بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

jsra89@yahoo.com

آخرین پست های وبلاگ jsra89@yahoo.com به صورت خودکار از بلاگ jsra89@yahoo.com دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم :

1- شناساندن کامل هتل

2- شناسا ندن به عوامل عربی هتل

3- تحویل انواع فرمها

4- گفتن نواقصات فرهنگی هتل که برای دوره بعدی باقی نماند.

5- تحویل دفتر دلنوشته ها و خاطره ها

6- تحویل جوائز کودک و نوجوان و سجاده ها

7- انتقال تجربیات بطور کامل

8- تحویل برگه های نقاشی

9- شناساندن امکانات سخت افزاری هتل(از جمله دستگاه کپی ، و پرینتر و ....)

10- تحویل لوازم دفتری و دادن دفتر یادداشتم برای ادامه کار گزارش نویسی روزانه

11- تذکر اینکه استقبال یا هنگام ورود کاروان و یا اولین جلسه کاروان

12-گفتن زمان همایش نخبگان

13- معرفی به حاج آقا شخص رابط برادران اهل سنت

14-گفتن زمان جلسه هفتگی ون

15- گفتن دفعات شرکت ون در جلسه هفتگی به ون(یک بار)

16- گفتن زمان و محل جلسات خواهران مبلغه به زائران

17- گفتن زمان زیارت دوره ویژه (فوق لیسانس به بالا روزهای یکشنبه ، ،پنج شنبه به شرطی که روز چهارم حضور در مدینه باشد و زیارت دوره را رفته باشند)

18- گفتن زمان تشکیل جلسات مسئولین فرهنگی(یکشنبه ها ساعت 8 صبح)

19-گفتن زمان تحویل برگه های اعلام ورود ون

20-تشکیل جلسه محفل انس و معرفت در هتل

21- گفتن " برخورد خوب و عاطفی" با ون و مدیران و معاونان کاروان

22- گفتن اینکه باید کاروان محور باشیم ضمن اینکه برنامه هایی را باید خودمان انجام دهیم.

23- دادن ویدئو پروژکتور به ون جهت مدینه شناسی

24- گفتن " برخورد خوب و عاطفی با زائران" برای مسئولین فرهنگی بار اولی

25- گفتن " برقراری ارتباط چهره به چهره با زائران " به منظور افزایش دانائی زائران"

26- گفتن " مسائل شویی به زوجهای جوان از طریق وبلاگ و یا دادن پرینت"

27- گفتن " علاوه بر رنگ نقاشی های آماده ، نقاشی با وایت بورد که کودک بتواند ذهن خود را پیاده کند.

28- گفتن مصاحبه با ون و مدیران و معاونان کاروانها جهت جذب آنها

29- گفتن مصاحبه با زائران خاص و بچه ها و ع خانوادگی

30 گفتن مصاحبه با زائرانی که در مدینه متحول میشوند.

31- گفتن گرفتن ع یادگاری با زوجهای جوان و یا زائرانی که درخواست ع میکنند و ارسال از طریق ایمیل و یا از طریق وبلاگ

32- گفتن نحوه تبدیل فرمت به فرمت avi جهت گذاشتن در سامانه

33- گفتن تعامل خوب و تنگاتنگ با مدیر ثابت و عوامل هتل (ع گرفتن از زحمات آنها )

34- گفتن انجام مسابقات خانوادگی علاوه بر مسابقات با محوریت کاروانها

35- گفتن کمک به مدیر ثابت در استقبال و مواقعی که سرویس دهی قفل میشود.

36- گفتن استفاده بهینه از همه امکانات موجود هتل

37- گفتن استفاده از زائران توانا در کارها، مثلا برداری و ع برداری

38- گفتن معرفی نخبگان به بعثه

39- گفتن ارسال خبر به آقای قدیری به صورت ایمیل

40 گفتن تولید فکر و در نتیجه ارائه ابتکارات

41- گفتن استفاده از مسئولین هتل های همجوار و کمک به آنها

42- اطلاع رسانی خوب به زائران

43- تکرار نحوه استفاده از امکانات هتل مثلا پرینتر و ویدئو پروژکتور

44- دادن شماره تلفن مسئولین فرهنگی و شماره تلفنهای ثابت هتلهای مدینه

45- دادن بسته فرهنگی ون

46- گفتن زمان و محل جلسات مناسک

47- ارائه مطالب مورد استفاده در مجری گری و استقبال و بدرقه

48- دادن نقشه مدینه و ختم صلوات و قران به کاروانها

49- مرتب کتابخانه

50- شناسایی اتافهای ون و مدیران کاروانها

51- شناسایی هتل های محل استقرار درمانگاهها (معراح الطیبه و صافی الیاس)

52- تشویق بچه ها به خواندن چیزهایی که بلدند

53- استفاده از کتاب سرگرمی های قرانی

54- تهیه سوال برای زائران و پرسش از آنها در مواقعی که در ل هتل حضور دارند.

55- تفکیک ع ها و ها هر روز و ریختن در پوشه به نام کاروان

56- خواستن از زائران مبنی بر حفظ آیات و اشعار و احادیث روی دیوار و آسانسورها

57 - استفاده از اشعار و احادیث و آیات قران به تعداد معقول در هتل به منظور افزایش دانایی زائران و طرح مسابقات فرهنگی از آنها

58- دقت در تبلیغات محیطی

59- کندن چیزهایی که تاریخ آن گذشته

60- در نظر گرفتن ظرفیت برگزاری مراسمها

61- اطلاع رسانی در مورد اوقات شرعی مدینه

62- اطلاع رسانی در مورد نحوه تماس با ایران

63- تشکیل شورای فرهنگی هتل هر هفته یک بار

64- معرفی خود به و مدیر کاروان و حتی معاون در هنگام ورود کاروان

65- دعای ندبه در قصر الدخیل

66- تذکرات لازم به زائران توسط شما یا مدیر ثابت

67- مصاحبه با ون هنگام ورود به هتل

68- استقبال به روش برداری

69- دادن ع ها و های عوامل ثابت به آنها در بعد از سفر و یا در آنجا

70- ارسال ع ها و یا ها به زائران از طریق ایمیل و لینک
منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-609.aspx
آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم

درخواست حذف اطلاعات

بسمه تعالی

آنچه به عنوان مسئول فرهنگی قبلی برای مسئول فرهنگی بعدی انجام دادم :

1- شناساندن کامل هتل

2- شناسا ندن به عوامل عربی هتل

3- تحویل انواع فرمها

4- گفتن نواقصات فرهنگی هتل که برای دوره بعدی باقی نماند.

5- تحویل دفتر دلنوشته ها و خاطره ها

6- تحویل جوائز کودک و نوجوان و سجاده ها

7- انتقال تجربیات بطور کامل

8- تحویل برگه های نقاشی

9- شناساندن امکانات سخت افزاری هتل(از جمله دستگاه کپی ، و پرینتر و ....)

10- تحویل لوازم دفتری و دادن دفتر یادداشتم برای ادامه کار گزارش نویسی روزانه

11- تذکر اینکه استقبال یا هنگام ورود کاروان و یا اولین جلسه کاروان

12-گفتن زمان همایش نخبگان

13- معرفی به حاج آقا شخص رابط برادران اهل سنت

14-گفتن زمان جلسه هفتگی ون

15- گفتن دفعات شرکت ون در جلسه هفتگی به ون(یک بار)

16- گفتن زمان و محل جلسات خواهران مبلغه به زائران

17- گفتن زمان زیارت دوره ویژه (فوق لیسانس به بالا روزهای یکشنبه ، ،پنج شنبه به شرطی که روز چهارم حضور در مدینه باشد و زیارت دوره را رفته باشند)

18- گفتن زمان تشکیل جلسات مسئولین فرهنگی(یکشنبه ها ساعت 8 صبح)

19-گفتن زمان تحویل برگه های اعلام ورود ون

20-تشکیل جلسه محفل انس و معرفت در هتل

21- گفتن " برخورد خوب و عاطفی" با ون و مدیران و معاونان کاروان

22- گفتن اینکه باید کاروان محور باشیم ضمن اینکه برنامه هایی را باید خودمان انجام دهیم.

23- دادن ویدئو پروژکتور به ون جهت مدینه شناسی

24- گفتن " برخورد خوب و عاطفی با زائران" برای مسئولین فرهنگی بار اولی

25- گفتن " برقراری ارتباط چهره به چهره با زائران " به منظور افزایش دانائی زائران"

26- گفتن " مسائل شویی به زوجهای جوان از طریق وبلاگ و یا دادن پرینت"

27- گفتن " علاوه بر رنگ نقاشی های آماده ، نقاشی با وایت بورد که کودک بتواند ذهن خود را پیاده کند.

28- گفتن مصاحبه با ون و مدیران و معاونان کاروانها جهت جذب آنها

29- گفتن مصاحبه با زائران خاص و بچه ها و ع خانوادگی

30 گفتن مصاحبه با زائرانی که در مدینه متحول میشوند.

31- گفتن گرفتن ع یادگاری با زوجهای جوان و یا زائرانی که درخواست ع میکنند و ارسال از طریق ایمیل و یا از طریق وبلاگ

32- گفتن نحوه تبدیل فرمت به فرمت avi جهت گذاشتن در سامانه

33- گفتن تعامل خوب و تنگاتنگ با مدیر ثابت و عوامل هتل (ع گرفتن از زحمات آنها )

34- گفتن انجام مسابقات خانوادگی علاوه بر مسابقات با محوریت کاروانها

35- گفتن کمک به مدیر ثابت در استقبال و مواقعی که سرویس دهی قفل میشود.

36- گفتن استفاده بهینه از همه امکانات موجود هتل

37- گفتن استفاده از زائران توانا در کارها، مثلا برداری و ع برداری

38- گفتن معرفی نخبگان به بعثه

39- گفتن ارسال خبر به آقای قدیری به صورت ایمیل

40 گفتن تولید فکر و در نتیجه ارائه ابتکارات

41- گفتن استفاده از مسئولین هتل های همجوار و کمک به آنها

42- اطلاع رسانی خوب به زائران

43- تکرار نحوه استفاده از امکانات هتل مثلا پرینتر و ویدئو پروژکتور

44- دادن شماره تلفن مسئولین فرهنگی و شماره تلفنهای ثابت هتلهای مدینه

45- دادن بسته فرهنگی ون

46- گفتن زمان و محل جلسات مناسک

47- ارائه مطالب مورد استفاده در مجری گری و استقبال و بدرقه

48- دادن نقشه مدینه و ختم صلوات و قران به کاروانها

49- مرتب کتابخانه

50- شناسایی اتافهای ون و مدیران کاروانها

51- شناسایی هتل های محل استقرار درمانگاهها (معراح الطیبه و صافی الیاس)

52- تشویق بچه ها به خواندن چیزهایی که بلدند

53- استفاده از کتاب سرگرمی های قرانی

54- تهیه سوال برای زائران و پرسش از آنها در مواقعی که در ل هتل حضور دارند.

55- تفکیک ع ها و ها هر روز و ریختن در پوشه به نام کاروان

56- خواستن از زائران مبنی بر حفظ آیات و اشعار و احادیث روی دیوار و آسانسورها

57 - استفاده از اشعار و احادیث و آیات قران به تعداد معقول در هتل به منظور افزایش دانایی زائران و طرح مسابقات فرهنگی از آنها

58- دقت در تبلیغات محیطی

59- کندن چیزهایی که تاریخ آن گذشته

60- در نظر گرفتن ظرفیت برگزاری مراسمها

61- اطلاع رسانی در مورد اوقات شرعی مدینه

62- اطلاع رسانی در مورد نحوه تماس با ایران

63- تشکیل شورای فرهنگی هتل هر هفته یک بار

64- معرفی خود به و مدیر کاروان و حتی معاون در هنگام ورود کاروان

65- دعای ندبه در قصر الدخیل

66- تذکرات لازم به زائران توسط شما یا مدیر ثابت

67- مصاحبه با ون هنگام ورود به هتل

68- استقبال به روش برداری

69- دادن ع ها و های عوامل ثابت به آنها در بعد از سفر و یا در آنجا

70- ارسال ع ها و یا ها به زائران از طریق ایمیل و لینک
منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-609.aspx
شبکه های نسل آینده (ngn)

درخواست حذف اطلاعات

شبکه های نسل آینده (ngn)

شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند مقررات ز و آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ....
منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-616.aspx
شبکه های نسل آینده (ngn)

درخواست حذف اطلاعات

شبکه های نسل آینده (ngn)

شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند مقررات ز و آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ....
منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-616.aspx
تاثیر نصیحت

درخواست حذف اطلاعات

تاثیر نصیحت اگر چه این حق مومن است که نصیحت شود ولی نصیحت او شرایطی دارد که توجه به آنها شایسته است. این شرایط عبارتند از: 1- تاثیر نصیحت زمانی بیشتر خواهد بود که ناصح، عامل به گفته های خود باشد. آن که خود را می فریبد نصیحتگوی خوبی نیست. حضرت علی(ع) فرمودند: «کیف ینصح غیره من یغش نفسه؛ چگونه دیگری را نصیحت می کند ی که خود را می فریبد». بر آدمی سزاست که پیش از نصیحت دیگران، نصیحتگوی خود باشد. حضرت علی (ع) فرمودند: «من نصح نفسه کان جدیرا بنصح غیره؛ هر خود را نصیحت گوید به نصیحتگویی دیگران سزاوار است». 2- نصیحت مومن، خیرخواهی برای اوست، پس نباید به شری برای او مبدل شود. نصیحت فرد در حضور دیگران سبب شرمندگی اوست و به نکوهش او تبدیل می شود. حضرت علی (ع) فرمود: «نصحک بین الملاء تقریع؛ نصیحتگویی تو در بین مردم، نکوهش است».‏منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-618.aspx
تاثیر نصیحت

درخواست حذف اطلاعات

تاثیر نصیحت اگر چه این حق مومن است که نصیحت شود ولی نصیحت او شرایطی دارد که توجه به آنها شایسته است. این شرایط عبارتند از: 1- تاثیر نصیحت زمانی بیشتر خواهد بود که ناصح، عامل به گفته های خود باشد. آن که خود را می فریبد نصیحتگوی خوبی نیست. حضرت علی(ع) فرمودند: «کیف ینصح غیره من یغش نفسه؛ چگونه دیگری را نصیحت می کند ی که خود را می فریبد». بر آدمی سزاست که پیش از نصیحت دیگران، نصیحتگوی خود باشد. حضرت علی (ع) فرمودند: «من نصح نفسه کان جدیرا بنصح غیره؛ هر خود را نصیحت گوید به نصیحتگویی دیگران سزاوار است». 2- نصیحت مومن، خیرخواهی برای اوست، پس نباید به شری برای او مبدل شود. نصیحت فرد در حضور دیگران سبب شرمندگی اوست و به نکوهش او تبدیل می شود. حضرت علی (ع) فرمود: «نصحک بین الملاء تقریع؛ نصیحتگویی تو در بین مردم، نکوهش است».‏منبع : http://ensan90.blogfa.com/post-618.aspx