بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

۳۶

پست ۳۶ از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.۳۶

درخواست حذف اطلاعات

فقیر یعنی من در فراق تو.

«فکیف أصبر علی فراقک؟»
منبع : http://currentpain.blog.ir/post/39