بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

مشخصات کشورهای جهان

پست مشخصات کشورهای جهان از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مشخصات کشورهای جهان

درخواست حذف اطلاعات


پرچمنام کشورنام لاتینپایتختدین / مذهبزبان رسمیمساحت
کیلومتر مربع
نوع حکومتپول رایجپیش شماره تلفن
نتیجه تصویری برای پرچم آذربایجانآذربایجانazerbaijanباکو ترکی86/600جمهوریمانات00994
نتیجه تصویری برای پرچم آرژانتینآرزانتینargentinaبوئنوس آیرساکثریت یتاسپانیایی2/791/810جمهوریپزو0054
نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبیsouth africaپِرِتوریااکثریت یتآفریکانس انگلیسی1/221/037جمهوریراند0027
نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای مرکزیآفریقای مرکزیcentral african republicبانگوئیاکثریت یتفرانسوی622/984جمهوریفرانک00236

<منبع : http://download33.blogsky.com/1397/07/19/post-221/