بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

شطرنج با ماشین قیامت

آخرین پست های وبلاگ شطرنج با ماشین قیامت به صورت خودکار از بلاگ شطرنج با ماشین قیامت دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.۲-۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

جماعت، کتاب

کارهای بد:

سکوت بزدلانه، تاخیر در صبح
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/175
۲ - ۲

درخواست حذف اطلاعات
کارهای خوب:

کمک ، صلوات

کارهای بد:

تاخیر در ظهر، غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/176
۱-۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

میزبانی،

کارهای بد:

دروغ، تمس
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/173
۳ - ۱

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

درس، صلوات، جماعت

کارهای بد:

غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/174
۱-۱

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

وقت گذرانی با خانواده

کارهای بد:

سرزنش،
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/169
۱ - ۱

درخواست حذف اطلاعات
کارهای خوب:

تلاوت قرآن

کارهای بد:

غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/170
3 - 2

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

عزاداری، دعا، زیارت عاشورا

کارهای بد:

غیبت، غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/171
3 - 2

درخواست حذف اطلاعات

زیارت حضرت رسول، زیارت ائمه بقیع، میزبانی

کارهای بد:

دروغ - غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/172
۲ - ۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

جماعت، زیارت عاشورا،

کارهای بد:

غیبت، تاخیر در مغرب
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/159
۴ - ۱

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

سر زدن به مادربزرگ، جماعت، کمک به مامان، زیارت عاشورا

کارهای بد:

بداخلاقی
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/160
۲ - ۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

کتاب، زیارت عاشورا

کارهای بد:

قضا شدن صبح، بداخلاقی
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/161
3 - 2

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

کتاب، زیارت عاشورا

کارهای بد:

بداخلاقی، بد دهنی، بلند صدا
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/162
۱ - ۴

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

زیارت عاشورا

کارهای بد:

بداخلاقی، غیبت، خودبرتربینی، سرزنش
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/163
۱ - ۳

درخواست حذف اطلاعات
کارهای خوب:

زیارت عاشورا

کارهای بد:

غیبت، بدگویی، بد حرف زدن با مامان
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/167
۱ - ۳

درخواست حذف اطلاعات
کارهای خوب:

دیدن فامیل

کارهای بد:

بداخلاقی، غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/166
۱ - ۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

کتاب

کارهای بد:

بداخلاقی، غیبت
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/165
۱ - ۰

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

کمک به مامان

کارهای بد:

--
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/164
۱ - ۲

درخواست حذف اطلاعات

کارهای خوب:

مهمانداری،

کارهای بد:

غیبت، بد حرف زدن با مامان،
منبع : http://chess-board.blogfa.com/post/168