بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

هفته نامه اصولگرا: «ثریا» را پدرخوانده ها تعطیل د!

پست هفته نامه اصولگرا: «ثریا» را پدرخوانده ها تعطیل د! از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.هفته نامه اصولگرا: «ثریا» را پدرخوانده ها تعطیل د!

درخواست حذف اطلاعات
ثریا هم نباید انقل باشد، تمرکز ثریا بر پیشرفت های علمی همه را راضی می کند... چه داستان عجیبی است حکایت خنثی انقل ها .... انقل خوب، انقل مرده است، اگر شهید شود خونش دامان خیلی ها را می گیرد....منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/465332/هفته-نامه-اصولگرا-ثریا-را-پدرخوانده-ها-تعطیل-کردند