بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

بی همتا

آخرین پست های وبلاگ بی همتا به صورت خودکار از بلاگ بی همتا دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.کتاب صوتی : دائره المعارف عرفانی

درخواست حذف اطلاعاتکتاب صوتی :


دائرة المعارف عرفانی - جلد اول

دائرة المعارف عرفانی - جلد دوم

دائرة المعارف عرفانی - جلد سوم

دائرة المعارف عرفانی - جلد چهارم

دائرة المعارف عرفانی - جلد پنجم

دائرة المعارف عرفانی - جلد ششم


تألیف علی اکبر خانجانی

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/16/کتاب-صوتی-دایره-المعارف-عرفانی
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - قسمت 2

درخواست حذف اطلاعات

کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من

تألیف علی اکبر خانجانی

قسمت 6

قسمت 7

قسمت 8

قسمت 9

قسمت 10

@eshghvaerfan2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/12/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من-قسمت-2
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - 3

درخواست حذف اطلاعات

کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من - 3

تألیف علی اکبر خانجانی

قسمت 11

قسمت 12

قسمت 13

قسمت 14

قسمت 15

قسمت 16

فایل pdf

@eshghvaerfan2

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/13/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من-3
اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها

درخواست حذف اطلاعات

اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده ها:

26- زنی که با شوهرش اخم و سنگین و بدسلیقه و بیحال است و درد دل نمی کند و در بیرون خانه لبخند به لب دارد و با همه نامحرمان می جوشد زنی بی حجاب و بی عفت است و عاقبتی ناخوش دارد. حتی اگر چادر و نقاب داشته باشد.

۲۷- اصلا حجاب و امری باطنی و عاطفی است وگرنه خود حجاب و چادر و نقاب هم می تواند بعنوان ابزاری برای جلوه گری و جلب نظر مردان نامحرم بکار رود.

۲۸- حجاب و اینست که فرد به نامحرم نگاه نکند نه ظاهراً و نه باطناً و با مکر. و نیز کاری کند که نگاه نشود. نگاه ن و نگاه نشدن اساس حجاب است.

۳۱- بی حج و جلوه گری زن در ملاء عام اساس بذر افشانی عداوت و کینه در خانواده هاست. زیرا انگیزی اساس کینه اندوزی و خشم و حرص و جنون است.

از کتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص ۳۲

@khodshenasi4

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/14/اساس-بذر-افشانی-عداوت-و-کینه-در-خانواده-ها
اساس بدبختی های زن

درخواست حذف اطلاعات

اساس بدبختی های زن

69- همه ن بدبخت و تباه شده انی هستند که از این قوه عاطفی و روانی خود جهت بولهوسی و بازی با مردان بهره گرفته و مردان را تحقیر نموده اند مخصوصاً شوهر خود را. کل سرنوشت دین و دنیای زن بسته به این امر است که با قدرت و جاذبه و نه خود چه معامله ای کرده است. و اکثر ن تجارتی بس حقیر و احمقانه با نیت خود می کنند. اینست که زن به لحاظ تاریخی همواره از خودش عقب تر است زیرا خود را بسیار ارزان فروخته است: به پول! و منشأ وجودی مفاسد نه قیمت گزاری بر خویشتن است. این قیمت گزاری همان زمینه روسپی گری اوست. اساس همه ناکامیها و بدبختی هایش. بی حج و جلوه گری زن هم معنائی جز بالاتر بردن این قیمت نیست. این است که زن تبدیل به زشت ترین زیبای روی زمین و منفورترین دوست داشتنی ها شده است و در اکثر فرهنگها مترادف با گردیده است.

از کتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص 36

@eshghvaezdevaj2

nooreomid.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/15/اساس-بدبختی-های-زن
کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من

درخواست حذف اطلاعات

کتاب صوتی : زندگینامه ماورای طبیعی من

زندگینامه علی اکبر خانجانی

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

قسمت 5

@eshghvaerfan2

nooreomid.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/11/کتاب-صوتی-زندگینامه-ماورای-طبیعی-من
دو نوع پرستی

درخواست حذف اطلاعات

دو نوع پرستی

پس دو نوع پرستی داریم: پرستی آگاه و ناخودآگاه. که پرستی آگاهانه و پرستش به اسم مختص افراد و جریاناتی تب ار است که به تب اری خود نیز آشکارا افتخار می کنند ولی پرستی عامه مردمان ناخودآگاه است و بلکه تحت عنوان مقدسات و حقایق عرفی و شرعی و علمی و اجتماعی و تاریخی نادانسته مشغول پیروی و ستایش هستند که یکی از رایج ترین و تاریخی ترین نوع این پرستی ناخودآگاه همان پرستش ایده خدا و خدای ذهنی است بی آنکه ایمان قلبی و هدایت در کار باشد که اساس شرک جهانی بشر در قالب انواع مذاهب است: " بدانید که اکثر مردمان هوای نفس و ظن خود را خدا می خوانند و این شرک و ظلم عظیم است...." قرآن کریم-

از کتاب شناسی تألیف علی اکبر خانجانی ص ۷۵

@khodshenasi4

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/07/دو-نوع-شیطان-پرستی
مالیخولیای پزشکی - علت بیماری ها

درخواست حذف اطلاعات

مالیخولیای پزشکی - علت بیماری ها

پزشکی که میکروب ها و ویروس ها و آب و هوا و غذا را علت بیماری می داند هرگز نمی تواند شفابخش باشد بلکه امراض را تشدید می کند و به همین دلیل است که امروزه هر بیماری که وارد مطبی می شود پس از وجش دو صد چندان بیمارتر است زیرا ابتدائی ترین ایمان فطری اش نیز در رابطه با پزشک بر باد می رود و بکلی نومید می شود و پرستنده ویروس ها و داروها می گردد زیرا علت بیماریش را نه از خود و نه از خدا می داند و پزشک مدرن نیز برای اینکه بتواند این بیمار را بیشتر غارت کند هراسش را افزایش می دهد و ایمانش را نابود می کند تا بتواند او را چشم و گوش بسته بر گردونه تجارت مافیائی صنعت پزشکی وارد کند و از آن خودش سازد ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص ۱۸

@darmanebimariha2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/08/مالیخولیای-پزشکی-علت-بیماری-ها
خدمت و محبت

درخواست حذف اطلاعات

محبت و خدمت

۴۴- زن بمیزانی که به همسر و فرزندانش خالصانه خدمت می کند همسری محبوب و مادری مهربان می شود و از همسریت و مادریت خود لذتی بهشتی می برد. مرد نیز همینطور است. محبت، اجر خدمت است بطور عام. و اجر خدمت به اولیای الهی است بطور خاص که موجب هدایت عرفانی می شود.

۶۴- آنانکه محبتی در دل ندارند تلاش می کنند محبت دیگران را بلافاصله بواسطه هدیه دادن جبران کنند تا بقول خودشان مدیون نشوند. این اساس شقاوت است و معنای محبت ناپذیری....

از کتاب حکمت نوری علی اکبر خانجانی ص ۱۴۴

@eshghvaerfan2

khanjany.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/09/خدمت-و-محبت
تنها دموکرات واقعی

درخواست حذف اطلاعات

تنها دموکرات واقعی

علی (ع) تنها برگزیده خدا و خلق بود که هم واقعاً دموکرات و مردم دوست بود و هم تئوکرات (خدا سالار ) که مردم وی را تحمل ن د و از فردای روز انتخابش بر او تیغ کشیدند و بالا ه او را کشتند آنهم نه در میدان که بر سجاده! علی (ع) ی بود که شکنجه گر و مفتش و جاسوس و پلیس و بادی گارد نداشت. هرگاه مردمی توانستند علی واری را به ی برگزینند و در اطاعتش بمانند براستی دموکرات شده اند و خواه و عد طلب و مستحق آدمیت! مردمی که محتاج پلیس و مفتش و جاسوس و پلیس و زندان و شکنجه گر نباشند یعنی محتاج شاه نباشند بلکه محتاج باشند!

از کتاب شناسی تألیف علی اکبر خانجانی

@eshghvaerfan2

khanjany.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/10/تنها-دموکرات-واقعی
حکومت عدل

درخواست حذف اطلاعات

حکومت عادل


۶۱- حکومت عادل آنست که امکان را برای آحاد جامعه فراهم آورد که در آن جامعه هر ی بتواند خودش باشد نه شبیه دیگران. و حاکمان و تمردان بایستی خودشان اسوه این خودیت و عزت نفس و استقلال و بی تائی باشند در شرایط حداقل امکانات موجود. یعنی خود حکومتیان باید دارای کمترین امکانات مادی باشند. توزیع امکانات نه توزیع رفاه و ابزار و پول. و اما امکان خود بودن (عادل بودن) عبارت است از: در دین، آزاد نبودن در مفاسد و به حقوق دیگران، امنیت مال و جان و و حیثیت مردم، امکان حداقل معیشت برای همگان، امکان تعلیم و تربیت و بهداشت رایگان برای همه، امکان برابر در دفاع از حقوق خویش، امکان انتخاب راه و روش دلخواه زندگی و امکان بیان و روابط اجتماعی.


... ولی باید دانست که توزیع مساوی امکانات همان عد نیست. عد همانا امکان بی تا بودن است نه امکان شبیه بودن. این اصل توحید عملی است.... اساس عد ، حق انتخاب است.


ازکتاب حکمت نوری تألیف علی اکبر خانجانی ص ۶۱


@eshghvaerfan2


nooreomid.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/06/حکومت-عدل
شخصیت های سه شقه در آ ا مان

درخواست حذف اطلاعات

شخصیت های سه شقه در آ ا مان

24- و اما بدترین و هلاک شده ترین نوع شخصیت سه شقه شدن است بین خود، دیگری و خدا. یعنی شخصیت فردی یا اجتماعی که عشق و دین را هم شریک خودپرستی نموده است. و لذا بین خود و معشوق و خدا سه تکه شده است. و این مالیخولیائی ترین و پیچیده ترین نوع شخصیت است. که در جوامع شرقی و ی این نوع شخصیت فردی و اجتماعی و حکومتی بسیار فراوان است.

32- و اما آن جماعت سه شقه شده مقلدان کور و کر این اولیای الهی هستند که مخلوطی نامحلول از دنیا پرستی پنهان و عشق فاسقانه و عرفان نمادین و سینمائی می باشند. و این نفاق آ ا مانی است و ظهور هویت دجالی!

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی تألیف علی اکبر خانجانی ص 113

@akharozzaman2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/04/شخصیت-های-سه-شقه-در-آخرالزمان
مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن

درخواست حذف اطلاعات

مالیخولیای پزشکی - بیماری ک ن

همه بیماری های ک ن نشانه های رشد او هستند مثل دل دردها، تب ها، دردهای مربوط به رویش دندان ها، سرخک، مخملک، آبله و امثالهم. پزشکی که این مسائل را با داروها پاسخ می گوید نه رشد را می شناسد و نه کودک را هر چند که متخصص اطفال باشد. فهم او از کودک و رشد او حتی بسیار نازل تر از یک فهم نباتی است. در نظر اوکودک یک گیاه گریان است که باید خفه شود. این کل فلسفه طب ک ن است. ...

از این وجه که بگذریم به فلسفه امراض ک ن بعنوان «عذاب» می رسیم. آیا ک ن چه گناهی مرتکب شده اند که مستوجب عذاب هستند؟ آیا براستی کودک عذاب می کشد؟ اگر چنین می بود یاد این عذاب ها می بایستی در دوران بزرگسالی درک می شد. در واقع در اینجا سخن بر سر خود-آگاهی (وجدان) بعنوان قلمرو درک اجر و عذاب و خوشی و ناراحتی می باشد. در حالی که می دانیم یاد ایام کودکی برای هر بشری یک یاد تماماً بهشتی است هر چند که پدر و مادرش تماماً شاهد بیماری هایش بوده اند. پس در واقع امراض ک ن اگر هم عذاب باشد برای والدین آنهاست نه خود آنها. ....

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 72

@darmanebimariha2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/05/مالیخولیای-پزشکی-بیماری-کودکان
آموزه های ی

درخواست حذف اطلاعات

آموزه های ی

و از میان همه آموزه های ی هیچیک م بتر از القای آرزوهای دنیوی و آرمانهای مادی نیست که کل حواس و هوش و عقل و احساس بشر را بطور مادام العمر در سیطره ظلمت دهر قرار میدهد و دانستیم که سلطان ظلمات دهر پرستی هم ابلیس است که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است و لذا حواس و هوش بشر را از واقعیت الساعه و جاری غافل و کور و کر و احمق می سازد و از حیات و هستی حی و قیومی خداوند محروم مینماید و این هلاکت کامل است.

از کتاب شناسی علی اکبر خانجانی ص 17

@khodshenasi4

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/03/آموزه-های-شیطانی
مالیخولیای پزشکی – روان پزشکی

درخواست حذف اطلاعات

مالیخولیای پزشکی روان پزشکی

روان پزشکی بعنوان یکی از جدیدترین شعبه از دانش پزشکی در عین حال احمقانه ترین و اهانت بارترین برخورد را با انسان آشکار ساخته است و این همان بروز ذاتی کل دانش پزشکی است که دیدگاه آنرا در باره معنا و ارزش انسان و روحش معرفی می کند: روحی که اینک تحت فرمان پزشک قرار گرفته و بواسطه دارو تغییر ماهیت می دهد!؟ داروهائی که ماهیت روان بشر را دگرگون می کنند: داروهای روان گردان! داروهائی که امروزه هر فردی چند نوعش را در جیب دارد و در مواقع گوناگون یکی از آنها را می بلعد تا روانش متعادل گردد! آیا بشر هرگز تا این حد بدست و اراده خودش دچار خود-مس گی بوده است؟ داروهای آرامبخش، داروهای ضد افسردگی، داروهای امید بخش، داروهای عشق آفرین، داروهای ضد بدبینی، داروهای تقویت کننده اراده و ...

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 59

@darmanebimariha2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/01/مالیخولیای-پزشکی-–-روان-پزشکی
مالیخولیای پزشکی – معضله اطرافیان بیمار

درخواست حذف اطلاعات

مالیخولیای پزشکی معضله اطرافیان بیمار

بسیارند بیمارانی که خود براستی راضی از وضع خویشند و مصداق کلمه «مریض» (راضی شده) هستند ولی فقط و فقط به وسوسه و ترغیب و بلکه تحریص و تهدید و اصرار جنون آمیز اطرافیان خود (عزیزان چاک) به دام شبکه های جهنمی پزشکی می افتند و عذاب واقعی زین پس آغاز می گردد. در اینجا عبرت و حیرتی عظیم حضور دارد که در لباس عشق عین عداوت و انتقام است.

این عاشقان و دلسوزان چاک چه بسا یک بیماری بسیار ساده یکی از افراد خانواده خود را مبدل به عذ بی انتها می سازند. یکی که اندک ی می یابد بناگاه دهها عاشق و دلسوز پیدا می کند که می خواهند او را به سلاخ خانه پزشکی بکشانند. همانها که تا دیروز چشم دیدن این بیچاره را نداشتند و اینک همان ماهیت را در لباس «خدمت» آشکار می کنند.

مسئله دیگر اینست که دلسوزی جنون آمیز اطرافیان بیمار اساساً برخاسته از این امر است که تاب تحمل او را ندارند و عیش آنان را خدشه دار ساخته است. ناله های بیمار، بساط عیاشی آنها را بهم ریخته است. امروزه دیگر ی حوصله حتی یک روز پرستاری از همسر و فرزندش را ندارد و لذا بسیار عاشقانه و محترمانه او را به پزشک و بیمارستان و تیمارستان تحویل می دهند تا هر چه سریع تر خوب شود و عیش و فریب استمرار یابد و یا بکلی نابود شود و از جلو چشمان محو گردد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 62

@darmanebimariha2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/02/مالیخولیای-پزشکی-–-معضله-اطرافیان-بیمار
انتشار کتاب صوتی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب های صوتی

علی اکبر خانجانی

منتشر شد.

استفاده و یا

رایگان از سایت:

khanjany.net
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/07/02/انتشار-کتاب-صوتی
تنها باش و در میان باش

درخواست حذف اطلاعات

تنها باش و در میان باش

بزرگترین معما و عذاب جانکاه بشر مدرن همانا دیالکتیک و تضاد فرد و جمع است: تنها بودن در جمع! و این وضعی غیر قابل تحمل است. ... این همان وضع آ ا مان وجود است که امروزه همه به آن مبتلایند و جان می کنند. و گرایش به مواد به قصد فرار از این تضاد می باشد.

" تنها باش و در میان باش " علی (ع) : اینست موقعیت بر حق و انسان رستگار شده آ ا مان.

انسان آ ا مانی جبراً تنها و مبتلا بخویش است و این وضع مستمراً شدیدتر می شود و لذا تاب تحمل جمع را ندارد و با روابط خود به زجر و عداوت می افتد و تروریست می شود.

فقط با درک حق این سخن علی ( ع ) است که می توان خانواده را حفظ کرد و در جامعه مطرود یا دیوانه و تروریست نشد.

" تنها باش و در میان باش " به معنای پایان تاریخ عشق شوئی نیز هست....

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص 67

t.me/khodshenasi4

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/27/تنها-باش-و-در-میان-باش
مکاتب پرستی

درخواست حذف اطلاعات

مکاتب پرستی

و لذا شاهدیم که امروزه مکاتب پرستی جملگی پرستان و س پرستان و منحرفین و دیوانگان هستند که کل وجودشان بهمراه همه ارکان و اعضای ادراکی و وجدانی و عقلی و عاطفی و حسی آنان به تصرف درآمده است و براستی خلفاء و اولیای شده و بلکه عین گشته اند یعنی در صورت انسان!

از کتاب شناسی علی اکبر خانجانی ص 17

@khodshenasi4

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/28/-شیطان-پرستی
روابط عاطفی اینترنتی

درخواست حذف اطلاعات

روابط عاطفی اینترنتی

... ولی اگر این روابط عاطفی و راز دل جمعی، فاسقانه و مشرکانه باشد آن جمع را با محشور می سازد و همواره همراهشان خواهد بود که این امر در سوره مجادله هشدار داده شده است. حال اگر این نوع اجتماعات عاطفی – فاسقانه در قلمرو آریل مثل تلفن همراه و اینترنت باشد به پرستی آشکار می رسد درست مثل آنچه که بر سر عرفان حلقه آمد که عرفان اینترنتی بود!

از کتاب شناسی علی اکبر خانجانی ص 32

@eshghvaerfan

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/29/روابط-عاطفی-اینترنتی
راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب

درخواست حذف اطلاعات

راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب:

امروزه کفر آشکار به مراتب کم خطرتر و کم شررتر از مذاهب نفاق است که این حقیقت راز هجرت و هجوم جهانی مسلمانان بسوی تمدن غرب است که به معنای فرار از نفاق و پناه بردن به کفر است. و رویکرد به لیبرال دموکراسی غرب در جوامع ی نیز به همین معناست. زیرا منافقین مقیم در درک اسفل السافلین هستند که در آن نه می سازند و نه می سوزند ولی کفر آشکار قلمرو آتش است که روان و قلوب کافران را می سوزاند و لذا ثقل و ظلمت نابود کننده نفسشان را سبکتر می سازد.

از کتاب شناسی علی اکبر خانجانی ص 32

@eshghvaerfan

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/30/راز-هجرت-و-هجوم-جهانی-مسلمانان-بسوی-تمدن-غرب
مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

درخواست حذف اطلاعات

مالیخولیای پزشکی – امراض مسری

علی (ع) می فرماید که «امراض مسری، کذب است» یعنی چیزی بنام سرایت مرض از ی به دیگری واقعیت ندارد. این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است. و این بدان معناست که هیچ مبتلا به امراض و عذابها و سرنوشت دیگران نمی شود. این مکتب اص اراده و اختیار و اومانیزم فرد گرایانه محض است که هر ی را علت و مسبب کامل حیات و هستی خودش می سازد. این یک اعتقاد آرمانی و بایدی نیست بلکه عین واقعیت وجودی انسان است و از اصول محکم دین خداست. و بر همین اصل است که حساب و جزا و قیامت و مسئولیت انسان در قبال اعمال و سرنوشت او معنا و حقی می یابد.

از کتاب مالیخولیای پزشکی تألیف علی اکبر خانجانی ص 54

@darmanebimariha2

nooreomid.net

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/31/مالیخولیای-پزشکی-–-امراض-مسری
احساس حقارت و غرور و تکبر

درخواست حذف اطلاعات

احساس حقارت، مقام خلافت اللهی انسان

62- به همین دلیل آنانکه بیشتر از خود نفرت دارند و احساس حقارت دارند بهمان میزان بخود می بالند و تکبر می ورزند و مغرورند. و این همان ترفند و زده گی بشر است. که اول بشر را از خودش بیگانه و بیزار و فراری و طرد می کند و سپس او را رنگ می کند و بخودش مغرور می کند و به پرستش چیزهائی از خودش می کشاند که از او نیستند. پرستش مدرک، لباس، دکوراسیون، خانه، ماشین و ...

64- بشر را از مقام خلافت اللهی اش خلع و بیگانه ساخته و به غی رستی و شی پرستی و مد پرستی می کشاند و او این چیزها را با خودش می گیرد: ماشین دارم، خانه دارم، مدرک دارم و ... پس هستم و این گمشدگی است و تحقق یک دروغ و فریب و امر مشتبه است که آدمی اشیای دیگر را با خودش گرفته است. آیا دروغ و فریب و هلاکتی واضح تر از این ممکن است؟ ...

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص 38

nooreomid.net

t.me/khodshenasi4
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/24/احساس-حقارت-و-غرور-و-تکبر
خود فریبی

درخواست حذف اطلاعات


خود فریبی

49- پس کافیست که آدمی از چشم خودش بیفتد : نگاه کن که چقدر بدبخت و مفلوک و حقیر هستی! دلم بح می سوزد. ولی راه نجات را به تو می آموزم : مدل لباست را عوض کن، عینک بزن، آرایش خودت را تغییر بده، موهایت را رنگ کن، دماغت را عمل کن، برو مدرک بگیر، مدل اتومبیلت تغییر بده، همسرت را عوض کن، اصلاً از این شهر برو، زبانت را عوض کن، اسم مستعار برای خودت انتخاب کن و ...

50- می بینیم که همه این کارهائی که بظاهر عقلی و شرعی هم هست ولی می تواند ذاتاً دروغ باشد و حاصل انکار و تکذیب تو نسبت به هستی ات باشد یعنی عین دروغگوئی و ریاکاری و خود فریبی باشد و این غره ساختن و مغرور نمودن است.

53- باید دانست که اعمال ی اصلاً صورت زشت ندارند و در آغاز کار بسیار زیبایند. زشتی اش در پایان کار آشکار می شود آنگاه که دروغش آشکار شد.

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص 38

nooreomid.net

t.me/khodshenasi4

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/25/خود-فریبی
زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری

درخواست حذف اطلاعات

زن سالاری،فرزند سالاری، اسباب بازی سالاری

17- خانواده زن سالار بسرعت بسوی بچه سالاری می رود زیرا زن مرید فرزند خویش است و لذا مرد هم مرید بچه می شود. و لذا امروزه با جهانی بچه سالار و بازیچه و بازیگر روبرو هستیم که حتی ان جوامع غول بچه های جهانخوارند مثل بوش.

18- و بچه سالاری همان اسباب بازی سالاری است و این همان ذات تکنولوژی سالاری در جهان است که سرنوشت بشریت را رقم می زند و کل بشریت تحت سلطه کور تکنولوژی می باشد که درب دوزخ است. و لذا تمدن مدرن یک تمدن آتش سالار است و جنگ سالار و دوزخ سالار به ی غول بچه هائی که هرگز بزرگ نمی شوند زیرا والدین آنها عقیم و نابود شده اند....

از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص 115

nooreomid.net

t.me/khodshenasi4

منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/26/زن-سالاری،فرزند-سالاری،-اسباب-بازی-سالاری
کتاب های صوتی

درخواست حذف اطلاعات

کتاب های صوتی علی اکبر خانجانی:

1- ماهی سیاه کوچولو ( ادامه داستان صمد بهرنگی )

2- آیا است است؟ 1

2- آیا است است؟ 2

اَبَر انسان 1

اَبَر انسان 2

اَبَر انسان 3

اَبَر انسان 4
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/23/دانلود-کتاب-های-صوتی
علل و نتایج رواج افات در جامعه

درخواست حذف اطلاعات

از علل رشد افات در جامعه و نتیجه آن:


۴۸- یکی دیگر از علل رشد افات در جامعه نامفهوم بودن و کلی بودن واژه ها و ارزشهای کلیدی قرآنی و ی مثل ایمان و کفر و شرک و نفاق و صدق و کذب و قناعت و صبر و عصمت و تقواست. یعنی فقدان معرفت دینی در حد مقدماتی. و این فقدان تعلیم و تربیت دینی در نظام آموزش ما را می رساند که نظامی مبتنی بر است.


۵۰- در یک کلام امروزه افات و قشری گری دینی، ام الفساد همه بدبختی های جامعه و نظام ماست. و این بدان دلیل است که جامعه ما فاقد تعریف واضح و محسوسی از ابتدائی ترین مفاهیم ی و قرآنی و شیعی است. و این تعریف منجر به یک انقلاب فرهنگی می شود که متعاقباً انقلاب اقتصادی و و علمی و آموزشی و تربیتی و پزشکی را بهمراه دارد و گوئی ی مایل به چنین تحولی نیست زیرا ساختارهای بنیادین کشور ما بر قشری گری استوار شده است که ادامه این وضع بی تردید به فروپاشی کل جامعه و نظام از درون منجر می شود که غیر قابل جبران خواهد بود و چند نسل دیگر قربانی خواهیم داد همانطور که دو نسل را پیشاپیش قربانی کرده ایم . نگاه کنید که در مدیریت کلان کشور ما بندرت یک فرد از نسل تربیت شده بعد از انقلاب به چشم می خورد و این فقدان تعلیم و تربیت ی در نظام ما را پس از انقلاب تداعی می کند یعنی فقدان عقل و ایمان در نظام آموزشی و تربیتی ما.


۵۱- جامعه ما امروزه معجونی از علم زده گی کاذب و قشری گری و دین زده گی کاذب و انقلاب زده گی کاذب است.یعنی یک جامعه سراسر شعاری و ریائی در همه امور. و این بی هویتی و بی مغزی اساس بحرانی بنام افات است....


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص ۳۱


t.me/khodshenasi4
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/18/علل-و-نتایج-رواج-خرافات-در-جامعه
خودشناسی

درخواست حذف اطلاعات

نقش عضو در عشق و نفرت و مفاسد:


۱۰- عشق به همسر عین عشق به خویشتن است به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود مثل اینست که باطن ی به صاحب خودش فحاشی کند و لذا نفرت از همسر عین نفرت از خویشتن است و نبرد شوئی موجب جنون و گاه خودکشی و گرایش به اعتیاد و بدترین نوع جنایت می گردد. نبرد شوئی نبرد با خویشتن است و عامل این بزرگترین حادثه سرنوشت ساز زندگی حس و عضو است.


۱۴- مفاسد و انحرافات پس از ازدواج حاصل ناکامی برقراری رابطه ای سالم و صادقانه و هم سرنوشتی با همسر است و عمده جرم و جنایات و مفاسد جامعه حاصل این ناکامی است. بخصوص گرایش به اعتیاد و گرائی.


۳۱- حس و عضو وسیله و حسی است که بواسطه آن در ازدواج، آدمی با خودش آشنا می شود و زان پس باید به خودشناسی بپردازد نه خودپرستی کورکورانه. تا هر ی خودش را در خودش بیافریند و این خلقت جدید و زایش عرفانی از خویشتن است.


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص ۵۱


t.me/khodshenasi4
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/19/خودشناسی-جنسی
ماندنی ها و رفتنی ها

درخواست حذف اطلاعات

ماندنی ها و رفتنی ها


۱۲- آنچه که گذشت و از دست رفت دوست داشتنی می شود حتی شقی ترین دشمنان که می روند و می میرند دوست داشتنی می شوند.


۱۳- آدمی چون می میرد کل زندگیش را دوست می دارد و قدر می شناسد در حالیکه درحین زندگی از آن نفرت داشت و می گریخت. و لذا همه پس از مرگ می گویند: خدایا یکبار دگر بگذار برگردیم و زندگی بهتری کنیم تا همه را دوست بداریم.


۱۴- هر چه می گذرد، هر که میرود یا می میرد خوب و دوست داشتنی میشود. پس حقی عظیم در رفتن و مردن و گذشتن وجود دارد. آن حق چیست؟ تاریخ، فراق، مرگ، نابودی.


۱۶-گذشته خوب و مهربان و دوست داشتنی است و آینده هم. فقط حال است که بد است. چرا؟


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص ۶۲


t.me/khodshenasi4
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/20/ماندنی-ها-و-رفتنی-ها
دشمنان عشق عرفانی

درخواست حذف اطلاعات

دشمنان عشق عرفانی


۱۵- امروزه عشق عرفانی دو دشمن قسم خورده دارد که یکی ملایان مذاهب هستند و دیگری ن. زیرا ملایان، خداوند را مایملک شخصی خود می دانند که ی حق ندارد بدون اجازه آنها با او رابطه برقرار کند تا چه رسد به اینکه عاشق خداوند شود. و ن هم که علناً هووی خداوند هستند و معتقدند که مرد بایستی عاشق زن باشد نه عاشق خدا. عشق عرفانی خداوند را از احاطه و تملک تاریخی ملایان مذاهب خارج می کند و به همه بشر این اجازه را می دهد که با خداوند رابطه مستقیم برقرار کنند آنهم رابطه ای عاشقانه. و نیز عشق را از دستبرد و مکر و خیانت زن هم برای همیشه خارج می سازد و او را خلع سلاح می کند و مجبور می سازد که از درب دین و حقوق اخلاقی با مرد وارد رابطه شود.


۱۶- عشق عرفانی اجر دین داری خالصانه مرد است که زن را هم بعنوان دشمن قسم خورده خدا و دینش به سوی دین میکشاند.


۱۷- عشق عرفانی مرد، تنها راه نجات خانواده از انهدام حتمی است که حاصل عشق یکجانبه مرد می باشد.


۱۸- عشق یکجانبه مرد به زن بستر تاریخی رشد کفر زن و انقراض خانواده است و تنها راه نجات از این نابودی، عشق عرفانی مرد است که زن را هم تدریجاً بسوی عشق به مرد می خواند که انهدام کفر تاریخی زن است.


از کتاب پدیده شناسی هویت انسانی علی اکبر خانجانی ص ۴۷


t.me/eshghvaerfan2
منبع : http://bihamta96.blog.ir/1397/06/21/دشمنان-عشق-عرفانی