بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

: انقل بودن با تنگ شی سازگار نیست

پست : انقل بودن با تنگ شی سازگار نیست از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.: انقل بودن با تنگ شی سازگار نیست

درخواست حذف اطلاعات
رئیس جمهور در سخنرانی مراسم ۲۲ بهمن گفت: انقل بودن یعنی پویایی بیشتر، بیشتر و انقل بودن با تنگ شی مناسبتی ندارد. امروز روزی است که باید انقلاب ی مان را بیش از هر زمان دیگر تثبیت کنیم و به آن تکامل ببخشیم. امروز روز ثبت جمهوریت، یت، حقوق اساسی ملت ایران و احقاق حقوق شهروندی تک تک افراد این ملت است.منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/477456/روحانی-انقلابی-بودن-با-تنگ-اندیشی-سازگار-نیست