بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود

پست چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود

درخواست حذف اطلاعات
ساخت گیم آنلاین برای ک ن توسط لِگوی هلند و تنسنت چین

رقابت بر سر فناوری بلاک چین بین کشورها به شدت گرفته است. چین انتظار دارد تا سال ۲۰۲۳ به ابرقدرت جهانی بلاک چین تبدیل شود.منبع
منبع : http://cbwgrk.blog.ir/1397/06/25/چین-انتظار-دارد-تا-سال-2023-به-ابرقدرت-جهانی-بلاک-چین-تبدیل-شود