بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

« سخن بزرگان »

پست « سخن بزرگان » از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.« سخن بزرگان »

درخواست حذف اطلاعات
یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط نقل میکند:
زنی بود که شوهرش سیدی از دوستان جناب شیخ بود.او خیلی شوهرش را اذیت میکرد.پس از چندی آن زن فوت کرد. هنگام دفنش جناب شیخ حضور داشت . ایشان بعدا فرمودند:
روح این زن جدل میکرد که : خب مردم که مردم ! چطور شده؟
موقعی که خواستند او را دفن کنند.اع به شکل سگ درنده سیاهی شد. همین که فهمید که این سگ باید با او دفن شود متوجه شد که چه بلایی در زندگی بر سر خود آورده. شروع کرد به ماس و جا و نعره زدن. دیدم که خیلی ناراحت است. لذا از این سید خواهش که حلالش کند.اوهم بخاطر من حلالش کرد. سگ رفت و او را دفن د.

✍️کیمیای محبت ص168
منبع : http://bjgh56.blogfa.com/post/64