بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کلاس ششم دبستان برهان مبین مشهد

آخرین پست های وبلاگ کلاس ششم دبستان برهان مبین مشهد به صورت خودکار از بلاگ کلاس ششم دبستان برهان مبین مشهد دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.اری ٢١مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

ارزی آزمون املای امروز

اخلاقی معمولی

ابراهیمی معمولی

حسینی خوب

کمالی ضعیف

رمضانی ضعیف

خوب

فیروزی ضغیف

چنارانی ضعیف

شعر درس رو قرار بوده حفظ باشند همه ضعیف عمل د.

ارزی علوم

و حسینی خوب، بقیه مطالعه نداشتند.کاربرگهایی که در اختیارشون قرار دادم رو حل کنند برای دوشنبه با مطالعه کامل درسکاربرگهارو بیارند مدرسه.

ناچار برای تقویت املا و یکدست شدن کلاس تکالیف فردی و منحصر ب فرد هر دانش آموز داده خواهد شد.

معانی کلمات جدید درس دوم از آ کتاب پیدا کنند و در برگه نت به کتاب فارسی بچسبانند.هم چنین هم خانواده ها این درس را نیز را در دفتر فارسی بنویسند.برای تقویت املا بسیار موثر است.

وسایل موردنیاز برای آزمایش علوم بین دانش آموزان تقسیم شده.فیروزی بتادین.رمضانی وایت و اخلاقی سرکه سفید.لطفا برای جلسه بعد همراه خود بیارند.


با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/18/اریابی-٢١مهر
اری ٢١مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

ارزی آزمون املای امروز

اخلاقی معمولی

ابراهیمی معمولی

حسینی خوب

کمالی ضعیف

رمضانی ضعیف

خوب

فیروزی ضغیف

چنارانی ضعیف

شعر درس رو قرار بوده حفظ باشند همه ضعیف عمل د.

ارزی علوم

و حسینی خوب، بقیه مطالعه نداشتند.کاربرگهایی که در اختیارشون قرار دادم رو حل کنند برای دوشنبه با مطالعه کامل درسکاربرگهارو بیارند مدرسه.

ناچار برای تقویت املا و یکدست شدن کلاس تکالیف فردی و منحصر ب فرد هر دانش آموز داده خواهد شد.

معانی کلمات جدید درس دوم از آ کتاب پیدا کنند و در برگه نت به کتاب فارسی بچسبانند.هم چنین هم خانواده ها این درس را نیز را در دفتر فارسی بنویسند.برای تقویت املا بسیار موثر است.

وسایل موردنیاز برای آزمایش علوم بین دانش آموزان تقسیم شده.فیروزی بتادین.رمضانی وایت و اخلاقی سرکه سفید.لطفا برای جلسه بعد همراه خود بیارند.


با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/18/اریابی-٢١مهر
اطلاعیه 23 مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

تشکر ویژه از حضور گرم اولیای محترم در جلسه امروز.

دلیل عدم حضور والدین آقای چنارانی هرچه زودتر به من اطلاع داده شود.

کاربرگ شماره ١ علوم برای فردا کامل بشه مطالعه بشه و دانش آموزان با خودشون بیارند.

شعر فصل اول همگی حفظ باشند.

معنی کلمات درس جدید و هم خانواده ها نوشته شود.

جدا کننده های پوشه کار رنگ آمیزی و تا شنبه تحویل داده شود.

آزمون املا را والدین امضا کنند از روی آزمون بجز آقای ،

حسینی و اخلاقی یک مرتبه.

و بقیه دو مرتبه بنویسند و برگه را تحویل دهند.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/23/اطلاعیه-23-مهر
اطلاعیه 23 مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

تشکر ویژه از حضور گرم اولیای محترم در جلسه امروز.

دلیل عدم حضور والدین آقای چنارانی هرچه زودتر به من اطلاع داده شود.

کاربرگ شماره ١ علوم برای فردا کامل بشه مطالعه بشه و دانش آموزان با خودشون بیارند.

شعر فصل اول همگی حفظ باشند.

معنی کلمات درس جدید و هم خانواده ها نوشته شود.

جدا کننده های پوشه کار رنگ آمیزی و تا شنبه تحویل داده شود.

آزمون املا را والدین امضا کنند از روی آزمون بجز آقای ،

حسینی و اخلاقی یک مرتبه.

و بقیه دو مرتبه بنویسند و برگه را تحویل دهند.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/23/اطلاعیه-23-مهر
جلسه با اولیا ٢٣مهر

درخواست حذف اطلاعات

شرح جلسه ی ٢٣ مهر با اولیا دانش آموزان به انضمام ناگفته های جلسه


نکات انضباطی و تربیتی :


برای من نظم و انضباط و اخلاق نیکو . احترام متقابل به دوستان و کمک و همیاری به دوستان و احترام به جمع کلاس اهمیت زیادی دارد و با نظم و در آرامش می توان به اه آموزشی و علمی دست یافت.


در مورد رعایت مقررات مدرسه و کلاس با فرزندان خود صحبت نمایید.با اجازه معلم از میز بیرون بیایند.


از غیبت فرزند خود جلوگیر ی نمایید و در صورت نیاز ، غیبت فرزند خود را به مدرسه اطلاع دهید و گواهی پزشکی را ارائه نمایید


نکات بهداشتی :


به بهداشت فردی فرزندان خود بیشتر توجه نمایید. مسواک زدن ، به موقع خو دن خواب ، شستن جوراب روزانه ، کوتاه نگه دانشتن مو و بدون مدل – اتو لباس ها – تمیز بودن کفش - رعایت نظافت کلاس و محیط مدرسه


توصیه به دانش آموزان در استفاده از سرویس بهداشتی و آب خوردن و خوراکی های موجود خود در ساعات زنگ تفریح


نکات آموزشی :


نظارت ، کنترل و بررسی تکالیف و انجام کاربرگ توسط دانش آموزان و کنترل توسط والدین


انجام فعالیت های کتاب نوشتاری بعد از هر بار که درس داده شد


پرسش و پاسخ از دروس مختلف و والدین سنجی


آوردن کتاب ها روزانه طبق برنامه درسی ، شب کنترل شود.


آوردن وسایل مورد نیاز مثل خ ر در چهار رنگ آبی ، قرمز ، سیاه و سبز، مداد ، پاکن ، تراش مخزن دار ، خط کش ، تعداد دو رنگ ماژیک وایت برد برچسب اسم روی آن زده شود.


کنترل و بررس دفتر فارسی کلمات مترادف همه درس ها – کلمات دارای ارزش املایی – شعر ها و معنای آن ها صورت داستان - مباحث دانش زبانی مثل کلمات متضاد و تحقیق ها و فعالیت هایی که معلم تعیین می نماید.


علامت گذاری و یا برچسب نام روی کتاب ها و دفاتر وسایل مانند ماژیک وایت بر د و لباس فرم مدرسه ، لباس ورزشی و غیره


توصیه به نوشتن با خط تحریری


داشتن دفترچه یادداشت برای ثبت تکالیف روزانه


هرماه برای آگاهی از وضعیت اخلاقی و درسی با معلمین ارتباط داشته باشید.


وسایل فانتزی به کلاس نیاورند مانند تراش رومیزی بزرگ ، خ ر های چراغ قوه دار و لگو ....


ارتباط والدین از طریق وبسایت و دادن پیشنهاد قابل اجرا و سازنده


اولیاء کلاس برای هماهنگی های لازم در انجام و پیشبرد اه کلاس پیگیر و تلاش نماید.


مقوله های رتبه بندی ارزشی دانش آموزان در سایت:

خوب : دانش آموزی که همیشه بدون غلط و همیشه پاسخگو است و به تمام اه مورد نظر معلم دست یافته و تکالیفش را کامل انجام می دهد و اشتباه های محدودی دارد.


معمولی: دانش آموزی که بطور متوسط به اه و انتظارات مورد نظر معلم دست یافته باشد


ضعیف : دانش آموزی که برای انجام فعالیت ها نیاز به کمک و راهنمایی معلم دارد. و به تنهایی قادر به پاسخگویی و انجام فعالیت ها نمی باشد.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/23/جلسه-با-اولیا-٢٣مهر
جلسه با اولیا ٢٣مهر

درخواست حذف اطلاعات

شرح جلسه ی ٢٣ مهر با اولیا دانش آموزان به انضمام ناگفته های جلسه


نکات انضباطی و تربیتی :


برای من نظم و انضباط و اخلاق نیکو . احترام متقابل به دوستان و کمک و همیاری به دوستان و احترام به جمع کلاس اهمیت زیادی دارد و با نظم و در آرامش می توان به اه آموزشی و علمی دست یافت.


در مورد رعایت مقررات مدرسه و کلاس با فرزندان خود صحبت نمایید.با اجازه معلم از میز بیرون بیایند.


از غیبت فرزند خود جلوگیر ی نمایید و در صورت نیاز ، غیبت فرزند خود را به مدرسه اطلاع دهید و گواهی پزشکی را ارائه نمایید


نکات بهداشتی :


به بهداشت فردی فرزندان خود بیشتر توجه نمایید. مسواک زدن ، به موقع خو دن خواب ، شستن جوراب روزانه ، کوتاه نگه دانشتن مو و بدون مدل – اتو لباس ها – تمیز بودن کفش - رعایت نظافت کلاس و محیط مدرسه


توصیه به دانش آموزان در استفاده از سرویس بهداشتی و آب خوردن و خوراکی های موجود خود در ساعات زنگ تفریح


نکات آموزشی :


نظارت ، کنترل و بررسی تکالیف و انجام کاربرگ توسط دانش آموزان و کنترل توسط والدین


انجام فعالیت های کتاب نوشتاری بعد از هر بار که درس داده شد


پرسش و پاسخ از دروس مختلف و والدین سنجی


آوردن کتاب ها روزانه طبق برنامه درسی ، شب کنترل شود.


آوردن وسایل مورد نیاز مثل خ ر در چهار رنگ آبی ، قرمز ، سیاه و سبز، مداد ، پاکن ، تراش مخزن دار ، خط کش ، تعداد دو رنگ ماژیک وایت برد برچسب اسم روی آن زده شود.


کنترل و بررس دفتر فارسی کلمات مترادف همه درس ها – کلمات دارای ارزش املایی – شعر ها و معنای آن ها صورت داستان - مباحث دانش زبانی مثل کلمات متضاد و تحقیق ها و فعالیت هایی که معلم تعیین می نماید.


علامت گذاری و یا برچسب نام روی کتاب ها و دفاتر وسایل مانند ماژیک وایت بر د و لباس فرم مدرسه ، لباس ورزشی و غیره


توصیه به نوشتن با خط تحریری


داشتن دفترچه یادداشت برای ثبت تکالیف روزانه


هرماه برای آگاهی از وضعیت اخلاقی و درسی با معلمین ارتباط داشته باشید.


وسایل فانتزی به کلاس نیاورند مانند تراش رومیزی بزرگ ، خ ر های چراغ قوه دار و لگو ....


ارتباط والدین از طریق وبسایت و دادن پیشنهاد قابل اجرا و سازنده


اولیاء کلاس برای هماهنگی های لازم در انجام و پیشبرد اه کلاس پیگیر و تلاش نماید.


مقوله های رتبه بندی ارزشی دانش آموزان در سایت:

خوب : دانش آموزی که همیشه بدون غلط و همیشه پاسخگو است و به تمام اه مورد نظر معلم دست یافته و تکالیفش را کامل انجام می دهد و اشتباه های محدودی دارد.


معمولی: دانش آموزی که بطور متوسط به اه و انتظارات مورد نظر معلم دست یافته باشد


ضعیف : دانش آموزی که برای انجام فعالیت ها نیاز به کمک و راهنمایی معلم دارد. و به تنهایی قادر به پاسخگویی و انجام فعالیت ها نمی باشد.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/23/جلسه-با-اولیا-٢٣مهر
ریاضی 24 مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و خسته نباشید مواردجهت اطلاع رسانی نتیجه ارزی امتحان ریاضی دیروز وفعالیت های دانش آموزان

آقایان چنارانی معمولی و

خوب و

رمضانی معمولی و

کمالی خوب و

حسینی خوب و

فیروزی وابراهیمی و اخلاقی ضعیف

در ضمن دانش آموزان همگی تکلیف داشتند تکلیف جلسه بعدی کاردر کلاس صفحه۱۳درکتاب

باتشکر علیائی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/24/ریاضی-24-مهر
ریاضی 24 مهر

درخواست حذف اطلاعات

با سلام و خسته نباشید مواردجهت اطلاع رسانی نتیجه ارزی امتحان ریاضی دیروز وفعالیت های دانش آموزان

آقایان چنارانی معمولی و

خوب و

رمضانی معمولی و

کمالی خوب و

حسینی خوب و

فیروزی وابراهیمی و اخلاقی ضعیف

در ضمن دانش آموزان همگی تکلیف داشتند تکلیف جلسه بعدی کاردر کلاس صفحه۱۳درکتاب

باتشکر علیائی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/24/ریاضی-24-مهر
ارزی مطالعات و قرآن

درخواست حذف اطلاعات

سلام
امروز امتحان از فصل اول مطالعات گرفته شد
آقآیان رمضانی ،ابراهیمی ،کمالی و چنارانی به دلیل عدم رعایت مقررات امتحانی ، نمره ای به آنها تعلق نمیگیرد که به منزله ی صفر میباشد این امر به دلیل تنبیه دانش آموزان متخلف انجام شد ، در صورتیکه اولیا دانش آموزان متخلف با آمدن به مدرسه تعهد نمایند که فرزندشان به مقررات مدرسه و امنحانات احترام میگذارد این بار از تخلف آنها چشم پوشی شده
امید است در امتحانات بعدی جبران نمایند

روانخوانی قران پیشرفت خوبی داشتند


منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/24/ارزیابی-مطالعات-و-قرآن
ارزی مطالعات و قرآن

درخواست حذف اطلاعات

سلام
امروز امتحان از فصل اول مطالعات گرفته شد
آقآیان رمضانی ،ابراهیمی ،کمالی و چنارانی به دلیل عدم رعایت مقررات امتحانی ، نمره ای به آنها تعلق نمیگیرد که به منزله ی صفر میباشد این امر به دلیل تنبیه دانش آموزان متخلف انجام شد ، در صورتیکه اولیا دانش آموزان متخلف با آمدن به مدرسه تعهد نمایند که فرزندشان به مقررات مدرسه و امنحانات احترام میگذارد این بار از تخلف آنها چشم پوشی شده
امید است در امتحانات بعدی جبران نمایند

روانخوانی قران پیشرفت خوبی داشتند


منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/24/ارزیابی-مطالعات-و-قرآن
ریاضی ٢۶مهر

درخواست حذف اطلاعات

اطلاع رسانی ریاضی

همه دانش آموزان درارزی وتکلیف خوب بودند

تکلیف جلسه بعدی تمرین صفحه ۱۵دردفتر

باتشکر علیائی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/26/ریاضی-٢6مهر
ریاضی ٢۶مهر

درخواست حذف اطلاعات

اطلاع رسانی ریاضی

همه دانش آموزان درارزی وتکلیف خوب بودند

تکلیف جلسه بعدی تمرین صفحه ۱۵دردفتر

باتشکر علیائی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/26/ریاضی-٢6مهر
آزمایش علوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام

:

آزمایشگاه

آزمایش رنگ بری صفحه ۱۸ کتاب علوم

مواد مورد نیاز

پتاسیم پرمنگنات

سرکه سفید

آب ا یژنه

در این آزمایش می توانیم به جای پتاسیم پر منگنات از مواد پویدین (بتادین ) و به جای آب ا یژنه از مواد آب ژاول (وایت ) استفاده کنیم .

کمی بتادین در یک لیوان ریخته و بعد سرکه سفید به آن اضافه کرده می بینیم تغییرات خاصی صورت نگرفته بعد وایت را به مواد اضافه می کنیم در این صورت هیچ اثری از رنگ بتادین را مشاهده نمی کنیم پس می توان گفت رنگ بری صورت گرفته است .


آب ا یژنه=یک ماده شیمیایی است که به عنوان رنگ بر استفاده میشود

نقش سرکه در این آزمایش =باعث سرعت بخشیدن به ا نجام واکنش میشود یعنی،باعث میشود آب ا یژنه سریع تر بر پتاسیم پرمنگنات اثر کند و رنگ آن را از بین ببرد

آب ا یژنه،قادر نیست که رنگ مواد مختلف را از بین ببرد،مانند چیزی که در آزمایش کاغذ های رنگی دیدیم.

دلیل اضافه سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم :

با افزودن سرکه محیط اسیدی میشود .پر منگنات پتاسیم جامد بنفش رنگ است که با آب ا یژنه در محیط اسیدی صورتی بسیار کم رنگ میشود .

نکته:

پتاسیم پرمنگنات تولید ماده ای به نام منگنز دی ا ید می کند که این ماده سبب تجزیه آب ا یژنه میشود اما با افزودن سرکه محیط اسیدی می شود منگنز دی ا ید تولید نمیشود و به جاش یون منگنز تولید میشود که ماده ای صورتی کمرنگ است در نتیجه آب ا یژنه تجزیه نمی شود و خاصیت رنگ بری افزایش میابد.آب ا یژنه بعنوان رنگ بر به کار میرود (مثلا در مراحل بازیافت کاغذ استفاده میکنیم ). ولی رنگ همه مواد رو نمی تواند از بین ببرد.

باتشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/26/آزمایش-علوم
آزمایش علوم

درخواست حذف اطلاعات

سلام

:

آزمایشگاه

آزمایش رنگ بری صفحه ۱۸ کتاب علوم

مواد مورد نیاز

پتاسیم پرمنگنات

سرکه سفید

آب ا یژنه

در این آزمایش می توانیم به جای پتاسیم پر منگنات از مواد پویدین (بتادین ) و به جای آب ا یژنه از مواد آب ژاول (وایت ) استفاده کنیم .

کمی بتادین در یک لیوان ریخته و بعد سرکه سفید به آن اضافه کرده می بینیم تغییرات خاصی صورت نگرفته بعد وایت را به مواد اضافه می کنیم در این صورت هیچ اثری از رنگ بتادین را مشاهده نمی کنیم پس می توان گفت رنگ بری صورت گرفته است .


آب ا یژنه=یک ماده شیمیایی است که به عنوان رنگ بر استفاده میشود

نقش سرکه در این آزمایش =باعث سرعت بخشیدن به ا نجام واکنش میشود یعنی،باعث میشود آب ا یژنه سریع تر بر پتاسیم پرمنگنات اثر کند و رنگ آن را از بین ببرد

آب ا یژنه،قادر نیست که رنگ مواد مختلف را از بین ببرد،مانند چیزی که در آزمایش کاغذ های رنگی دیدیم.

دلیل اضافه سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم :

با افزودن سرکه محیط اسیدی میشود .پر منگنات پتاسیم جامد بنفش رنگ است که با آب ا یژنه در محیط اسیدی صورتی بسیار کم رنگ میشود .

نکته:

پتاسیم پرمنگنات تولید ماده ای به نام منگنز دی ا ید می کند که این ماده سبب تجزیه آب ا یژنه میشود اما با افزودن سرکه محیط اسیدی می شود منگنز دی ا ید تولید نمیشود و به جاش یون منگنز تولید میشود که ماده ای صورتی کمرنگ است در نتیجه آب ا یژنه تجزیه نمی شود و خاصیت رنگ بری افزایش میابد.آب ا یژنه بعنوان رنگ بر به کار میرود (مثلا در مراحل بازیافت کاغذ استفاده میکنیم ). ولی رنگ همه مواد رو نمی تواند از بین ببرد.

باتشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/26/آزمایش-علوم
ارزی ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام دانش آموزان رمضانی و ابراهیمی و فیروزی درزنگهای ریاضی بی نظمی داشتند

درارزی امروزهمه دانش آموزان خیلی خوب بودند وهمه تکلیف داشتند

تکلیف جلسه بعدی تمرین صفحه ۱۰در دفترضمنا دانش آموزان تاابتدای صفحه ۱۰ آمادگی برای امتحان ریاضی داشته باشند

باتشکر علیائی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/18/ارزیابی-ریاضی
عملکرد انضباطی و درسی

درخواست حذف اطلاعات

سلام

عملکرد دانش آموزان در درس مطالعات و هدیه و قرآن

۱- ارزی درس مطالعات به غیر از آآقای ،بقیه کلاس ضعیف عمل میکنند

۲-ارزی درس قرآن به غیر از آقایان و چنارانی و حسینی ، بقیه کلاس ضعیف هستند و احتیاج به روخوانی بیشتری دارند

۳- ارزی درس انشا متاسفانه به غیر آقای بقیه کلاس فوق العاده ضعیف هستند و در حد هشدار قرار میگیرند که برای اصلاح این وضعیت باید بچه ها مطالعه بیشتری داشته باشند

۴- ارزی درس هدیه آسمانی به غیر از آقایان و حسینی بقیه کلاس اصلا اطلاعات مذهبی خوبی ندارند که برای اصلاح وضعیت احتیاج به مطالعه بیشتر است
۵- از نظر انضباطی چند مورد بی انضباطی مشاهده شده که امیدوارم اصلاح شوند در غیر این صورت از اولیا این دانش آموزان دعوت میشود تا با همکاری آنها اصلاح وضعیت شود

منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/19/عملکرد-انضباطی-و-درسی
قرآن،علوم،فارسی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

قرآن

اولین روز هفته را با صوت زیبای آیت الکرسی شروع کردیم و بچه ها که سالهای قبل آیت الکرسی را حفظ بودن متاسفانه از یاد برده بودن ان شالله با پخشش در زنگ قرآن یادآوری میشه.

حسین و محمد هم قراره از آثارو فواید آیت الکرسی برامون بگن البته ن اینکه بیان و از رو برگه بخونن.خودشون یاد بگیرن و سرکلاس با بیان خودشون بگن.اولیا کمکشون کنید.

تکلیف برای امروز و فردا که روز دوشنبه باید بیارن با خودشون.

قراره کتاب نگارش درس اول بجز ج پایین صفحه ٨ رو بنویسند.

و از روی درس اول تمامی کلمات دونقطه و سه نقطه.

برنامه فردا

کامپیوتر زبان و ورزش ک سالن میرن

برنامه دوشنبه هم

ریاضی،علوم،فارسی،تفکر

علوم

متاسفانه علی رغم تاکید بنده وسایل آزمایش همگی حاضر نشد و بجاش امروز آموزشی علوم رو دیدن بچه ها.ان شالله روز دوشنبه با تکمیل وسایل توسط آزمایش انجام میشه. محمد هم باید خاک بیشتری بیاره.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/07/قرآن،علوم،فارسی
قرآن،علوم،فارسی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام

قرآن

اولین روز هفته را با صوت زیبای آیت الکرسی شروع کردیم و بچه ها که سالهای قبل آیت الکرسی را حفظ بودن متاسفانه از یاد برده بودن ان شالله با پخشش در زنگ قرآن یادآوری میشه.

حسین و محمد هم قراره از آثارو فواید آیت الکرسی برامون بگن البته ن اینکه بیان و از رو برگه بخونن.خودشون یاد بگیرن و سرکلاس با بیان خودشون بگن.اولیا کمکشون کنید.

تکلیف برای امروز و فردا که روز دوشنبه باید بیارن با خودشون.

قراره کتاب نگارش درس اول بجز ج پایین صفحه ٨ رو بنویسند.

و از روی درس اول تمامی کلمات دونقطه و سه نقطه.

برنامه فردا

کامپیوتر زبان و ورزش ک سالن میرن

برنامه دوشنبه هم

ریاضی،علوم،فارسی،تفکر

علوم

متاسفانه علی رغم تاکید بنده وسایل آزمایش همگی حاضر نشد و بجاش امروز آموزشی علوم رو دیدن بچه ها.ان شالله روز دوشنبه با تکمیل وسایل توسط آزمایش انجام میشه. محمد هم باید خاک بیشتری بیاره.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/07/قرآن،علوم،فارسی
مربوط به اولیا

درخواست حذف اطلاعات

.ب .والدین گرامی لطفا س رست فعال که بیشتر پیگیر کارهای دانش آموز هست خودشو ب من معرفی کنه حالا چه پدر و مادر چه مادر بزرگ و ....و از بین س رستان فعال هم یک نفر رو بعنوان اولیا میخام. ی ک این توانایی رو در خودش میبینه هرچی سریعتر به من اطلاع بده

لطفا زیر همین پست اسامی رو بنویسید.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/08/مربوط-به-اولیا
مربوط به اولیا

درخواست حذف اطلاعات

.ب .والدین گرامی لطفا س رست فعال که بیشتر پیگیر کارهای دانش آموز هست خودشو ب من معرفی کنه حالا چه پدر و مادر چه مادر بزرگ و ....و از بین س رستان فعال هم یک نفر رو بعنوان اولیا میخام. ی ک این توانایی رو در خودش میبینه هرچی سریعتر به من اطلاع بده

لطفا زیر همین پست اسامی رو بنویسید.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/08/مربوط-به-اولیا
اطلاعیه ٩ مهر

درخواست حذف اطلاعات

❇️برنامه فردا

علوم اجتماعی کاروفناوری هدیه فارسی اجتماعی

✅تکالیف فارسی

کتاب نگارش تمام درس اول ،از کلماتی در درس دوم فارسی که حرف خ و ج دارند دو مرتبه پشت سر هم یکبار با آبی یک بار با قرمز

تکالیف ریاضی

کار در کلاس صفحه پنج در کتاب

باتشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/09/اطلاعیه-٩-مهر
اطلاعیه ٩ مهر

درخواست حذف اطلاعات

❇️برنامه فردا

علوم اجتماعی کاروفناوری هدیه فارسی اجتماعی

✅تکالیف فارسی

کتاب نگارش تمام درس اول ،از کلماتی در درس دوم فارسی که حرف خ و ج دارند دو مرتبه پشت سر هم یکبار با آبی یک بار با قرمز

تکالیف ریاضی

کار در کلاس صفحه پنج در کتاب

باتشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/09/اطلاعیه-٩-مهر
اطلاعیه ١۰مهر

درخواست حذف اطلاعات

ب

برنامه کلاسی دانش آموزان امروز بهشون داده شده..

تکلیف درس نگارش تا آ درس دو تمامی تمارین ناقص نوشته شود.

ع برای طرح تشویقی ٣نفری که تحویل ندادند بیاورند حتما.


تذکر

لطفا در آوردن وسایل مربوط به آزمایشات نهایت همکاری را با دانش آموزتان داشته باشید و در صورت فراهم نبودن هرچه زودتر به من اطلاع دهید تا برنامه ریزی کلاسیمان به هم نخورد.

والدین گرامی دانش آموزان ششم نیاز دارند تا به اینترنت دسترسی داشته باشند با نظارت شما برای انجام تحقیقات علمی و درسی.

اینترنت در کنار معایب خود فواید بسیار زیادی دارد .لطفا مساعدت لازم را برای انجام سرچ های اینترنتی با دانش آموزتان داشته باشید.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/10/اطلاعیه-١0مهر
اطلاعیه ١۰مهر

درخواست حذف اطلاعات

ب

برنامه کلاسی دانش آموزان امروز بهشون داده شده..

تکلیف درس نگارش تا آ درس دو تمامی تمارین ناقص نوشته شود.

ع برای طرح تشویقی ٣نفری که تحویل ندادند بیاورند حتما.


تذکر

لطفا در آوردن وسایل مربوط به آزمایشات نهایت همکاری را با دانش آموزتان داشته باشید و در صورت فراهم نبودن هرچه زودتر به من اطلاع دهید تا برنامه ریزی کلاسیمان به هم نخورد.

والدین گرامی دانش آموزان ششم نیاز دارند تا به اینترنت دسترسی داشته باشند با نظارت شما برای انجام تحقیقات علمی و درسی.

اینترنت در کنار معایب خود فواید بسیار زیادی دارد .لطفا مساعدت لازم را برای انجام سرچ های اینترنتی با دانش آموزتان داشته باشید.

با تشکر بتوئی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/10/اطلاعیه-١0مهر
ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

ب .همه دانش آموزان در ارزی های هفتگی خیلی خوب بودند

تکلیف ریاضی تمرین صفحه ۶در دفتر وکل صفحه ۸در کتاب

درضمن دانش آموزان دفتری جدا غیر از دفتر ریاضی تهیه کنند ودر آن تاجایی که تدریس شده حتما باید کار کنند.

باتشکر علیائی دبیر ریاضی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/11/ریاضی
ریاضی

درخواست حذف اطلاعات

ب .همه دانش آموزان در ارزی های هفتگی خیلی خوب بودند

تکلیف ریاضی تمرین صفحه ۶در دفتر وکل صفحه ۸در کتاب

درضمن دانش آموزان دفتری جدا غیر از دفتر ریاضی تهیه کنند ودر آن تاجایی که تدریس شده حتما باید کار کنند.

باتشکر علیائی دبیر ریاضی
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/11/ریاضی
اطلاعیه ١۴مهر

درخواست حذف اطلاعات

والدین گرامی به این نکات مهم توجه کنید.

١.لطفا به برنامه کلاسی فرزندانتان بیشتر توجه کنید.باید تمامی کتاب ها و دفترها طبق برنامه هرروز به مدرسه آورده شود.حتی انی که راهشون نزدیکه دیگه من تماس نمیگیرم که کتاب هارو بیارید.فقط پوئن منفی برای دانش آموز درنظر گرفته میشه.

به تکالیفی که قراره منزل انجام بشه بیشتر توجه کنید.دانش آموزان تکالیفو یادداشت میکنندو طبق همون انجام میدن.هدف من از گذاشتن تکالیف درسایت آگاهی شما پدرومادر عزیز و نظارت بر انجام درسته.

کتاب نگارش درس دوم تماما در منزل باید انجام شده باشه وفعلا هرزمان دربرنامه فارسی دارند نگارش همراه بیارند.

دانش آموزان باید معانی درس و شعر و کلمات سخت تماما برای روز دوشنبه یاد گرفته باشند نه اینکه معانی شعر رو حفظ کنند.روش من مفهومی کار ه و وقت میذارمو ودرس هارو بصورت مفهومی تو کلاس بهشون یاد میدم و حتما در منزل باید تکرار بشه!

کتاب علوم پر از آزمایشه که باید انجام بشه لطفا همکاری لازم رو برای فراهم نمودن وسایل با دانش آموزان داشته باشید.

اولین آزمایش علوم بلا ه انجام شد.علت تاخیر عدم همکاری بعضی دانش آموزان و والدین در آوردن وسایل که ان شالله دیگه تکرار نخواهد شد.
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/14/اطلاعیه-١4مهر
اطلاعیه ١۴مهر

درخواست حذف اطلاعات

والدین گرامی به این نکات مهم توجه کنید.

١.لطفا به برنامه کلاسی فرزندانتان بیشتر توجه کنید.باید تمامی کتاب ها و دفترها طبق برنامه هرروز به مدرسه آورده شود.حتی انی که راهشون نزدیکه دیگه من تماس نمیگیرم که کتاب هارو بیارید.فقط پوئن منفی برای دانش آموز درنظر گرفته میشه.

به تکالیفی که قراره منزل انجام بشه بیشتر توجه کنید.دانش آموزان تکالیفو یادداشت میکنندو طبق همون انجام میدن.هدف من از گذاشتن تکالیف درسایت آگاهی شما پدرومادر عزیز و نظارت بر انجام درسته.

کتاب نگارش درس دوم تماما در منزل باید انجام شده باشه وفعلا هرزمان دربرنامه فارسی دارند نگارش همراه بیارند.

دانش آموزان باید معانی درس و شعر و کلمات سخت تماما برای روز دوشنبه یاد گرفته باشند نه اینکه معانی شعر رو حفظ کنند.روش من مفهومی کار ه و وقت میذارمو ودرس هارو بصورت مفهومی تو کلاس بهشون یاد میدم و حتما در منزل باید تکرار بشه!

کتاب علوم پر از آزمایشه که باید انجام بشه لطفا همکاری لازم رو برای فراهم نمودن وسایل با دانش آموزان داشته باشید.

اولین آزمایش علوم بلا ه انجام شد.علت تاخیر عدم همکاری بعضی دانش آموزان و والدین در آوردن وسایل که ان شالله دیگه تکرار نخواهد شد.
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/14/اطلاعیه-١4مهر
عملکرد درسی انضباطی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت اولیا گرامی

عملکرد درسی انضباطی درس مطالعات اجتماعی

۱- آماده ن کنفرانس درس دوم مطالعات اجتماعی توسط آقای سید مهدی اخلاقی

۲- عدم آمادگی کلاس برای پاسخگویی به مطالعات اجتماعی غیر از آقای

۳-عدم رعایت انضباط در کلاس توسط آقایان فیروزی ،چنارانی ،ابراهیمی و اخلاقی در کلاس قرآن و مطالعات و هدیه آسمانی

۴- اولیا گرامی لطفا در مورد حفظ شئونات اخلاقی به فرزندان عزیزتان تذکر بدهید


باتشکر محمدیان
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/15/عملکرد-درسی-انضباطی
عملکرد درسی انضباطی

درخواست حذف اطلاعات

با سلام خدمت اولیا گرامی

عملکرد درسی انضباطی درس مطالعات اجتماعی

۱- آماده ن کنفرانس درس دوم مطالعات اجتماعی توسط آقای سید مهدی اخلاقی

۲- عدم آمادگی کلاس برای پاسخگویی به مطالعات اجتماعی غیر از آقای

۳-عدم رعایت انضباط در کلاس توسط آقایان فیروزی ،چنارانی ،ابراهیمی و اخلاقی در کلاس قرآن و مطالعات و هدیه آسمانی

۴- اولیا گرامی لطفا در مورد حفظ شئونات اخلاقی به فرزندان عزیزتان تذکر بدهید


باتشکر محمدیان
منبع : http://bmschool6.blog.ir/1397/07/15/عملکرد-درسی-انضباطی