بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

لارا

پست لارا از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.لارا

درخواست حذف اطلاعات
روزی بود رو زگاری بود لارا رو تخت خو ده بود آن روز روز بارانی بودچون تابستان بود لارا درس نداشت پس مثل همیشه با برادر 4 ساله اش بازی میکرد و تلویزیون نگاه می کردوقت شام رشیدخیلی هوا تاریک بود مادر لارا بهلارا گفت که فردا باید برویم خانه ی کتی چی ... من؟....نه من نمیایم خودتان بروید _اما. پس فردا عید پاک هست لارا برو بخواب شب به خیر مامان فردا صبح شد .......... وبقیه تا روز دیگردیگر باییی
منبع : http://elinashabanza2014.blogfa.com/post/11