بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

«بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت »

پست «بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت » از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.«بزرگداشت ولادت با سعادت حضرت »

درخواست حذف اطلاعات
.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????علی آن شیر خدا شاه عرب


????الفتی داشته با این دل شب


????شب ز اسرار علی آگاه است


????دل شب محرم سرالله است


????شب شنفته است مناجات علی


????جوشش چشمه عشق ازلی


????دردمندی که چو لب بگشاید


????در و دیوار به زنهار آید


????کلماتی چو دُر، آویزه گوش


????مسجد کوفه هنوزش مدهوش


????فجر تا آفاق شکافت


????چشم بیدار علی ه نیافت


????ناشناسی که به تاریکی شب


????می برد شام یتیمان عرب


????پادشاهی که به شب برقع پوش


????می کشد بار گدایان بر دوش


????شاه بازی که به بال و پر راز


????می کند در ابدیت پرواز


????آن دم صبح قیامت تأثیر


????حلقه در شد از او دامنگیر


????دست در دامن مولا زد در


????که علی! بگذار و از ما مگذر


????پیشوایی که ز شوق دیدار


????می کند قاتل خود را بیدار


????می زند پس لب او کاسه شیر


????می کند چشم اشارت به اسیر


????چه اسیری که همان قاتل اوست


????تو خ مگر ای دشمن دوست


????در جهانی همه شور و همه شر


????ها علیٌ بشرٌ کیف بَشر


????شبروان مست ولای توعلی


????جان عالم به فدای توعلی


????ولادت با سعادت مولا المومنین بر عموم مسلمین تهنیت باد
۱۱ فروردین ۹۷
منبع : http://bjgh56.blogfa.com/post/70