بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

حدیثی زیبا از نبی مکرم (ص) پیرامون

پست حدیثی زیبا از نبی مکرم (ص) پیرامون از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.حدیثی زیبا از نبی مکرم (ص) پیرامون

درخواست حذف اطلاعات

« ی که های پنج گانه را در موقع خود حفظ کند و رکوع و سجود را تمام بجا آورد، خداوند مهربان

سه خصلت دردنیا،

سه خصلت در موقع مردن

سه خصلت در قبر

سه خصلت در م

و سه خصلت در صراط

به او عطا می کند.»

اما آن سه خصلتی که در دنیا به شخص گزار می دهد:
1- عمر او را زیاد می کند.
2- مال و اموال او را زیاد می کند.
3- اولاد صالح او را زیاد می کند.

سه خصلتی که موقع مردن به او می دهد:
1- از ترس، او را ایمن می دارد.
2- از هول مرگ نجاتش می دهد.
3- او را داخل بهشت می برد ( بهشت برزخی).

سه خصلتی که درقبر به او می دهد:
1- سؤال ن و منکر را بر او آسان می گرداند.
2- قبر او را وسیع می کند.
3- دری از درهای بهشت به روی او گشوده می شود.

سه خصلتی که در م به او عطا می فرماید:
1- صورت او مثل ماه، نور می دهد.
2- نامه عملش را به دست راستش می دهند.
3- حساب را بر او آسان می گرداند.

سه خصلتی که در گذشتن از صراط به او می دهد:
1- خداوند از او راضی می شود.
2- به او سلام می کند.
3- نظر رحمت به او می فرماید.
منبع : http://ertebatbamabood.blogfa.com/post/7