاس مـیـکُـنـم ...!!

درخواست حذف اطلاعات
چـه مـیفـهـمـی از روزگـارم

از دلـتـنـگـی ام …؟؟؟

گـاهـی بـه خُـدا الـتـمـاس مـیـکُـنـم

خـوابـت را بـبـیـنـم …

مـیـفـهـمـی ؟!!

فــــقــــــط خـــوابــــــت را !!!

+

احساس بیچارگى میکنم ، دارم خفه میشم از دلتنگى

خدایا کُمکم کُن ..!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/62
!!!!

درخواست حذف اطلاعات

مــن و دل بُــــریـــدن از تـــــــو؟؟؟؟

چـــه مَحـــالِ خَنــــده داری ....!!!

+

دُنیام که زیر و رو بشه، هزار سالِ دیگه ام که باشم و نباشی

دل نمیکنم ازت

همیــــن ....
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/63
بی انصافیه ...

درخواست حذف اطلاعات
آشوبِ جـهان و جَنگ دُنیـا به کنـار

بُحـران ندیدنِ تـو را من چه کُـنم ..؟!

+

امروز دو سال و چهار ماه و هیجده روزه ندیدمت و

دو سال و دو ماه و هفت روزه که ازت بیخبرم

هرروز ذره ذره آب شدم و مُردم

بی انصافی نیست ؟؟؟

یه سُراغِ کوچیک ... یه خبرِ کم ، یه سلامِ کوتاه

اینا زیاده؟؟ توقُعم بالاس؟؟

بی انصافیه مُحسن ..

من دارم میمیرم !!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/64
نشُد ...

درخواست حذف اطلاعات

+

چرا ؟؟

مگه من جز تو چی خواستم از خُدا؟؟؟

مگه آرزویِ دیگه ای داشتم؟؟

مگه جُز تو چشمم دنبالِ چیزِ دیگه ای بود؟؟

خُب چرا خُدایا؟؟؟ چرا؟؟

گُناهم چی بود که باید تا آ ِ عُمر عذاب بکشم؟؟

چون عاشق بودم و عشقم پاک بود نه؟؟

خُدایا شُکرت ...
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/65
هرگز مرا نشناختی ...!!!

درخواست حذف اطلاعات
با لب داغت مرا یاد خدا انداختی

روزگارت خوش که از میخانه ، مسجد ساختی

روی ماه خویش را در برکه میدیدی ولی

سهم ماهی های عاشق را چه خوش پرداختی

من برای باتو بودن عمر خود را باختم

بد نبود ای دوست گاهی هم تو دل می باختی

من به خاک افتادم اما این جوانمردی نبود

می توانستی نتازی بر من ، اما تاختی

ای که گفتی عشق را از یاد بردن سخت نیست

عشق را شاید ، ولی هرگز مرا نشناختی ...!!!

+

من هنوزم لحظه لحظه با یادت زندگی میکُنم مُحسن

میسوزم و میسوزم

کاش یکمی، فقط یکمی منو یادت باشه ...!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/66
خوابتو میبینم ..

درخواست حذف اطلاعات
چند روزه همش خوابتو میبینم

نمیدونم چرا ، من خیلی وقت بود خوابتو ندیده بودم

یعنی توأم به من فکر میکنی؟؟؟ یعنی دلت تنگ شده واسم؟؟

هر شبی که خوابتو میبینم صبحش با عجله میام اینجارو چک میکنم

میگم شاید نظرگذاشتی واسه نوشته هام

نمیدونم چرا هنوز امید دارم

ب خواب میدیدم به خودم خیلی زنگ زده بودی

من گوشی پیشم نبود،جواب نداده بودم

بعد به شماره بابام زنگ میزدی

آبجی کوچیکم ، (میدونی که کیو میگم) گوشی بابامو قایم کرده بود

کی آورد اتاق پُشتی میداد دستم میگفت انگار مُحسنه ، با تو کار داره

بعد میگُفت یکی به اسم ( مرضیه ) هم بیشتر از ده دفعه به گوشیت زنگ زد

آخه میدونی شمارتو به اسم مرضیه ذخیره

مرضیه ....!!!! یادته این اسمو؟؟؟ چقد باهاش خاطره داریم

هرموقع یادِ اونروزا میوفتم قلبم آتیش میگیره

خیلی دلم تنگ شده واست

همه جا دنب میگردم

اینجا ، ، برنا مه های موبایل

همه جا، همه جا

کاش پیدات کُنم، خیلی دلم تنگ شده واست

کاش یه نظر بزاری واسه نوشته هام

فقط یه خط ، یه جمله

کاش توأم هنوز دوسم داشته باشی مُحسن

کاش ...!!!
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/67
دلم برات تنگ شده محسن

درخواست حذف اطلاعات
چقدررررر دلم واست تنگ شده

یه سراغ ازم نگرفتی حتی بی انصاااف
منبع : http://eshghemanomohsen.blogfa.com/post/68