بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

آن انقل ها و این انقل ها

پست آن انقل ها و این انقل ها از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.آن انقل ها و این انقل ها

درخواست حذف اطلاعات
نسل من که نسل سوم انقلاب است برای شناخت انقل و انقل بهتراست برگ های تاریخ انقلاب ی را ورق بزند و تا متوجه شود، انقل و انقل نماها چه انی هستند.منبع : http://asriran.com/fa/news/522252/آن-انقلابی‌ها-و-این-انقلابی‌ها