بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر

آخرین پست های وبلاگ روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر به صورت خودکار از بلاگ روابط عمومی دانشگاه پیام نور شبستر دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اخبار همایش بین المللی پیام نور مرکز شبستردر خبر گزاری ها وسایت ها

درخواست حذف اطلاعات
سایت پیام نور استان : خبر همایش 93 در سایت پیام نور استان آذر بایجانشرقی

خبرگزاری شبستان : مصاحبه غنی زاده با خبرگزاری شبستان در خصوص همایش بین المللی

سایت فرمانداری شبستر: برگزاری همایش بین المللی در پیام نور مرکز شبستر

سایت گلشنراز : همایش بین المللی در پیام نور مرکز شبستر برگزار می شود

سایت : برگزاری همایش بین المللی در پیام نور مرکز شبستر

سایت مطالعات وپژوهش های علوم میان رشته ای درباستان شناسی ُ هنر ومعماری سومین همایش بین المللی پیام نور مرکز شبستر

وبلاگ اختصاصی همایش بین المللی پیام نور مرکز شبستر: همایش بین المللی

سایت آذرقلم : سایت خبری آذرقلم | همایش بین المللی «انسان وهویت های فراموش ...

آسا نیوز: برگزاری همایش بین المللی در پیام نور مرکز شبستر

ویکی تز : سومین همایش انسان وهویت های فراموش شده - اسفند 93

انجمن علمی بخش تاریخ شیراز - همایش بین المللی ...

همایش بین المللی انسان و هویت های فراموش شده - تبریز بیدار
منبع : http://doob1-pnu.blogfa.com/post/1032