بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بنارانه

آخرین پست های وبلاگ بنارانه به صورت خودکار از بلاگ بنارانه دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.مدال برنز برگردن تکواندوکار نونهال همولایتی

درخواست حذف اطلاعات

ورزشی


ورزشی


مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان شهرستان دشتستان روز 97/07/20 درشهرشبانکاره برگزارشد ومحمدباقری فرزند هادی موفق شد در وزن چهارم به مقام سوم وگردن آویز برنز دست یابد.محمد باقری عضوباشگاه جوانان عاشورایی دشتستان می باشدکه به همراه تیمش دراین مسابقات شرکت کرده بود.


پ ن : شورای نویسندگان بنارانه این افتخار بزرگ راخدمت آقامحمد،پدر پرتلاشش وخانواده ایشان وشماهمولایتی تبریک وتهنیت عرض نموده،برای ایشان درمسابقات آتی آرزوی موفقیت وسربلندی دارد.


پ ن : باتشکرازآقایان نوشاد وهادی باقری بایت ارسال گزارش وتصاویراین افتخارآفرینی


 


ورزشی


 


ورزشی


 


ورزشی


 


منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2028/مدال برنز برگردن تکواندوکار نونهال همولايتي/
اهرم هم حریف قدرت تکنیکی وتاکتیکی اتحادنشد

درخواست حذف اطلاعات

ورزشی


خبری


 


بازی دوستانه(تدارکاتی برای لیگ شهرستان)


شنبه 97/07/21 ساعت 16:30


چمن شماره 2 ورزشگاه تختی برازجان


اتحادبنارآبشیرین 2   اهرم  1


گلها: غلامعلی زمانی ، فرزادباقری(پ)


بازیکنان: غلامعلی زمانی، محمدجهانبازیان، محمدرضاباقری،حسن زمانی،جعفرعباسی،فرزادباقری،عباس رضایی،محمدکلری،غلامحسین عوض بناری،حسین جعفری،رامین پری غنچه،محمدنوشاد


سرمربی : غلامعلی زمانی     مربی: جعفرجعفری


گزارش بازی: دردقایق ابت بازی دوتیم به ارزی همدیگ رداختندودراین بین تیم اتحادبیشترصاحب توپ ومیدان بودکه ماحصل این برتری فرصت های ایجادشده بودکه مهمترین آنهاتوسط فرزادباقری بدست آمدوضربه چیپ این بازیکن پس ازبرخوردبه تیردروازه ،توسط م ع حریف دفع گردید.دردقیقه 35 نفوذفرزاد به محوطه جریمه حریف وپشت سرگذاشتن دوم ع این تیم وپاس روبه بیرون ایشان به غلامعلی زمانی رسیدکه باضربه ای دقیق توپ رابه توردروازه رساند.این نیمه تیم اتحادبازی بسیارخوبی ازخودبه نمایش گذاشت تاتیم خوب اهرم نتواندقدرت خود رابه رخ بکشد.نیمه دوم هم بازی پایاپای پیش رفت که بازهم بازیکنان تکنیکی وسبزپوش اتحادقدرت فنی خودرا به رخ حریف کشیدند.گل دوم بناردردقیقه 75 وپس ازنفوذحسین جعفری ازسمت راست بدست آمدکه م ع حریف درمحوطه جریمه بر روی این بازیکن مرتکب خطا شدکه داوربلافاصله پن ی اعلام کردوفرزادباقری باضربه ای دقیق توپ رابرای باردوم به توردروازه حریف رساند.دردقایق پایانی بازی هم خطایی اطراف محوطه بنارتوسط حسین جعفری اتفاق افتادکه داوربدلیل عدم خط کشی زمین وباشمارش طول محوطه بوسیله گامهایش آن راپن ی اعلام کردکه توسط بازیکن اهرم این توپ هم گل شدتا د ایان بازی بانتیجه 2بر1 به سود اتحادخاتمه یابد.


 


ورزشی


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2027/اهرم هم حريف قدرت تکنيکي وتاکتيکي اتحادنشد/
تساوی اتحاد دربازی دوستانه با وحدتیه

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


پنج شنبه97/07/19ساعت 16:20


ورزشگاه شهید پاسالاروحدتیه


دیداردوستانه(آمادگی برای مسابقات لیگ شهرستان دشتستان)


اتحادبنارآبشیرین 3           وحدتیه 3


گلها: فرزادباقری،محمدفولادی،غلامعلی زمانی


بازیکنان:غلامعلی زمانی،محمدجهانبازیان،مالک زمانی،محمدرضاباقری،فرزادباقری،جعفرعباسی،حسن زمانی،رضاجعفری،حسین جعفری،محمدفولادی،محمدکلری،غلامحسین عوض بناری،رامین پری غنچه


شرح بازی:این بازی که بدلیل نبودتوپ مناسب باتاخیرشروع شدبامالکیت بازیکنان تکنیکی اتحادهمراه بودکه اکثردقایق نیمه اول راصاحب توپ ومیدان بودندکه سرانجام پس ازچندحمله نصف ونیمه دردقیقه25شوت از راه دور و20متری فرزادباقری دور از دستان دروازبان تیم زیرطاق دروازه برتوربوسه زد.درادامه تیم وحدتیه بازی بهتری انجام دادکه توانست دردقایق پایانی نیمه اول صاحب ضربه کاشته پشت هجده قدم شده ومهاجم حریف باضربه ای آرام دروازه راهدف قراردادکه جهانبازیان درمهارتوپ اشتباه کردوتوپ از دستانش خارج وبه زیرطاق دروازه برخوردکرد.درنیمه دوم بازی پایاپای پیش رفت وبازهم بازی روی زمین وتکنیکی تیم اتحادبه تیم حریف دیکته شد،اماتیم حریف برخلاف جهت بازی صاحب ضربه کاشته شدکه پس ازدفع ناقص دروازبان اتحادمهاجم حریف تیمش راجلوانداخت.درادامه وپس ازحدود10دقیقه ازگل حریف تیم اتحادکه سراپاحمله شده بودوبه دنبال جبران نتیجه بوددرشلوغی جلوی دروازه حریف بایک نوک پای زیرکانه توسط فولادی (بازیکن تستی امروزکه ازآبپخش آمده بود)به گل تساوی دست یافت.دقایقی بعدگل سوم بنارتوسط شیرزادوباشوتی محکم ومهارنشدنی ازفاصله حدود30متری بدست آمد.دردقایق پایانی وزمانی که هواتقریبا روبه تاریکی بودد ی خطای عباسی روی بازیکن حریف که دقایقی بازی راهم به جنجال کشاند(بیشترین درگیری راتیم حریف داشت که متاسفانه دورازاخلاق فوتبال وبازی دوستانه بود)تیم به گل سوم دست یافت.سانتر ارسال شده رامهاجم حریف د ی خطای واضح برروی م عین اتحادوباضربه سربه گل تساوی تیم حریف تبدیل کرد.


پ ن : این بازی روی چمن انجام گرفت وباتوجه به عدم آشنایی بازیکنان اتحادبااین نوع چمن ،بازهم بازیکنان تکنیکی این تیم حرکات فنی وتاکتیکی رابه خوبی اجرا دکه تحسین بازیکنان حریف را دربرداشت.


 


ورزشی


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2025/تساوي اتحاد دربازي دوستانه با آزادي وحدتيه/
پیمایش دره نوردی گمبیل سپیدان توسط بانوی کوهنوردهمولایتی

درخواست حذف اطلاعات

ورزشی


خبری


نصرت سلیمی(بانوی کوهنوردهمولایتی)پس ازفتح قله های اشترانکوه،سهند وسبلان،این بارباباشگاه کوهنوردی شاهین دژبرازجان دره های پرازآب ودرختان سربه فلک کشیده وکوه هاوتپه های صعب العبوررادر مدت 9ساعت پیمودند.این پیمایش که ازصبح 97/07/13ساعت6:30تا ساعت16 همان روزادامه داشت کوهنوردان مسیرخودرا ازروستای ساران درمنطقه ک ران سپیدان شروع کرده وپس ازگذشتن ازتنگ سی به سمت بهشت گمشده حرکت دکه درمسیرحدود2کیلومترآب نوردی داشتندوبقیه مسیرهم سنگنوردی،جنگل نوردی،کوهپیمایی وتپه نوردی بودکه باشورو نشاط خاصی به انجام رسید.گزارش بیشتراین دره نوردی رامی توانیددرسایت اتحادخبربه آدرس(www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/103199)دنبال نمایید.


پ ن : باتشکرازآقایان قلی پور وحیدری بابت ارسال تصاویراین پیمایش


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2024/پيمايش دره نوردي گمبيل سپيدان توسط بانوي کوهنوردهمولايتي/
ربع قرن پیش در چنین ماهی . بنار آب شیرین در شهریور 1372

درخواست حذف اطلاعات

خبری


روی دادهای مهم شهریور ماه 1372 در بنار آب شیرین


 سلام . با عرض پوزش ، به خاطر تاخیر ایجاد شده ، ابتدا حوادث شهریورماه تقدیم می شود و به زودی حوادث مهرماه 1372 نیز به محضرتان ارائه خواهد شد . 


@@ پنج شنبه 4 شهریور 1372


قرار بود تیم فوتبال کارگر زیارت برای انجام یک دیدار دوستانه به بنار بیاید ولی نیامد .


@@ 5 شهریور 1372


پس از مشکلاتی که برای زمین فوتبال بنار پیش آمد که یکی از آن ها شخم زدن زمین بود و تیم فوتبال بنار آب شیرین نزدیک به یک سال اگر هم مسابقه ای انجام می داد ، به خارج از بنار می رفت ، امروز اولین بازی را در زمین خود انجام داد که میزبان تیم فوتبال زیارت بود . در نیمه ی اول این بازی یک پن ی به وسیله ی احمد زمانی برای تیم بنار به هدر رفت تا  بنار طعم ش ت 2-0 را بچشد . داور این بازی قاسم از زیارت بود .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) . غلامرضا عبدالهی ، محمد غلامی ، احمد زمانی و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسن جعفری ( ابراهیم زمانی ف حسنعلی ) ، مسلم جعفری ( محمد رضا سلیمی – ابراهیم خدادادی ) و اسماعیل جعفری ( هافبک ) . عباس زمانی ( امان الله ابراهیمی ) ، بهروز بهروزی ( عابد بوستانی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


@@پنج شنبه 11 شهریور 1372


عصر امروز تیم فوتبال بنار میزبان تیمی از برازجان بود که چند تن از بازیکنان آن از جمله امرالله زاهدی ، علی زاهدی ، سلیمان کهنسال و یدالله کهنسال ، از بناری های مقیم برازجان بودند . در این دیدار تیم متحول شده ی بنار در نیمه ی اول به وسیله ی غلامرضا عبدالهی به گل دست یافت تا این بازی با نتیجه ی 1-0 به سود بنار خاتمه یابد .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی غلامرضا عبدالهی محمد غلامی کرامت رضایی


@@پنج شنبه 18 شهریور 1372


امروز آقای جعفر عباسی رییس وقت اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان که با محمد محبی از بنار برادر بود ، در قبرستان بنار دفن و عصر نیز در حسینیه ی اعظم بنار برای وی مراسم فاتحه برگزار شد .


@@پنج شنبه 18 شهریور 1372


عصر امروز با داوری جواد سلیمی ، تیم فوتبال بناردر دیداری دوستانه  2-1 صفی آباد را ش ت داد . گل های این دیدار را پرویز نوشیروانی و رضا محبی برای بنار به ثمر رساندند .


بازیکنان بنار آب شیرین : غلامحسین زمانی ( ف ابراهیم ) دروازه بان . احمد زمانی ، قاسم جوکار ( سلیمان کهنسال ) ، عباس کهنسال و عباس زمانی (دفاع ) . مسلم جعفری ( حسینقلی زمانی ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( هافبک ) . امان الله ابراهیمی ( رضا محبی ) ، محمد تقی باقری و هوشنگ ( مهاجم )


@@ 19 شهریور 1372


تیم فوتبال بنار آب شیرین در زمین زیارت و به داوری حسین بهرامپور با نتیجه ی 1-0 تیم پرسپولیس زیارت را ش ت داد . در نیمه دوم این دیدار ، رضا محبی مهاجم بنار در محوطه ی جریمه ی تیم حریف با خطا سرنگون شد و داور نقطه ی پن ی را نشان داد تا محمد تقی باقری تنها گل این بازی را به ثمر برساند . در این دیدار دوستانه ، بیست بازیکن به زمین رفتند .


بازیکنان : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی ) دروازه بان . غلامرضا عبدالهی ، عباس زمانی ( محمد غلامی ) ، عباس کهنسال ( احمد زمانی ) و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسینقلی زمانی ( قاسم جوکار ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( ابراهیم خدادادی ) هافبک . عابد بوستانی ( امان الله ابراهیمی ) ، هوشنگ ( رضا محبی – مسلم جعفری ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


@@دوشنبه 22 شهریور 1372


امشب چهار گلوله ی اسلحه ی کلت کمری ،  آسمان بنار را شکافت .


@@یک شنبه 28 شهریور 1372


تیم فوتبال بنار آب شیرین امروز متحمل یکی از سنگین ترین ش ت های خود شد و تیم پرسپولیس دالکی توانست در دالکی ، با شش گل از سد بنار بگذرد .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) ، غلامرضا عبدالهی ، احمد زمانی ، کرامت رضایی ( رضا محبی ) و محمد غلامی ( دفاع ) ، عباس کهنسال ، اسماعیل جعفری ، پرویز نوشیروانی ( عباس کهنسال ) و امان الله خدادادی ( هافبک ) . عابد بوستانی ( ابراهیم خدادادی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


 منبع : دفتر یاد داشت های محمد غلامی


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2022/ربع قرن پيش در چنين ماهي . بنار آب شيرين در شهريور 1372/
اتحادبنارحریفان خود درمسابقات لیگ شهرستان دشتستان راشناخت

درخواست حذف اطلاعات

ورزشی


خبری


به گزارش خبرنگاربنارانه عصر 97/07/17درمحل هیات فوتبال شهرستان دشتستان وباحضورنمایندگان 12تیم شرکت کننده دراین دوره ازمسابقات(لیگ قهرمانی شهرستان،انتخ زیرگروه لیگ دسته یک استان) قرعه کشی انجام گرفت وتیم ها درسه گروه چهارتیمی درج مسابقات قرارگرفتندکه تیم اتحادبنارآبشیرین همراه تیم های استقلال جنوب وحدتیه، شبانکاره وکشاورزتل سرکوب گروه دوم مسابقات راتشکیل می دهند.قراراست این بازی ها از30 مهرماه97 آغازشود.اضافه می شود محمدرضاباقری به نمایندگی ارتیم اتحاددر این جلسه حضورداشت.به امیدموفقیت تیم محبوب روستای عزیزمان.


 


ورزشی
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2023/اتحادبنارحريفان خود درمسابقات ليگ شهرستان دشتستان راشناخت/
ربع قرن پیش در چنین ماهی . بنار آب شیرین در شهریور 1372

درخواست حذف اطلاعات

روی دادهای مهم شهریور ماه 1372 در بنار آب شیرین


 سلام . با عرض عذر ، به خاطر تاخیر ایجاد شده ، ابتدا حوادث شهریور تقدیم می شود و به زودی حوادث مهرماه 1372 نیز به محضرتان ارائه خواهد شد . 


 پنج شنبه 4 شهریور 1372


قرار بود تیم فوتبال کارگر زیارت برای انجام یک دیدار دوستانه به بنار بیاید ولی نیامد .


5 شهریور 1372


پس از مشکلاتی که برای زمین فوتبال بنار پیش آمد که یکی از آن ها شخم زدن زمین بود و تیم فوتبال بنار آب شیرین نزدیک به یک سال اگر هم مسابقه ای انجام می داد ، به خارج از بنار می رفت ، امروز اولین بازی را در زمین خود انجام داد که میزبان تیم فوتبال زیارت بود . در نیمه ی اول این بازی یک پن ی به وسیله ی احمد زمانی برای تیم بنار به هدر رفت تا  بنار طعم ش ت 2-0 را بچشد . داور این بازی قاسم از زیارت بود .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) . غلامرضا عبدالهی ، محمد غلامی ، احمد زمانی و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسن جعفری ( ابراهیم زمانی ف حسنعلی ) ، مسلم جعفری ( محمد رضا سلیمی – ابراهیم خدادادی ) و اسماعیل جعفری ( هافبک ) . عباس زمانی ( امان الله ابراهیمی ) ، بهروز بهروزی ( عابد بوستانی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


پنج شنبه 11 شهریور 1372


عصر امروز تیم فوتبال بنار میزبان تیمی از برازجان وبود که چند تن از بازیکنان آن از جمله امرالله زاهدی ، علی زاهدی ، سلیمان کهنسال و یدالله کهنسال ، از بناری های مقیم برازجان بودند . در این دیدار تیم متحول شده ی بنار در نیمه ی اول به وسیله ی غلامرضا عبدالهی به گل دست یافت تا این بازی با نتیجه ی 1-0 به سود بنار خاتمه یابد .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی غلامرضا عبدالهی محمد غلامی کرامت رضایی


پنج شنبه 18 شهریور 1372


امروز آقای جعفر عباسی رییس وقت اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان که با محمد محبی از بنار برادر بود ، در قبرستان بنار دفن و عصر نیز در حسینیه ی اعظم بنار برای وی مراسم فاتحه برگزار شد .


پنج شنبه 18 شهریور 1372


عصر امروز با داوری جواد سلیمی ، تیم فوتبال بناردر دیداری دوستانه  2-1 صفی آباد را ش ت داد . گل های این دیدار را پرویز نوشیروانی و رضا محبی برای بنار به ثمر رساندند .


بازیکنان بنار آب شیرین : غلامحسین زمانی ( ف ابراهیم ) دروازه بان . احمد زمانی ، قاسم جوکار ( سلیمان کهنسال ) ، عباس کهنسال و عباس زمانی (دفاع ) . مسلم جعفری ( حسینقلی زمانی ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( هافبک ) . امان الله ابراهیمی ( رضا محبی ) ، محمد تقی باقری و هوشنگ ( مهاجم )


19 شهریور 1372


تیم فوتبال بنار آب شیرین در زمین زیارت و به داوری حسین بهرامپور با نتیجه ی 1-0 تیم پرسپولیس زیارت را ش ت داد . در نیمه دوم این دیدار ، رضا محبی مهاجم بنار در محوطه ی جریمه ی تیم حریف با خطا سرنگون شد و داور نقطه ی پن ی را نشان داد تا محمد تقی باقری تنها گل این بازی را به ثمر برساند . در این دیدار دوستانه ، بیست بازیکن به زمین رفتند .


بازیکنان : غلامحسین زمانی ( جواد سلیمی ) دروازه بان . غلامرضا عبدالهی ، عباس زمانی ( محمد غلامی ) ، عباس کهنسال ( احمد زمانی ) و کرامت رضایی ( دفاع ) . حسینقلی زمانی ( قاسم جوکار ) ، اسماعیل جعفری ( بهروز بهروزی ) و پرویز نوشیروانی ( ابراهیم خدادادی ) هافبک . عابد عابدی ( امان الله ابراهیمی ) ، هوشنگ ( رضا محبی – مسلم جعفری ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


دوشنبه 22 شهریور 1372


امشب چهار گلوله ی اسلحه ی کلت کمری ،  آسمان بنار را شکافت .


یک شنبه 28 شهریور 1372


تیم فوتبال بنار آب شیرین امروز متحمل یکی از سنگین ترین ش ت های خود شد و تیم پرسپولیس دالکی توانست در دالکی ، با شش گل از سد بنار بگذرد .


بازیکنان بنار : جواد سلیمی ( دروازه بان ) ، غلامرضا عبدالهی ، احمد زمانی ، کرامت رضایی ( رضا محبی ) و محمد غلامی ( دفاع ) ، عباس کهنسال ، اسماعیل جعفری ، پرویز نوشیروانی ( عباس کهنسال ) و امان الله خدادادی ( هافبک ) . عابد بوستانی ( ابراهیم خدادادی ) و محمد تقی باقری ( مهاجم )


 منبع : دفتر یاد داشت های محمد غلامی


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2022/ربع قرن پيش در چنين ماهي . بنار آب شيرين در شهريور 1372/
اتحادبنارآبشیرین بااقتدارقهرمان لیگ بخش مرکزی دشتستان شد

درخواست حذف اطلاعات

 


خبری


خبری


مسابقات لیگ شهربرازجان وبخش مرکزی دشتستان


97/07/13 ساعت15:30


ورزشگاه تختی برازجان


فینال


اتحادبنارآبشیرین 3      شاهین سرکره 0


گلها: فرزادباقری ،مظاهرنوشاد ، غلامعلی زمانی


بازیکنان : غلامعلی زمانی،محمدرضاباقری(رامین پری غنچه)،محمدجهانبازیان،مالک رمانی،عباس رضایی،فرزادباقری،غلامحسین عوض بناری(شهرام سلیمی)، رضاجعفری،محمدکلری،مظاهرنوشاد،حسن زمانی وعلی صدیقی


سرمربی: غلامعلی زمانی        مربی: عادل تماری و رضایی


 


این دوتیم یکبار دردورمقدماتی باهم روبرو شده بودندکه تیم اتحادبا نتیجه دو برصفربرنده شده بود.بازی با مالکیت تیم اتحاد شروع شدوباپاس های متوالی وتک ضرب سعی درکنترل بازی داشتند.تیم حریف هم نسبت به بازی قبل تیم بهتری نشان می داد.دردقیقه20 ضربه بلنددروازبان اتحاد(جهانبازیان)نزدیک محوطه جریمه حریف فرودآمدکه وج اشتباه دروازبان حریف و ردشدن توپ ازاین بازیکن،


فرزادباقری را بادروازه خالی روبرو کرد وایشان توپ رابه راحتی به قعردروازه حریف فرستادتاگل اول به نام باقری ثبت شود.درنیمه دوم هم هردوتیم بازی پایاپایی انجام دادنداما تیم اتحاد مالکیت بیشتری برتوپ وزمین داشت وفرصت های خوبی هم ایجاد دکه فقط حاصل آن دوگل زیبا بود.دقیقه 30 نیمه دوم سانترزیبای  غلامعلی زمانی پشت دفاع حرف فرودآمدتاهمزمان فرزاد ومظاهربادروازبان تک به تک شوند.این توپ رامظاهرنوشاددرح نامتعادل به سمت دروازه شلیک کردکه پس ازبرخورد به تیرافقی به پشت دروازبان برخوردکردوبه توربوسه زد.گل سوم هم بادیدعالی کاپیتان شیرزاد(غلامعلی)بدست آمد.شیرزادپس ازاینکه دروازبان راروی نقطه پن ی دیدازفاصله 40متری توپ را انه پشت دروازبان فرستادتا برد وقهرمانی اتحادقطعی شود.تیم اتحادبعنوان تیم اول بخش مرکزی به مسابقات لیگ شهرستان راه یافت.


پ ن : یادآوری می شودکه این مسابقات باحضور6تیم به مدت یک ماه برگزارشدکه بهترین خط حمله با9 گل ، بهترین خط دفاع بدون گل خورده،بیشترین امتیازبا10 امتیازبه تیم اتحاداختصاص یافت.


پ ن : شورای نویسندگان بنارانه قهرمانی مقتدرانه وباصلابت تیم محبوب اتحاد رابه مسولین،کادرفنی وبازیکنان و بویژه به همولایتی ها و تماشاگران وپشتوانه های این تیم تبریک وتهنیت عرض می نماید.به امیدموفقیت درمراحل بالاتر.


 


ورزشی


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2020/اتحادبنارآبشيرين بااقتدارقهرمان ليگ بخش مرکزي دشتستان شد/
پیام تبریک باقری(عضوشورای روستا)به مناسبت قهرمانی اتحاد

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


*بسم تعالی*
مایه مباهات و مسرت است که به عنوان یکی از علاقه مندان توسعه ورزش روستای عزیزمان که بدون شک زمینه ساز پیشرفت در سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌باشد، * ب مقام قهرمانی تیم فوتبال اتحاد بنارآبشیرین در جام بخش مرکزی دشتستان* را که در کمال شایستگی برای آن باشگاه موفق حاصل شد، به دلاورمردان *تیم اتحاد*، مدیران محترم آن باشگاه.هواداران تیم و مردم شریف زادگاهمان بنارآبشیرین که یکی از مهدهای فوتبال شهرستان دشتستان می‌باشد تبریک عرض نمایم.
امیدوارم ب این موفقیت بزرگ مقدمه‌ای برای پیروزی‌های دیگر و شادمانی‌های مستمر برای مردم عزیز روستای قهرمان پرور بنارآبشیرین باشد.


با سپاس فراوان


*نوشاد باقری عضو شورای ی روستای بنارآبشیرین*


خبریمنبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2021/پيام تبريک باقري(عضوشوراي روستا)به مناسبت قهرماني اتحاد/
بنارآبشیرین درماهی که گذشت(شهریورماه)

درخواست حذف اطلاعات

خبری


=#= 6 شهریورماه 97


**** بازگشت سرافرازانه حجاج همولایتی ازسفرحج ،پس از41 روز


خبری


=#= 6 شهریورماه 97


**** درگذشت حاجیه خانم منیژه بوستانی


خبری


=#= یکشنبه 11 شهریورماه 97


**** دیدارباقری ،عضو شورای روستا با ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


خبری


=#= دوشنبه 12 شهریورماه 97


**** جلسه هم شی شورا ودهیاری روستا باجمعی از همولایتی ها


خبری


=#= 13 شهریورماه 97


****تجلیل از غلامی در آیین تجلیل از معلمان بازنشسته شهرستان دشتستان بعنوان پیش وت اهل قلم


خبری


=*= چهارشنبه 14 شهریورماه 97


**** قهرمانی یاسمن زمانی (مهربانوی دلاور وقهرمان همولایتی)درمرحله سوم مسابقات اسکیت قهرمانی باشگاه های کشوردرمجموعه ورزشی تهران


ورزشی


=#=پنج شنبه 15 شهریورماه 97


**** بردتیم اتحاددر روز اجرای تیکی تاکادر اولین بازی لیگ فوتبال برازجان


ورزشی


=#= 16 شهریورماه 97


**** درخشش نونهالان همولایتی درچهارمین فستیوال مدارس فوتبال استان بوشهردر شهرکنگان


 


ورزشیورزشیورزشی


=#=چهارشنبه 21 شهریورماه 97


**** درگذشت مرحومه زهراجوکاری همسرمرحوم غلامرضاحسن پور


خبری


=#= شنبه 24شهریورماه 97


**** درخشش فوتبالیست های نونهال همولایتی(عباس امیدی زاده،کاوه بوستانی و محمدشجاعی)درقالب آکادمی پارس دشتستان درمقابل آکادمی ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه اختصاصی آکادمی این تیم(بهرام عاطف)


ورزشیورزشیورزشیورزشی


=#= 27 شهریورماه 97


**** درگذشت مرحوم کاظم صدیقی


خبری


=#=پنج شنبه 29 شهریورماه 97


**** برگزاری تعزیه روزعاشورا درکنارعزاداری وبرگزاری ظهرعاشورا در میدان حسین روستا


خبریخبریخبری


=#= 30 شهریورماه 97


**** دیداراعضای بسیج و اعزامی ازقم ازخانواده های ی روستا


خبریخبریخبریخبری
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2019/بنارآبشيرين درماهي که گذشت(شهريورماه)/
بنارآبشیرین درماهی که گذشت(شهریورماه)

درخواست حذف اطلاعات

خبری


=#= 6 شهریورماه 97


**** بازگشت سرافرازانه حجاج همولایتی ازسفرحج ،پس از41 روز


 


=#= 6 شهریورماه 97


**** درگذشت حاجیه خانم منیژه بوستانی


 


=#= یکشنبه 11 شهریورماه 97


**** دیدارباقری ،عضو شورای روستا با ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان


 


=#= دوشنبه 12 شهریورماه 97


**** جلسه هم شی شورا ودهیاری روستا باجمعی از همولایتی ها


 


=#= 13 شهریورماه 97


****تجلیل از غلامی در آیین تجلیل از معلمان بازنشسته شهرستان دشتستان بعنوان پیش وت اهل قلم


 


=*= چهارشنبه 14 شهریورماه 97


**** قهرمانی یاسمن زمانی (مهربانوی دلاور وقهرمان همولایتی)درمرحله سوم مسابقات اسکیت قهرمانی باشگاه های کشوردرمجموعه ورزشی تهران


 


=#=پنج شنبه 15 شهریورماه 97


**** بردتیم اتحاددر روز اجرای تیکی تاکادر اولین بازی لیگ فوتبال برازجان


 


=#= 16 شهریورماه 97


**** درخشش نونهالان همولایتی درچهارمین فستیوال مدارس فوتبال استان بوشهردر شهرکنگان


 


=#=چهارشنبه 21 شهریورماه 97


**** درگذشت مرحومه زهراجوکاری همسرمرحوم غلامرضاحسن پور


 


=#= شنبه 24شهریورماه 97


**** درخشش فوتبالیست های نونهال همولایتی(عباس امیدی زاده،کاوه بوستانی و محمدشجاعی)درقالب آکادمی پارس دشتستان درمقابل آکادمی ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه اختصاصی آکادمی این تیم(بهرام عاطف)


 


=#= 27 شهریورماه 97


**** درگذشت مرحوم کاظم صدیقی


 


=#=پنج شنبه 29 شهریورماه 97


**** برگزاری تعزیه روزعاشورا درکنارعزاداری وبرگزاری ظهرعاشورا در میدان حسین روستا


 


=#= 30 شهریورماه 97


**** دیداراعضای بسیج و اعزامی ازقم ازخانواده های ی روستا


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2019/بنارآبشيرين درماهي که گذشت(شهريورماه)/
شب خاطره جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس دربناربرگزارشد

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


چهارشنبه شب97/07/04 مصادف با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس به همت پایگاه بسیج ی روستا,شورای ی و دهیاری مراسم شب خاطره با حضوراهالی روستا ازپیر وجوان،خواهران و برادران و تعدادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از ساعت 20:15 در حسینیه اعظم روستا برگزار گردید.مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و ذکر خوشامدگویی توسط صفر باقری آغاز شد.در ادامه جناب سرهنگ واعظی در ابتدای سخنان خود با بیان همزمانی تحصیل و آموزش های نظامی و سن کم(13تا14سال) ودشواری این کار خطاب به جوانان عرضه داشتند درس بخوانید تا می توانید و نگویید وقت ندارم و یا سخت است. واینکه بچه های جنگ از لحاظ درسی اصلا ضعیف ویا کند ذهن نبودند و بهترین نمره ها را داشتند.سپس ایشان به بیان سختی های دوران جنگ تحمیلی و خصوصیات مناطقی چون,جزیره مجنون,کردستان وسایر مناطق عملیاتی دیگر پرداختند,ادامه مراسم با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس باایام سوگواری سرور و سالار شهیدان,ابا عبدا..الحسین(ع) شامل مداحی و زنی توسط جناب آقای حاج ابراهیم زمانی( ) بود که فضایی بسیار معنوی به مجلس بخشیدند. اهدای جوایزی به رسم یادبود به آقایان حسین نوشیروانی و احمد رضایی از رزمندگان حاضر در مراسم به نمایندگی از سایر رزمندگان بخش دیگری از مراسم اجرایی بود و در نهایت رزمنده دلاور و آزاده سرافراز جناب آقای سید قاسم (آقا بزرگ) از روستای بنار سلیمانی شخصی که سه سال و چهار ماه از عمر شریف خود را در زندان های بعثی عراق سپری کرده بود به بیان خصوصیات زندان های بعث عراق و انواع شکنجه های سخت و طاقت فرسای آندوران و وضعیت نا مطلوب بهداشتی پرداخته و گفتند این امنیت مجانی حاصل نشده,این شکنجه ها هرگز ایمان ما را متز ل نکرد و حتی حاضر نشدیم زیر شکنجه به مان اهانت کنیم و امروز هم در حال آسایش و در سختی باید پشت سر مان و انقلابمان محکم بایستیم.
ناگفته نماند,قبل از شروع مراسم تعدادی از رزمندگان روستااز جمله آقایان جلیل سلیمی,بهروز بهروزی, احمد رضایی وعبدالحسن نعمتی در نشستی صمیمی با جناب سرهنگ واعظی خاطرات آنروز ها را مرور د.

پ ن : با سپاس ازصفرباقری بابت تهیه گزارش وارسال آن همراه باتصاویرخبری
خبری
ادامه مطلب...منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2017/شب خاطره جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس دربناربرگزارشد/
دیداربخشداربخش مرکزی دشتستان ازخانواده های ی روستا

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


به مناسبت هفته دفاع مقدس صبح پنج شنبه 97/07/05بخشداربخش مرکزی دشتستان سرکارخانم ناهید دشتی وهیئت همراه درروستای بنارآبشیرین حضوریافته وبه دیدارخانواده های معظم رفتند.دراین دیدارهاکه درفضایی صمیمی وگرم انجام شدخانواده های ضمن سپاس وقدردانی ازبخشدار،به بیان مشکلات خود وخانواده هایشان پرداختندکه خانم دشتی قول پیگیری وبرطرف نمودن مشکلات بیان شده را به آنها دادند.بخشداروهیئت همراه با همراهی شورای ی، دهیار محترم و حاج جمشید زاهدی به دیدار خانواده های محترم


ایثارگر عین الله عسکری
شهید علی زاهدی
شهید حسنعلی صداقت
شهید صفر شجاعی
رفتند.
دراین دیدارهاهدایایی که توسط شورا و دهیاری روستا تهیه شده یودتوسط این عزیزان وبخشدارتقدیم خانواده های گرامی گردید.
پ ن : باتشکر ازنوشادباقری بابت ارسال گزارش وتصاویراین دیدار
خبری
خبری
ادامه مطلب...منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2018/ديداربخشداربخش مرکزي دشتستان ازخانواده هاي شهداي روستا/
شب خاطره جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس دربناربرگزارشد

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


چهارشنبه شب97/07/04 مصادف با پنجمین روز از هفته دفاع مقدس به همت پایگاه بسیج ی روستا,شورای ی و دهیاری مراسم شب خاطره با حضوراهالی روستا ازپیر وجوان،خواهران و برادران و تعدادی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از ساعت 20:15 در حسینیه اعظم روستا برگزار گردید.مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و ذکر خوشامدگویی توسط صفر باقری آغاز شد.در ادامه جناب سرهنگ واعظی در ابتدای سخنان خود با بیان همزمانی تحصیل و آموزش های نظامی و سن کم(13تا14سال) ودشواری این کار خطاب به جوانان عرضه داشتند درس بخوانید تا می توانید و نگویید وقت ندارم و یا سخت است. واینکه بچه های جنگ از لحاظ درسی اصلا ضعیف ویا کند ذهن نبودند و بهترین نمره ها را داشتند.سپس ایشان به بیان سختی های دوران جنگ تحمیلی و خصوصیات مناطقی چون,جزیره مجنون,کردستان وسایر مناطق عملیاتی دیگر پرداختند,ادامه مراسم با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس باایام سوگواری سرور و سالار شهیدان,ابا عبدا..الحسین(ع) شامل مداحی و زنی توسط جناب آقای حاج ابراهیم زمانی( ) بود که فضایی بسیار معنوی به مجلس بخشیدند. اهدای جوایزی به رسم یادبود به آقایان حسین نوشیروانی و احمد رضایی از رزمندگان حاضر در مراسم به نمایندگی از سایر رزمندگان بخش دیگری از مراسم اجرایی بود و در نهایت رزمنده دلاور و آزاده سرافراز جناب آقای سید قاسم (آقا بزرگ) از روستای بنار سلیمانی شخصی که سه سال و چهار ماه از عمر شریف خود را در زندان های بعثی عراق سپری کرده بود به بیان خصوصیات زندان های بعث عراق و انواع شکنجه های سخت و طاقت فرسای آندوران و وضعیت نا مطلوب بهداشتی پرداخته و گفتند این امنیت مجانی حاصل نشده,این شکنجه ها هرگز ایمان ما را متز ل نکرد و حتی حاضر نشدیم زیر شکنجه به مان اهانت کنیم و امروز هم در حال آسایش و در سختی باید پشت سر مان و انقلابمان محکم بایستیم.
ناگفته نماند,قبل از شروع مراسم تعدادی از رزمندگان روستااز جمله آقایان جلیل سلیمی,بهروز بهروزی, احمد رضایی وعبدالحسن نعمتی در نشستی صمیمی با جناب سرهنگ واعظی خاطرات آنروز ها را مرور د.
خبری
خبری
ادامه مطلب...منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2017/شب خاطره جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس دربناربرگزارشد/
مراسم یادبودمرحوم صدیقی وهمسرش توسط همکاران امیدصدیقی

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


97/07/03پس از مغرب وعشا مراسم یادبود کاظم صدیقی وهمسرمرحومه اش توسط حراست پایانه های نفتی ایران درجزیزه خارک ودر خانه ی کمپ شهیدرنجبر این جزیره باحضو رسنل حراست وهمکاران امیدصدیقی برگزارگردید.


پ ن : شورای نویسندگان بنارانه ضمن تسلیت مجدد درگذشت کاظم صدیقی وهمسر مرحومه اش ،این کارمعنوی وباارزش را ارج نهاده، تندرستی پرسنل این شرکت را آرزومندیم.


 


خبری


 


خبری


 


خبری
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2016/مراسم يادبودمرحوم صديقي وهمسرش توسط همکاران اميدصديقي/
دعوت مجددملی پوش همولایتی به تیم ملی دراگون بوت ایران

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


داودابراهیمی فرزندمحمدبرای دومین سال پیاپی به عضویت تیم ملی دراگون بوت ایران درآمد.طی مسابقات انتخ که هفته گدشته برای انتخاب 10 بازیکن تیم ملی ازبین 70 شرکت کننده برگزارشد قهرمان همولایتی نفرچهارم انتخ شد وبه اردوی تیم ملی که هم اکنون در دریاچه مجموعه ورزشی تهران درحال برگزاری است دعوت شد.اضافه می شودکه مسابقات پیشرو بین 10کشوربرتراین رشته دردنیاودرکشورچین برگزارخواهد شد.


پ ن : شورای نویسندگان بنارانه ملی پوش شدن مجددآقاداود رابه ایشان،خانواده محترمش وشما همولایتی های عزیزتبریک وتهنیت عرض نموده،برای ایشان درادامه راه آرزوی موفقیت،سلامتی وسربلندی ازخداوندخواستار است.


 


خبری


 


خبری


 


خبری
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2015/دعوت مجددملي پوش همولايتي به تيم ملي دراگون بوت ايران/
اتحادبنارآبشیرین باغلبه برتوحیدکلل به فینال لیگ برازجان راه یافت

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


مسابقات لیگ شهربرازجان وبخش مرکزی(دور دوم – نیمه نهایی)


97/07/03ساعت15:45


ورزشگاه تختی شهربرازجان


اتحادبنارآبشیرین 4    توحیدکلل   0


گلها: شهرام سلیمی(2گل)- عباس رضایی(پ) – غلامعلی زمانی


بازیکنان: غلامعلی زمانی – محمدجهانبازیان – محمدرضاباقری (قاسم زمانی)– حسن زمانی- مالک زمانی – فرزادباقری – شهرام سلیمی – عباس رضایی – رضاجعفری –غلامحسین عوض بناری – محمدکلری ( رامین پری غنچه)- علی صدیقی


سرمربی: غلامعلی زمانی    - مربی : محمدرضاباقری


شرح بازی- سومین بازی تیم اتحاد درمسابقات امسال لیگ شهربرازجان وبخش مرکزی پس ازبرد2بر0 مقابل شاهین سرکره وتساوی بدون گل باپرسپولیس زیارت و ب 4 امتیاز وصدرنشینی گروه اول مسابقات،مقابل تیم خوب توحیدکلل برگزارشدکه برنده این مسابقه راهی بازی نهایی مسابقات می شد.درابتدای بازی تیم اتحادبازی را بخوبی دردست گرفت وبافوتبالی زیبا توانست دردقایق 10 و15 این نیمه به 2گل دست یابد.گل اول راشهرام سلیمی باسماجت وحرفه ای گری توانست خودرابه دروازه نزدیک کرده وتوپ رااز زیردستان دروازبان عبورداده وشادی رابه اردوی اتحادبیاورد.گل دوم هم دربرخوردتوپ به دست م ع حریف واعلام پن ی توسط داوربدست آمدکه عباس رضایی توانست گل دوم رابه ثمربرساند.درادامه دوتیم بازی خوبی به نمایش گذاشتندکه سهم اتحاددرخلق موقعیت بیشترازحریف بود.درنیمه دوم تیم کلل نمایش خوبی داشت وتوانست بیشترازنیمه اول به دروازه بنارنزدیک شود عان ودروازبان تیم اتحادمانع ازگ نی حریف شدند.دراین نیمه مهاجمان بنارحداقل 4-5 موقعیت مسلم گ نی راازدست دادندکه بالا ه دردقایق 88 و92توسط غلامعلی زمانی وشهرام سلیمی به گلهای سوم وچهارم دست یافتند.گلهای زیبا و فنی که زودتراز این دقایق بایدبه ثمرمی رسید.نکته مهم این بازی اعتراض های بیش ازحد سرمربی وبازیکنان توحید نسبت به قاضی میدان بودکه بربازی تیم کلل تاثیرمنفی داشت.


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2014/اتحادبنارآبشيرين باغلبه برتوحيدکلل به فينال ليگ برازجان راه يافت/
دیداراعضابسیج ازخانواده های روستا

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


صبح روز 30شهریورماه97 ودر آغازهفته دفاع مقدس اعضای بسیج ،اعضاشورا وحاج آقا افشاری( اعزامی ازقم)طبق سال های گذشته به دیدارخانواده های مقیم روستارفتندودرفضایی صمیمی و عرفانی با والدین واعضای خانواده های این عزیزان ملاقات کرده وجویای حال واحوال آنها وزندگیشان شدند.


پ ن : باسپاس ازداراب جعفری بابت ارسال تصاویروگزارش این دیدار.


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2013/ديداراعضابسيج شهدا ازخانواده هاي شهداروستا/
همسرمرحوم غلامرضاحسن پور به رحمت ایزدی پیوست

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


 


خبری


پ ن :شورای نویسندگان بنارانه درگذشت بانوی مهربان،مردمدار،همسایه دوست وخوش برخورد،مادرآقایان (رمضان،حسین وامان)حسن پور ،راخدمت خانواده های حسن پور،رضایی وجوکارتسلیت عرض نموده،برای مرحومه علودرجات وبرای بازماندگان ازخداوندبزرگ صبرخواستار است.


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2005/همسرمرحوم غلامرضاحسن پور به رحمت ايزدي پيوست/
کاظم صدیقی دارفانی را وداع گفت

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


خبری


 


پ ن : شورای نویسندگان بنارانه،مصیبت وارده راخدمت خانواده های صدیقی تسلیت عرض نموده،برای ایشان غفران الهی وبرای سایربازماندگان صبرهمراه باطول عمرباعزت ازخداوندباریتعالی خواستار است.
 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2006/کاظم صديقي دارفاني را وداع گفت/
گلِ صد برگ /محمدغلامی

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبریخبری


چو آفتاب ، فلک مستِ نورِ رویت باد


چو مُشک ، باغِ جهان غرقِ رنگ و بویت باد


دلم که بسته به مهرِ  تو   در زمانه امید


همیشه همسفرِ عشق و خاکِ کویَت باد


چنان که در نظرِ مردمی ، نمی خواهم


دلم چنان که تو هستی ، به جستجویت باد


اگر چه تشنه لب اندر کنارِ  شط ی


فراتِ ی ما تشنه ی سبویت باد


تویی نشانه ی ّ و


طراوت گل صد برگ از گلویت باد


 محمد غلامی . دی ماه 1393


 


مذهبی
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2004/گلِ صد برگ /محمدغلامي/
همسرمرحوم غلامرضاحسن پور به رحمت ایزدی پیوست

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


 


خبری


پ ن :شورای نویسندگان بنارانه درگذشت بانوی مهربان،مردمدار،همسایه دوست وخوش برخورد،مادرآقایان (غلامرضا،حسین وامان)حسن پور ،راخدمت خانواده های حسن پور،رضایی وجوکارتسلیت عرض نموده،برای مرحومه علودرجات وبرای بازماندگان ازخداوندبزرگ صبرخواستار است.


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2005/همسرمرحوم غلامرضاحسن پور به رحمت ايزدي پيوست/
گلِ صد برگ

درخواست حذف اطلاعات

چو آفتاب ، فلک مستِ نورِ رویت باد


چو مُشک ، باغِ جهان غرقِ رنگ و بویت باد


دلم که بسته به مهرِ  تو   در زمانه امید


همیشه همسفرِ عشق و خاکِ کویَت باد


چنان که در نظرِ مردمی ، نمی خواهم


دلم چنان که تو هستی ، به جستجویت باد


اگر چه تشنه لب اندر کنارِ  شط ی


فراتِ ی ما تشنه ی سبویت باد


تویی نشانه ی ّ و


طراوت گل صد برگ از گلویت باد


 محمد غلامی . دی ماه 1393
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2004/گلِ صد برگ/
درخشش نونهالان همولایتی درفستیوال مدارس استان درکنگان

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


چهارمین فستیوال مدارس فوتبال جنوب استان ،روز 97/06/16درشهرکنگان برگزارشد.دراین مسابقات که باشرکت6تیم (پارس دشتستان،سیراف کنگان،انرژی پارس جنوبی جم،شهبازخورموج،خلیج فارس پنبه ریزبوشهر،ایرانجوان کنگان)در یوم شهیدفرحی کنگان انجام شد4 نونهال همولایتی هم حضورداشتندکه دراین مسابقات خوش درخشیدند.عباس امیدی زاده فرزندموسی، محمدشجاعی فرزندقاسم وکاوه بوستانی فرزندعباس برای تیم پارس دشتستان به میدان رفتندو حسین رستمی فرزندمحمدهم برای تیم ایرانجوان کنگان بازی کرد.دراین مسابقات تیم پارس دشتستان به مقام قهرمانی دست یافت.


پ ن : عزیزان حاضردرتصویراز راست : محمد،کاوه، حسین و عباس


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2003/درخشش نونهالان همولايتي درفستيوال مدارس استان درکنگان/
ادامه افتخارآفرینی های مهربانوی اسکیت سوارهمولایتی

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


درسومین وآ ین مرحله لیگ اسکیت بانوان کشورکه در پیست اسکیت ورزشگاه تهران برگزارشد،یاسمن زمانی،مهربانوی پرافتخارهمولایتی،بازهم خوش درخشیدوصاحب گردن آویزطلا گردید.دراین مسابقات که روزچهارشنبه97/06/14برگزارگردید،یاسمن درماده5000مترتوانست باپشت سرگذاشتن تمام رقیبان قهرمان این مسابقات لقب بگیرد.همچنین ایشان درماده 500مترهم توانست سکوی سوم ومدال برنز رابدست بیاورد.


پ ن : خداقوت دلاور وقهرمان همولایتی،پاینده و تندرست وموفق باشی افتخارآفرین بنار.


 


خبری


 


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2001/ادامه افتخارآفريني هاي مهربانوي اسکيت سوارهمولايتي/
برد تیم اتحادبنارآبشیرین در روز اجرای تیکی تاکادرلیگ برازجان

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


مسابقات فوتبال لیگ شهربرازجان


پنج شنبه97/06/15ساعت17


ورزشگاه تختی برازجان


اتحادبنارآبشیرین 2    شاهین سرکره 0


گلها: فرزادباقری(2)


بازیکنان اتحادبنارآبشیرین:محمدرضاباقری(غلامعلی زمانی)،محمدجهانبازیان،حسن زمانی،فرزادباقری،جعفرعباسی،عباس رضایی،رضاجعفری،غلامحسین عوض بناری،حسین جعفری،محمدکلری،جوادجهانبازیان(شهرام سلیمی)،علی صدیقی


سرمربی:غلامعلی زمانی     


مربی: عادل تماری


 


اولین بازی لیگ شهربرازجان راتیم اتحادبا اقتدارشروع کرد.دراین بازی که درهوای بسیارگرم برگزارشدتیم اتحادنبض بازی راباپاسکاری های تک ضرب و روبه جلو دردست گرفت وبرای رسیدن به گل اول خیلی انتظارنکشید.دردقیقه 7همین پاس های دقیق ومداوم ،دفاع تیم حریف راسردرگم کرد وفرزادباقری توانست باهوشیاری ،دفع ناقص دفاع آشفته حریف رادرسمت چپ دروازه، کنارخط کرنرتصاحب کندوپس ازپشت سرگذاشتن دفاع حریف اززاویه بسته گل اول رابه ثمربر ساند.دومین گل بازی هم دردقیقه37بازهم ازروی فرارفرزاد و ربودن توپ ازروی پای دفاع چپ حریف وسپس تک به تک بادروازبان بدست آمد.دراین بازی آرامش وروان بازی تیم اتحادبه وضوح قابل مشاهده بودبطوری که دربیشتر دقایق ،نبض بازی دردست تیم اتحادبود.نکته دیگربازی اجرای صحیح تیکی تاکا بودکه فرصت های زیادی نصیب تیم کردومتاسفانه ب دقتی به هدر رفتند.


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2002/برد تيم اتحادبنارآبشيرين در روز اجراي تيکي تاکادرليگ برازجان/
جلسه هم شی شورا ودهیاری روستا با همولایتی ها

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


 


جلسه هم شی وهمفکری اعضای شورا و دهیاری روستا باجمعی ازهمولایتی ها ،دوشنبه شب 12شهریورماه97در مسجد سجاد(ع)روستابرگزارشد.دراین جلسه که به منظورهماهنگی بیشتراعضای شورا و دهیارباهمدیگرد یشبرداه وبرنامه های در دست اجرا واجرانشده روستابود ،همولایتی های حاضردرجلسه ضمن تقدیرو قدردانی از اعضای شورا ودهیار،پیشنهادات ورا ارهایی ارایه نمودندکه به تایید همه رسید.مهمترین نکته مشترک بین همه حاضران  تعامل وهماهنگی وهمبستگی بیشترازگذشته بین شورا ودهیاری بود.همه حاضران هم قول دادندکه مثل گذشته وبیشتر ازآن درکنارشورا ودهیاری روستاهستندودرهمه زمینه هاحاضربه همکاری باآنها می باشند.


 


خبری


خبری


ادامه مطلب...
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2000/جلسه هم انديشي شورا ودهياري روستا با همولايتي ها/
ادامه افتخارآفرینی های مهربانوی اسکیت سوارهمولایتی

درخواست حذف اطلاعات

 


درسومین وآ ین مرحله لیگ اسکیت بانوان کشورکه در پیست اسکیت ورزشگاه تهران برگزارشد،یاسمن زمانی،مهربانوی پرافتخارهمولایتی،بازهم خوش درخشیدوصاحب گردن آویزطلا گردید.دراین مسابقات که روزچهارشنبه97/06/14برگزارگردید،یاسمن درماده5000مترتوانست باپشت سرگذاشتن تمام رقیبان قهرمان این مسابقات لقب بگیرد.همچنین ایشان درماده 500مترهم توانست سکوی سوم ومدال برنز رابدست بیاورد.


پ ن : خداقوت دلاور وقهرمان همولایتی،پاینده و تندرست وموفق باشی افتخارآفرین بنار.
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/2001/ادامه افتخارآفريني هاي مهربانوي اسکيت سوارهمولايتي/
تجلیل از غلامی درآیین تجلیل ازمعلمان بازنشسته دشتستان

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


صبح روز سیزدهم شهریورماه سال 1397 خورشیدی، به همت کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان، آئین تجلیل از 145 نفر از معلمان و کارکنان بازنشسته ی آموزش و پرورش شهرستان دشتستان در سال 97، در محل کانون (ره) این شهر برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمع کثیری از پیش وتان فرهنگی ومسولان آموزش وپرورش شهرستان دشتستان وشهردارشهربرازجان برگزار شد، از محمد غلامی، حبیب قاسمی و مصطفی شهریاری به عنوان پیش وتان اهل قلم آموزش و پرورش که در سال های اخیر اقدام به انتشار کتاب کرده اند، با اهدا لوح سپاس، تقدیر و تشکر به عمل آمد.دراین مراسم بدلیل عدم حضور غلامی درسالن،رسول باقری به نیابت ازایشان لوح سپاس را ازدست مسولان دریافت کرد.


پ ن : باتشکرازسایت های وزین " سخن مردم sokhanemardom.ir " و " اتحادخبرettehadkhabar.ir "


 


خبری


 


خبری


 


خبری


 


 


 


 


 
منبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/1999/تجليل از استادغلامي درآيين تجليل ازمعلمان بازنشسته دشتستان/
دیدارباقری،عضوشورای روستا،باریاست شبکه بهداشت دشتستان

درخواست حذف اطلاعات

خبری


خبری


نوشادباقری،عضوشورای اسامی روستا،صبح یکشنبه97/06/11دردیدار با ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان و ترک زاده پیرو مکاتبات قبل درخصوص مشکلات خانه بهداشت روستا به بحث وگفتگونشست که دراین جلسه مقررشد طی کمسیونی که توسط شبکه بهداشت درمان گرفته خواهدشدموارد مطرح شده درخصوص خانه بهداشت روستابررسی شودوانشااله وجی خوب ومثبتی برای بهداشت روستاداشته باشد.بااعلام نوشادباقری وقول مساعدمسولان بهداشت شهرستان خبرهای خوبی در راه است.
پ ن : باتشکرازنوشادباقری بابت ارسال گزارش وتصاویراین دیدار


خبری


خبریمنبع : http://bonaraneh.ParsiBlog.com/Posts/1998/ديدارباقري،عضوشوراي روستا،بارياست شبکه بهداشت دشتستان/