بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

عتيقه سرا

آخرین پست های وبلاگ عتيقه سرا به صورت خودکار از بلاگ عتيقه سرا دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

مراغه شهری مهم دردوران حکومت مانایی ها بوده وجزوسه ای مهم آذربایجان قدیم وبانام اوئش شناخته شده است وزرتشت دردامان کوه سهندکه دراوستا از آن بانام اسنوندیادشده متولدشده است.


 

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/118/تاريخي/
اشیاء تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

شمشیر بسیار زیباى هخا از جنس طلا با دو سر شیر در قسمت دسته که در همدان کشف شده و در موزه ملی ایران نگهدارى میشود.

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/119/اشياء تاريخي/
آثار تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

 کشف شهر زیرزمینی در 400 کیلومتری غرب تهران  کاوش‌های باستان‌شناسی در محوطه‌ای زیرزمینی در شهر سامن منجر به کشف شهری پنهان شد که در یک بستر سنگی ساخته شده است.


 

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/120/آثار تاريخي/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

 سال قبل در چنین روزهایی جنگ چالدران (ایران ، عثمانی) روی داد و با ش ت ایران به ی شاه اسماعیل صفوی پایان یافت در نتیجه کردستانهای ترکیه عراق و از ایران جدا شدند.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/98/تاريخ باستان/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

 سال قبل در چنین روزهایی جنگ چالدران (ایران ، عثمانی) روی داد و با ش ت ایران به ی شاه اسماعیل صفوی پایان یافت در نتیجه کردستانهای ترکیه عراق و از ایران جدا شدند.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/98/تاريخ باستان/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

شاپور دوم ساسانى تنها پادشاهى در جهان است که زمان پادشاهى اش از طول عمرش بیشتر است!


قبل از تولدش تاج شاهنشاهى را بر روى شکم مادرش گذاشتند و از قبل تولد شاه شد!
 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/99/تاريخ باستان/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

شاپور دوم ساسانى تنها پادشاهى در جهان است که زمان پادشاهى اش از طول عمرش بیشتر است!


قبل از تولدش تاج شاهنشاهى را بر روى شکم مادرش گذاشتند و از قبل تولد شاه شد!
 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/99/تاريخ باستان/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

مادرخدایان ایلامی ،کری ریشا


 


کری ریشا (کری:الهه ، ریشا:بزرگ) دومین مادرخدای ایلامیان پس از پینی کر بود. پرستش این ایزدبانو بیشتر مختص به مناطق جنوبی و شرقی عیلام که شامل بوشهر ، فارس بوده است. 


کری ریشا به عنوان ایزد جنگ و ستیز در بین ایلامیان معروف بوده است و از همین رو می باشد که در اشیای یافت شده کری ریشا بر روی تبرها ودسته شمشیرها قرار دارد. با گذشت زمان و رواج مردسالاری همانند پینی کر که با هومبان پیوند خورد ، کری ریشا نیز با ایزدی به نام ناپریشیا (ایزد زمین و عقل و د)پیوند خورد. همچنین در دوران ایلام میانه پرستش این ایزد بانو بسیار رواج پیدا کرد و در کنار همسرش ناپریشیا و اینشوشیناک جایگاه بسیار بالایی در بین مردم یافتند ...کری ریشا در سیر تکاملی خود به پیوند هومبان نیز درآمد که ایزد هوتران نیز فرزند کری ریشا و هومبان به شمار می رفت.

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/100/تاريخ باستان/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

مادرخدایان ایلامی ،کری ریشا


 


کری ریشا (کری:الهه ، ریشا:بزرگ) دومین مادرخدای ایلامیان پس از پینی کر بود. پرستش این ایزدبانو بیشتر مختص به مناطق جنوبی و شرقی عیلام که شامل بوشهر ، فارس بوده است. 


کری ریشا به عنوان ایزد جنگ و ستیز در بین ایلامیان معروف بوده است و از همین رو می باشد که در اشیای یافت شده کری ریشا بر روی تبرها ودسته شمشیرها قرار دارد. با گذشت زمان و رواج مردسالاری همانند پینی کر که با هومبان پیوند خورد ، کری ریشا نیز با ایزدی به نام ناپریشیا (ایزد زمین و عقل و د)پیوند خورد. همچنین در دوران ایلام میانه پرستش این ایزد بانو بسیار رواج پیدا کرد و در کنار همسرش ناپریشیا و اینشوشیناک جایگاه بسیار بالایی در بین مردم یافتند ...کری ریشا در سیر تکاملی خود به پیوند هومبان نیز درآمد که ایزد هوتران نیز فرزند کری ریشا و هومبان به شمار می رفت.

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/100/تاريخ باستان/
آثار تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

ژرف‌ترین چاه تاریخی دست ساز ایران از دوره هخامنشى از چاههای معروف کوه فهندژ شیراز با عمق 140متر


« زمان کشف: اردیبهشت92 »

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/101/آثار تاريخي/
آثار تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

ژرف‌ترین چاه تاریخی دست ساز ایران از دوره هخامنشى از چاههای معروف کوه فهندژ شیراز با عمق 140متر


« زمان کشف: اردیبهشت92 »

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/101/آثار تاريخي/
آثار باستانی

درخواست حذف اطلاعات

تاکنون بیش از 50 کتاب درباره سازه های آبی شوشتر توسط پژوهشگران خارجی نوشته شده ولى حتی ترجمه نشده است در نتیجه این شا ار باستانى در جهان بیشتر از خودِ ایران شناخته شده است!

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/102/آثار باستاني/
آثار باستانی

درخواست حذف اطلاعات

تاکنون بیش از 50 کتاب درباره سازه های آبی شوشتر توسط پژوهشگران خارجی نوشته شده ولى حتی ترجمه نشده است در نتیجه این شا ار باستانى در جهان بیشتر از خودِ ایران شناخته شده است!

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/102/آثار باستاني/
اشیاء تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

سنگ یادمان پازورو اینشوشیناک پادشاه سلسله آوان در کنار همسرش


 


منطقه آوان در ایلام و سلسله معروف آوان


آوان نامی است که بارها توسط ایلامی ها و سومری ها و اکدی ها در کتیبه ها تکرار شده است. کاتبان سومری آوان را جزیی از ایلام معرفی کرده اند و از شهری به نام "آر-او-ره-وه" (ar-u-ra-wa) و همچنین شهری به اسم "ساگ-کول-نیم" به معنای آذرخش ایلامی نام برده اند زیرا این شهر دارای منابع قیر بوده است که احتمالا در دهلران امروزی قرار داشته است. هرچند که محل دقیق مرکز آوان مشخص نشده است ولی احتمال بر روی منطقه شوشتر امروزی و همچنین لرستان می باشد .بر طبق کتیبه های اکدی و سومری، سلسله آوان 356 سال حکومت کرد که از سده 26 قبل از میلاد حکومت آوان ایجاد و تا سال 2230 قبل از میلاد تداوم داشته است. از سر دودمان این حکومت از شخصی به نام "پلی یاد شده است. از پادشاهان معروف این سلسله می توان به پلی ، لوه-ایشن ، هیشپ راتپ اول و دوم و پازورو کوتیک اینشوشیناک یاد کرد.


 


"تاریخ و تمدن ایلام : یوسف مجیدزاده"


"باستان شناسی ایلام: دنیل تی پاتس"


 

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/90/اشياء تاريخي/
اشیاء تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

سنگ یادمان پازورو اینشوشیناک پادشاه سلسله آوان در کنار همسرش


 


منطقه آوان در ایلام و سلسله معروف آوان


آوان نامی است که بارها توسط ایلامی ها و سومری ها و اکدی ها در کتیبه ها تکرار شده است. کاتبان سومری آوان را جزیی از ایلام معرفی کرده اند و از شهری به نام "آر-او-ره-وه" (ar-u-ra-wa) و همچنین شهری به اسم "ساگ-کول-نیم" به معنای آذرخش ایلامی نام برده اند زیرا این شهر دارای منابع قیر بوده است که احتمالا در دهلران امروزی قرار داشته است. هرچند که محل دقیق مرکز آوان مشخص نشده است ولی احتمال بر روی منطقه شوشتر امروزی و همچنین لرستان می باشد .بر طبق کتیبه های اکدی و سومری، سلسله آوان 356 سال حکومت کرد که از سده 26 قبل از میلاد حکومت آوان ایجاد و تا سال 2230 قبل از میلاد تداوم داشته است. از سر دودمان این حکومت از شخصی به نام "پلی یاد شده است. از پادشاهان معروف این سلسله می توان به پلی ، لوه-ایشن ، هیشپ راتپ اول و دوم و پازورو کوتیک اینشوشیناک یاد کرد.


 


"تاریخ و تمدن ایلام : یوسف مجیدزاده"


"باستان شناسی ایلام: دنیل تی پاتس"


 

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/90/اشياء تاريخي/
آثار تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

گنج دره کرمانشاه
دردهه1970میلادی حفاری شد
پژوهش‌های جدید نشان داده که در اینجا انسان برای اولین باربه اهلی احشام پرداخته اند!
تپه م وطی شکل 6متر از سطح زمین بالاتر است.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/85/آثار تاريخي/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات
 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/86/تاريخ باستان/
پل ورسک

درخواست حذف اطلاعات

نمای بسیار زیبا از پل ورسک مازندران و مقبره یکی از ان سازنده پل (و ر اینگر) که در نمای روبه روی پل درروستای ورسک دفن گردید.


 

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/87/پل ورسک/
اشیاء تاریخی ایران =قسمت 13

درخواست حذف اطلاعات

جام نقره‌ای زن ایلامی از آثار باستانی دوره عیلام است. بر روی این سنگ نگاره نقش زنی عیلامی و در دستانش دو شئی ناشناس وجود دارد و لباس زیبایی بر تن کرده‌است. بر بالای این جام نوشته‌ای به صورت نوار باریکی از خط ایلامی حکاکی شده‌است. جام نقره‌ای زن ایلامی در یک و نیم کیلومتری شمال غربی صفحه تخت جمشید در شهرستان مرودشت استان فارس در حال کندن قناتی کشف شده و قدمت آن به سال 2200 پیش از میلاد یعنی اوا هزاره سوم (دوره ایلامی کهن) بر می‌گردد. این جام معروف به جام سیمین مرودشت میباشد.این اثر در موزه ایران باستان تهران نگهداری می‌شود.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/88/اشياء تاريخي ايران =قسمت 13/
تاریخ باستان

درخواست حذف اطلاعات

اونتاش گال (ناپریشیا) سازنده چغازنبیل


یکی از معروفترین و مقتدرترین شاهان ایلام از سلسله ای هالکید بود. اونتاش گال فرزند "هومبان نیمنا" و از مادری کاسی به نام "او-تیک" زاده شد. او رسما در سال 1265 قبل از میلاد زمام امور را بدست گرفت. در مورد کارهای نظامی و او آنچنان اطلاعاتی باقی نمانده است ولی با توجه به مجسمه بدست آمده از ایزدی به نام "ایم-مریه" که اونتاش گال در جنگ به غنیمت گرفته بود و حک شدن نام شهر توپل-یش در بین النهرین میتوان متوجه شد که اونتاش گال یک عملیات نظامی موفق در بین النهرین داشته است. 


اونتاش گال بزرگترین معبد ایلامی به نام چغازنبیل را ساخت که یکی از جهات معروفیت او می باشد . از او آجر کتیبه داری در رامهرمز و 11 کتیبه دیگر در شوش یافت شده است که از ساخت و ساز و احداث معابد برای ایزدان مختلف از جمله : ناپریشیا ، ناهونته، پینیکر، سیموت و... گزارش می دهد.


سرانجام اونتاش گال در بین سالهای 1245 تا 1240 از دنیا می رود و جای خود را به پسرش "کیدین هوتران دوم" می دهد.


"باستان شناسی ایلام: دنیل تی پاتس"


"تاریخ و تمدن ایلام:یوسف مجیدزاده"


 

برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/89/تاريخ باستان/
آثار تاریخی ایران که ثبت جهانی شده اند- قسمت 12

درخواست حذف اطلاعات

باغ ایرانی به ساختار و طراحی منحصر به فرد آن اشاره دارد. باغ ایرانی پاسارگاد را ریشه معماری این باغ‌ها دانسته‌اند. کوروش بزرگ شخصاً دستور داده بود که باغ پاسارگاد چگونه ایجاد شود و در واقع هندسی‌سازی باغ و شکل و شمایل آن از دیدگاه که کوروش به باغ ایرانی گرفته شده‌است. در دوره ساسانیان نیز باغ‌ها در جلوی کاخ‌ها و معابد شکل گرفتند.
در سال 2011 باغ‌های ایرانی پاسارگاد، ارم، چهل‌ستون، فین، عباس‌آباد، باغ شازده، ت‌آباد، پهلوان‌پور، اکبریه به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیدند.


شماره ثبت:1345


تاریخ ثبت:2010


محل : استان‌های فارس ،مازندران،اصفهان،کرمان،یزد و اسان

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/65/آثار تاريخي ايران که ثبت جهاني شده اند- قسمت 12/
کهن ترین ذکر نام ایران

درخواست حذف اطلاعات

آنچه که از مستندات باستان شناسی و سکه شناسی و متون کهن بر می آید کهن ترین ذکر نام "ایران" مربوط میشود به سکه ها و کتیبه های اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی که در آنها به وضوح نام ایران به میان آمده است.


اما به تنها شکلی که ما بتوانیم قدمت نام ایران را به عهدی کهن تر یعنی عهد اشکانی برسانیم تکیه بر دو رساله پهلوی که اصل پارتی دارند چون "درخت آسوریک" و " ایادگار زریران" است که در این دو رساله نام ایران به میان آمده است. در منظومه درخت آسوریک آمده است:


و بسیار جامه شاهور (و نیز) پوشاک دختران در انبان آورند فراز به کشور ایران "


و در رساله پهلوی ایادگار زریران در مورد نام ایران آمده است :


پس گشاسپ شاه از سر کوه نگاه کند و گوید که من پندارم که ما به کشتن دادیم " زریر ایران بد " را ؛ چه اکنون نیاید پرش کمانان و بانگ دلیر مردان.


همچنان که مشاهده میشود نام "ایران " در دو رساله پهلوی که اصل اشکانی دارند نیز مشاهده میشود. 


بر روی سکه زیر به خط پهلوی ساسانی( گشته دبیره) نام ایران نوشته شده است :


mzdysn bgy "rthšt"r mlk" "yr"n


" مزداپرست خدایگان اردشیر شاه ایران "

 برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/66/کهن ترين ذکر نام ايران/
آثار تاریخی

درخواست حذف اطلاعات


 


این تنها تصویر زن در تخت جمشید است. نام ن فقط در الواح گلى هخامنشى ذکر شده و نامى ازآنها در کتیبه‌ها نیامده، این تصویر که روی چرخ ارابه قراردارد بمعنای آن است که زن گرداننده زندگیست.
 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/67/آثار تاريخي/
اشیاء تاریخی ایران در موزه لوور قسمت=7

درخواست حذف اطلاعات

اشیاء تاریخی ایران در موزه لوور یکی از آثار باستانی متعلق به دوران هخا ان، داریوش بزرگ است. آجرهای این اثر از آجرهای قالبی ساخته شده است. نقش برجسته آجری شیر کاخ آپادانای شوش در کاخ داریوش بزرگ (داریوش اول) واقع در شوش قرار دارد. این اثر متعلق به 510 سال پیش از میلاد است. این دیواره در موزه لوور نگهداری می شود.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/68/اشياء تاريخي ايران در موزه لوور قسمت=7/
تاریخی

درخواست حذف اطلاعات

اردشیردوم نزدیک به 10 سال حکومت کرد و در این مدت آنچنان با ایرانیان مهربانی نمودکه از سوی ایرانیان لقب نکو کار گرفت برروی سکه‌های این پادشاه عبارت "کَ کَرتار" دیده میشود که به معنی نیکوکار است.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/58/تاريخي/
اشیاء تاریخی ایران =قسمت 11

درخواست حذف اطلاعات

تُنگ دسته‌گربه‌ای یک تنگ آب‌خوری برنزی و از آثار تاریخی است که قدمت آن به پایان دوره ساسانیان و آغاز حکومت خلفای راشدین (سده هفتم میلادی) باز می‌گردد. طرح روی این ظرف از نوع نقوش گیاهی انتزاعی می‌باشد. دسته تنگ، یک گربه وحشی می‌باشد که دستانش بر روی لبه تنگ و پاهایش بر روی بدنه تنگ قرار دارد. بر روی بدنه ظرف و پایه آن طرح برگ گیاهان وجود دارد. ف مس در هنرنمایی روی ظرف نقش عمده‌ای دارد. طرح و سبک کار، تاثیر هنر ساسانی و اشکانی را بر هنر ی در ادوار آغازین در ایران ثابت می‌کند. شکل تنگ دسته‌گربه‌ای یادآور سبک ف کاری‌های دوره ساسانی و اشکانی می‌باشد، به طوری که نقوش گیاهی انتزاعی و اردک روی لبه دهنه جام و همچنین گلبرگ‌های روی هم افتاده پایه تنگ به ترتیب از طرح‌ها و ویژگی‌های دوره ساسانی و اشکانی می‌باشد.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/59/اشياء تاريخي ايران =قسمت 11/
اشیاء قدیمی

درخواست حذف اطلاعات

کرنا شیپور جنگی در دوره هخا ان


این شیپورکه در آرامگاه اردشیر سوم در تخت جمشید یافته شده طول آن 1.2متر است و درجنگ هابه صدا در می آمده و اکنون درموزه پارسه نگهداری میشود.

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/60/اشياء قديمي/
اشیاء تاریخی ایران =قسمت 10

درخواست حذف اطلاعات

تندیس نقره‌ای نشسته یکی از اشیای باستانی است که متعلق به دوران نیا-عیلامی است. قدمت این تندیس 2900 تا 3100 سال پیش از میلاد است. سر و دستان موجود، است و تن آن انسان می‌باشد. تندیس نقره‌ای نشسته در جنوب غرب ایران کشف شده‌است. این تندیس 16?3 سانتی‌متر ارتفاع دارد. مجسمه نقره‌ای لباس مخصوصی را بر تن کرده که دارای الگوی پله-پله می‌باشد و به شکلی راه راه آن را مزین کرده‌است. در حال گرفتن یک جام با دهانه لوله‌ای است. تندیس نقره‌ای نشسته در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود.
مجسمه عیلامی با لباسی منقوش به طرح پلکانی و جام دهانه داری که در دست دارد، آمیختگی جالبی از ویژگی‌های انسان و حیوان را نمایش می‌دهد. البته این گونه نمایش ترکیبی (حیوان در نقش انسان) در دوره عیلامی مقدم معمول بوده و احتمالاً نشان نوعی قدرت فوق طبیعی بوده که از طرف خدایان به پادشاهان اعطا می‌شده‌است. با اینکه کاربرد این تندیس کاملاً مشخص نشده‌است، نوع جام و طرح‌های حک شده روی لباس، بیانگر نوعی مراسم آیینی یا جشن مذهبی است. همچنین جنس نقره‌ای این مجسمه معروف که در عصر مس (حدود 5000 سال پیش) ساخته شده، علاوه بر هنرمندی قابل ستایش سازندگان آن، بیانگر پیشگامی تمدن عیلام در فناوری است اج و ذوب ف ات گرانبها است.

 برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara


 
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/56/اشياء تاريخي ايران =قسمت 10/
آثار تاریخی ایران که ثبت جهانی شده اند- قسمت 11

درخواست حذف اطلاعات

مجموعه نفیس بقعه شیخ صفی الدین به نام عارف نامدار شیخ صفی الدین اردبیل جد پادشاهان صفوی، در سال 735 ه‍.ق به دست فرزند وی صدرالدین موسی بنا شد. در عصر صفوی، بقعه شیخ با حضور ان بزرگ عهد صفوی چنان به زیور آراسته شد. یکی از موارد منحصر به فرد این مجموعه این است که این بقعه حاوی ده‌ها اثر بدیع در مضامین مختلف رشته‌های هنری است.


شماره ثبت:1345


تاریخ ثبت:2010


محل : استان اردبیل

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/57/آثار تاريخي ايران که ثبت جهاني شده اند- قسمت 11/
آثار تاریخی ایران که ثبت جهانی شده اند- قسمت 10

درخواست حذف اطلاعات

بازار تبریزبزرگ‌ترین و از مهم‌ترین بازارهای س وشیده در سطح ایران و قاره? آسیابه‌شمار می‌رود. این بازار با مساحتی حدود یک کیلومتر مربع، بزرگ‌ترین بازار س وشیده? جهان است. این بازار از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته‌است.


شماره ثبت:1346


تاریخ ثبت:2010


محل : استان آذربایجان شرقی

 


برای ید و فروش امن و کالای با اص اشیاء قدیمی و صنایع دستی ممتاز (لاکچری) فقط ازسایت زیر استفاده کنید. سایت عتیقه سرا تنها سایت زیر نظر اتحادیه اشیاء قدیمی و صنایع دستی می باشد.


 


 


tel: 02177600660     www.atighehsara.com    instagram:atighehsara  telegram:@atighehsara
منبع : http://atighehsara.ParsiBlog.com/Posts/55/آثار تاريخي ايران که ثبت جهاني شده اند- قسمت 10/