بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باز هم

پست باز هم از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باز هم

درخواست حذف اطلاعات
باز هم چراغ خاموش است
نگاهش پر از یأس
و قلبش مملو از دلش تگی
پشت به آرزوهایش
روبروی یک دیوار نشسته است
چشمهای پریشان
دستهای یخ
و لبهای ناراحت منقبض شده
میکنند
تمام شد
و تصمیم
اینکه دیگر نباشد

آسمان
منبع : http://ayri40100.blogfa.com/post/8