بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ویژگی های یک «انقل » از دیدگاه انقلاب

پست ویژگی های یک «انقل » از دیدگاه انقلاب از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ویژگی های یک «انقل » از دیدگاه انقلاب

درخواست حذف اطلاعات
نشریه خط حزب الله در شماره این هفته خود گفتارهایی از معظم انقلاب درباره ویژگی های یک «انقل » در جامعه را منتشر کرده است.منبع : http://bartarinha.ir/fa/news/460384/ویژگی-های-یک-انقلابی-از-دیدگاه-رهبر-انقلاب