بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

کاتر آسفات بر,دستگاه برش بتن

آخرین پست های وبلاگ کاتر آسفات بر,دستگاه برش بتن به صورت خودکار از بلاگ کاتر آسفات بر,دستگاه برش بتن دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.انواع بتن

درخواست حذف اطلاعات

انواع بتن و بررسی کاربرد هر یک از آنها در صنعت ساختمان سازیانواع بتن در صنعت ساختمان سازی به طور کلی به 9 دسته تقسیم می شوند. این دسته ها عبارتند از : 1. بتن‌معمولی

 2. ملات بنائی

 3. بتن‌با حباب هوا (هوا تپان )

 4. بتن‌توپر

 5. بتن‌سبک (پوک )

 6. بتن‌سنگین یا خیلی سنگین

 7. بتن‌رنگی

 8. بتن‌آزبستی

 9. بتنهای خاص


در اینجا به توضیح مختصری درباره ی انواع‌بتن می پردازیم :
 • بتن معمولی
این نوع بتن‌با سیمان های پرتلند ساخته می شود . و مصالح سنگی ( شن و ماسه ) معمولی در آن بکار می رود. این نوع بتن‌در بیشتر موارد استفاده می گردد . زمان گیرش این بتن‌بستگی به مواردی چون : رطوبت موجود در هوا ، عیار سیمان ، و … دارد . این زمان بین 30 الی 90 دقیقه است . مقاومت رایج این بتن‌بین 10 مگا پاسکال تا 40 مگا پاسکال است . بعد از حدود 28 روز تقریبا 75 تا 80 درصد از مقاومت کل به دست می آید و در روز 90 بیشتر از 90 درصد مقاومت حاصل می شود .
 • ملات بنایی
ملات ماسه سیمان بنائی ، نوعی بتن است که مصالح سنگی آن ، ریزدانه ( ماسه ) است و در آجرکاری ،  سنگ چینی ، پر درزها ، پر درزها ، سیمانکاری و نماسازی از آن استفاده می شمو .
 • بتن با حباب هوا ( هواتپان )
در این نوع بتن توسط سیمان های خاص یا مواد افزودنی خاصی حباب های ریز ایجاد می شود . این نوع حباب ها ، با حباب ها و حفرات معمولی‌بتن متفاوت هستند . معمولا کاربرد این بتن‌در مکان هایی است که بیشتر در معرض خطر  انجماد و یا ذوب می باشد .


این نوع بتن‌ها مقاومت خوب و نفوذپذیری کمی دارند و دوام آنها نیز خوب و شاید بهتر از بتن‌معمولی هستند . امروزه کاربرد این نوع بتن‌به تدریج زیادتر میگردد
 • بتن توپر
در این نوع بتن به مصالح علاوه بر مصالح سنگی ، گرد سنگ ، آ شکفته ، سیمان طبیعی ، گرد تفاله آهن گدازی یا خا ترهای صنعتی اضافه کرده تا دوغاب سیمان ، روانی خود را از دست بدهد و و کمبود ماسه در مصالح سنگی را جبران نماید و بتن‌را تا حدی آب بندی کند .


بتن

بتن

 • بتن سبک (پوک )
در بعضی موارد وزن بتن‌عامل مزاحمی می باشد . اصول اولیه و روش پایه برای دستی به بتن‌سبک ، ایجاد تخلخل در بتن‌است.  هم اکنون اکثر تحقیقات جاری بر روی بتن، بر اساس سبک سازی و در عین حال مقاوم سازی متمرکز می شوند . مزیت این بتن‌ها در کاهش دانسیته و بهبود مشخصه های حرارتی و صوتی نهفته است . این شرایط باید همراه با ایجاد مقاومت لازم همراه باشد .


مزیت وزن سبک این بتن‌ها ، کاهش بار مرده ی ساختمان می باشد .


سنگ دانه های استفاده شده در بتن‌سبک نسبت به بتن‌سنگین ، دارای وزن کمتری هستند .


1.از جمله بتن‌های سبک می توان از بتن کفی نام برد . در این بتن‌از مواد کف کننده ، آب شیشه و ماسه ی ریز استفاده می شود . این نوع‌بتن بسیار سبک است .


2.نوع دیگر بتن سبک ، بتن گازی است . در این بتن از کاربید کلسیم و گرد آلومینیوم یا کلرور کلسیم و آب ا یژنه استفاده می شود. این مواد با خاصیت گازسازی که دارند ، بتن‌را پوک می کنند. امروزه بیشتر از گرد آلومینیوم و آ استفاده می گردد .


3.بتن‌پوشالی یا خاک اره ای نوع دیگر بتن‌های سبک می باشد . در آن مواد پوشالی ، کاه و یا خاک اره به همراه نرمه ماسه و سیمان مخلوط می شود. و برای چسباندن بهتر از شیر آ و یا آب شیشه استقاده می کنند.


4.بتن‌پوکه سنگی با ده آجری : در این نوع بتن‌سعی بر آنست که از وزن مصالح سنگی کم نماییم . از جمله ساده ترین این مصالح ، ده آجر است .


بتن

بتن

 • بتن سنگین یا خیلی سنگین
در این نوع بتن‌بر خلاف بتن‌های سبک ، سعی می شود وزن مخصوص مصالح سنگی یا مصرفی ، را بالا ببرند . در نتیجه وزن مخصوص‌بتن حاصله نیز افزایش می یابد .


در بتن‌سنگین ، به جای شن و ماسه از ده های فولاد ، چدن و یا سولفات باریم استفاده می شود . کاربرد این بتن‌‎ها برای جلوگیری از تشعشع اشعه ی x و y و … بوده و اصولا برای سازه های مربوط به تاسیسات اتمی ویا هر جا که امکان تشعشعات رادیواکتیو وجود دارد استفاده می گردد. همچنین در ساخت وزنه های تعادلی و یا در مواردی که نیاز به افزایش بار مرده سازه ، بدون افزایش حجم هستیم ، به کار برده می شوند.
 • بتن رنگی
از سیمان های رنگی یا مواد رنگ ساز برای ایجاد رنگ خاص استفاده می شود .
 • بتن آزبستی
اگر سیمان با مصالح آزبستی ( پنبه کوهی ) و آب مخلوط کنیم می توانیم اجسام مختلفی مانند ورق و لوله و … را با آن بسازیم.
 • بتن های خاص
بتن‌های آب بند ( نفوذناپذیر ) و بتن‌های پلیمری از جمله بتن‌های خاص میباشند.


 


منبع

منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/15/انواع بتن/
انواع بتن

درخواست حذف اطلاعات

انواع بتن و بررسی کاربرد هر یک از آنها در صنعت ساختمان سازیانواع بتن در صنعت ساختمان سازی به طور کلی به 9 دسته تقسیم می شوند. این دسته ها عبارتند از : 1. بتن‌معمولی

 2. ملات بنائی

 3. بتن‌با حباب هوا (هوا تپان )

 4. بتن‌توپر

 5. بتن‌سبک (پوک )

 6. بتن‌سنگین یا خیلی سنگین

 7. بتن‌رنگی

 8. بتن‌آزبستی

 9. بتنهای خاص


در اینجا به توضیح مختصری درباره ی انواع‌بتن می پردازیم :
 • بتن معمولی
این نوع بتن‌با سیمان های پرتلند ساخته می شود . و مصالح سنگی ( شن و ماسه ) معمولی در آن بکار می رود. این نوع بتن‌در بیشتر موارد استفاده می گردد . زمان گیرش این بتن‌بستگی به مواردی چون : رطوبت موجود در هوا ، عیار سیمان ، و … دارد . این زمان بین 30 الی 90 دقیقه است . مقاومت رایج این بتن‌بین 10 مگا پاسکال تا 40 مگا پاسکال است . بعد از حدود 28 روز تقریبا 75 تا 80 درصد از مقاومت کل به دست می آید و در روز 90 بیشتر از 90 درصد مقاومت حاصل می شود .
 • ملات بنایی
ملات ماسه سیمان بنائی ، نوعی بتن است که مصالح سنگی آن ، ریزدانه ( ماسه ) است و در آجرکاری ،  سنگ چینی ، پر درزها ، پر درزها ، سیمانکاری و نماسازی از آن استفاده می شمو .
 • بتن با حباب هوا ( هواتپان )
در این نوع بتن توسط سیمان های خاص یا مواد افزودنی خاصی حباب های ریز ایجاد می شود . این نوع حباب ها ، با حباب ها و حفرات معمولی‌بتن متفاوت هستند . معمولا کاربرد این بتن‌در مکان هایی است که بیشتر در معرض خطر  انجماد و یا ذوب می باشد .


این نوع بتن‌ها مقاومت خوب و نفوذپذیری کمی دارند و دوام آنها نیز خوب و شاید بهتر از بتن‌معمولی هستند . امروزه کاربرد این نوع بتن‌به تدریج زیادتر میگردد
 • بتن توپر
در این نوع بتن به مصالح علاوه بر مصالح سنگی ، گرد سنگ ، آ شکفته ، سیمان طبیعی ، گرد تفاله آهن گدازی یا خا ترهای صنعتی اضافه کرده تا دوغاب سیمان ، روانی خود را از دست بدهد و و کمبود ماسه در مصالح سنگی را جبران نماید و بتن‌را تا حدی آب بندی کند .


بتن

بتن

 • بتن سبک (پوک )
در بعضی موارد وزن بتن‌عامل مزاحمی می باشد . اصول اولیه و روش پایه برای دستی به بتن‌سبک ، ایجاد تخلخل در بتن‌است.  هم اکنون اکثر تحقیقات جاری بر روی بتن، بر اساس سبک سازی و در عین حال مقاوم سازی متمرکز می شوند . مزیت این بتن‌ها در کاهش دانسیته و بهبود مشخصه های حرارتی و صوتی نهفته است . این شرایط باید همراه با ایجاد مقاومت لازم همراه باشد .


مزیت وزن سبک این بتن‌ها ، کاهش بار مرده ی ساختمان می باشد .


سنگ دانه های استفاده شده در بتن‌سبک نسبت به بتن‌سنگین ، دارای وزن کمتری هستند .


1.از جمله بتن‌های سبک می توان از بتن کفی نام برد . در این بتن‌از مواد کف کننده ، آب شیشه و ماسه ی ریز استفاده می شود . این نوع‌بتن بسیار سبک است .


2.نوع دیگر بتن سبک ، بتن گازی است . در این بتن از کاربید کلسیم و گرد آلومینیوم یا کلرور کلسیم و آب ا یژنه استفاده می شود. این مواد با خاصیت گازسازی که دارند ، بتن‌را پوک می کنند. امروزه بیشتر از گرد آلومینیوم و آ استفاده می گردد .


3.بتن‌پوشالی یا خاک اره ای نوع دیگر بتن‌های سبک می باشد . در آن مواد پوشالی ، کاه و یا خاک اره به همراه نرمه ماسه و سیمان مخلوط می شود. و برای چسباندن بهتر از شیر آ و یا آب شیشه استقاده می کنند.


4.بتن‌پوکه سنگی با ده آجری : در این نوع بتن‌سعی بر آنست که از وزن مصالح سنگی کم نماییم . از جمله ساده ترین این مصالح ، ده آجر است .


بتن

بتن

 • بتن سنگین یا خیلی سنگین
در این نوع بتن‌بر خلاف بتن‌های سبک ، سعی می شود وزن مخصوص مصالح سنگی یا مصرفی ، را بالا ببرند . در نتیجه وزن مخصوص‌بتن حاصله نیز افزایش می یابد .


در بتن‌سنگین ، به جای شن و ماسه از ده های فولاد ، چدن و یا سولفات باریم استفاده می شود . کاربرد این بتن‌‎ها برای جلوگیری از تشعشع اشعه ی x و y و … بوده و اصولا برای سازه های مربوط به تاسیسات اتمی ویا هر جا که امکان تشعشعات رادیواکتیو وجود دارد استفاده می گردد. همچنین در ساخت وزنه های تعادلی و یا در مواردی که نیاز به افزایش بار مرده سازه ، بدون افزایش حجم هستیم ، به کار برده می شوند.
 • بتن رنگی
از سیمان های رنگی یا مواد رنگ ساز برای ایجاد رنگ خاص استفاده می شود .
 • بتن آزبستی
اگر سیمان با مصالح آزبستی ( پنبه کوهی ) و آب مخلوط کنیم می توانیم اجسام مختلفی مانند ورق و لوله و … را با آن بسازیم.
 • بتن های خاص
بتن‌های آب بند ( نفوذناپذیر ) و بتن‌های پلیمری از جمله بتن‌های خاص میباشند.


 


منبع

منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/15/انواع بتن/
کوپلر های استاندارد

درخواست حذف اطلاعات

کوپلر های استاندارد:


کوپلر های استاندارد در قسمت هایی که 2 آرماتور به هم وصل میشوند و یکی از آرماتور ها میتواند بچرخد استفاده میشود.


کوپلر


کوپلر های تبدیل:


کوپلرهای تبدیل هنگامی بکار برده میشوند که بخواهید دو آرماتور را با قطر های مختلف به هم وصل کنید.


کوپلر های جوشی:

کوپلرهای جوشی هنگامی استفاده میشوند که قرار باشد قطعه بتنی به قطعه ف ی وصل شود. انجام آن نیز به این شکل است که یک طرف کوپلر به قطعه ف ی جوش داده میشود و آن یکی طرف هم جهت رزوه آرماتور ها و متصل آماده است.


کوپلر های پیچی و قفلی:

کوپلرهای پیچی و قفلی اغلب برای آرماتورهایی که طولی کم دارند بکار میروند. این کوپلر ها به این صورت هستند که آرماتور رزوه نمیشود و فقط آرماتور درون کوپلر میرود و به وسیله پیچها سفت و قفل میشود.


کوپلرهای فشاری:


کوپلرهای فشاری به صورت غلافی هستند و به وسیله پیچها از بیرون سفت میشوند. این کوپلر ها در برابر نیروهای فشاری مقاومت می کنند و از آرماتور ها حفاظت می نمایند.


منبع:سایتمنبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/14/کوپلر هاي استاندارد/
بتن مسلح یا بتن آرمه چیست ؟

درخواست حذف اطلاعات

بتن مسلح یا بتن آرمه چیست ؟

 بتن مسلح می‌شود تا مقاومت کششی آن افزایش یابد ؛ بدون تقویت شدن ، امکان ساخت بسیاری از ساختمان‌ها و سازه‌های بتنی وجود ندارد . بتن مسلح برای بسیاری از انواع سازه‌ها و اجزایی مانند دال بتنی، دیوارها ، تیرها ، ستون‌ها ، پی‌ها ،  قاب‌ها و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 بتن مسلح بتنی است که حاوی میله‌های فولادی ، صفحات یا الیافی است که باعث تقویت مصالح می‌شوند . قابلیت تحمل بار توسط این مصالح بیشتر می‌شود و به همین دلیل از بتن مسلح بطور گسترده‌ای در ساخت و ساز استفاده می‌شود . در حقیقت این بتن تبدیل به متداول‌ترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز شده است .

 مصالح تقویت کننده به شکلی در داخل بتن گنجانده می‌شوند که دو قسمت در کنار هم بار اعمالی را تحمل کنند . مقاومت فشاری بتن و استحکام کششی فولاد یک پیوند قوی را جهت مقابله با این تنش‌ها برای یک دوره طولانی تشکیل می‌دهند . بتن خالص برای بیشتر پروژه‌های ساخت و ساز مناسب نمی‌باشد زیرا نمی‌تواند به راحتی در برابر تنش‌های ایجاد شده در اثر نیروهای ارتعاش ، باد و غیره مقاومت کند .

 برای مسلح بتن از میلگردهای تقویتی ، شبکه‌های توری تقویتی ، صفحات ف ی یا الیاف تقویتی استفاده می‌گردد .


related image

هدف اصلی استفاده از بتن آرمه ، واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست(به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود . مقاومت کششی بتن 0?1 مقاومت فشاری آن است . کرنش ش ت بتن در کشش ، بسیار پایین است که با مسلح نمودن آن می‌توان دو لبه بتن ترک‌خورده را به هم نزدیک کرد .

این نوع از بتن، در سال 1849 توسط باغبانی فرانسوی به نام جوزف مونیر اختراع شده و در سال 1867 به ثبت رسید . واژه فرو بتن نیز تنها به بتنی اشاره دارد که توسط آهن یا فولاد تقویت شده باشد . از مواد دیگری همچون الیاف آلی و معدنی نیز می‌توان به مانند کامپوزیت‌هایی در اشکال مختلف برای تقویت بتن استفاده کرد .

برای داشتن یک ساختمان محکم ، انعطاف‌پذیر و بادوام ، مواد و مصالح ، تقویت کننده بتن باید ویژگی‌های زیر را داشته باشند :

مقاومت بالا کرنش کششی زیادپیوستگی مناسب با بتنسازگاری با حرارت زیادماندگاری بالا در محیط بتن

در بیشتر موارد ، برای بالا بردن تاب بتن ، از میلگردهای فولادی جهت مسلح بتن استفاده می‌شود .


کاربرد بتن مسلح :

بتن از سنگ‌ها و شن‌هایی به نام سنگریزه،  شن و ماسه ش ته ، سیمان و آب تشکیل می‌شود . سنگ‌های کوچک (سنگریزه) نقش تقویتی دارند و سیمان ملاتی است که آن را به هم متصل می‌کند . بتن تحت فشار مقاومت خوبی دارد اما دارای مقاوت کششی ضعیفی است . با اضافه میله‌ها ، سیم‌ها ، توری‌ها یا کابل‌های فولادی به بتن می‌توان مقاومت آن در برابر کشش را افزایش داد .

بتن تحت نیروی فشاری قوی عمل می‌کند . در بیشتر ساختمان‌ها این مقاومت مهم است ، برای مثال در پی ساختمان . وزن دیوارها بر روی پی‌های بتنی وارد شده و بتن را فشرده می‌کند . بتن ماده ایده‌آل برای پی‌ها می‌باشد زیرا می‌تواند در برابر انواع مختلف نیروی فشاری دوام بیاورد .

بتن تحت کشش بسیار ضعیف عمل می‌کند . بطوری که اگر از یک تیر بتنی به عنوان سردر استفاده شود، نمی‌تواند وزن آجرهای بالای خود را تحمل کند، در نتیجه از هم می‌پاشد و فرو می‌ریزد .

با این حال این مشکل را می‌توان با ریختن بتن در اطراف میله‌های تقویت کننده‌ی قوی فولادی (که به هم متصل شده‌اند) برطرف کرد . هنگامی که بتن می‌گیرد و در اطراف این میله‌ها سخت می‌شود ، مصالح کامپوزیت جدید یعنی بتن مسلح حاصل می‌شود که تحت کشش یا فشار خوب عمل می‌کنند ، بتن در برابر فشار مقاومت می‌کند (مقاومت فشاری را فراهم می‌کند) ، در حالی که فولاد در برابر خمش و کشش مقاومت می‌کند (مقاومت کششی را فراهم می‌کند) . در نتیجه در بتن مسلح یا بتن آرمه از یک ماده کامپوزیت در ماده‌ی دیگر استفاده می‌شود ؛ بتن نقش ملات را دارد در حالی که میله‌ها یا سیم‌های فولادی باعث تقویت آن می‌گردند .


عملکرد بتن مسلح :

بتن متشکل از سیمان و مخلوط سنگدانه‌هایی است که با اضافه شدن آب یک ساختار محکم را تشکیل می‌دهند . هنگامی که فولاد که دارای مقاومت کششی بالایی است در بتن گنجانده می‌شود ، مصالح کامپوزیت حاصله در برابر نیروهای فشاری ، خمشی و کششی مقاومت می‌کنند . چنین مصالحی را می‌توان در هر اندازه و شکل و کاربردی در ساخت و ساز استفاده کرد .

کیفیت اصلی بتن مسلح شباهت ضریب انبساط حرارتی آن با ف است که در اثر آن تنش‌های داخلی ناشی از ارتعاش در انبساط یا انقباض حرارتی از بین می‌روند .

دوماً سخت شدن خمیر سیمانی داخل بتن مطابق با خصوصیات سطح فولاد است که امکان انتقال تنش را بطور موثر بین دو قسمت فراهم می‌کند . چسبندگی بین فولاد و بتن با زبر بودن میله‌های فولادی افزایش می‌یابد .

سوماً به دلیل محیط قلیایی ناشی از آ یک غشاء بر روی فولاد شکل می‌گیرد که به همین دلیل فولاد در برابر خوردگی مقاومت بیشتری پیدا می‌کند .
منبع:/home.peymansaz.org


 
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/11/بتن مسلح يا بتن آرمه چيست ؟/
بتن مسلح به الیاف فولادی

درخواست حذف اطلاعات

بتن مسلح به الیاف فولادی
بتن مسلح با الیاف فولادی به منظور بهبود بخشیدن به خواص بتن، کاربرد وسیعی را در سازه‌های بتنی و بتن مسلح پیدا کرده‌است. دلیل این کاربرد گسترده مزایای بیشمار فنی و اقتصادی در استفاده از الیاف فولادی در جسم بتن می‌باشد. با توجه به این مزایای مهم در خواص بتن، تولید و کاربرد الیاف فولادی در کشورهای صنعتی جهان از طیف وسیعی برخوردار شده است، به‌طوری‌که در حال حاضر انواع الیاف فولادی با مشخصات فنی و کاربری‌های گوناگون بطور صنعتی تولید انبوه می‌گردد. بتن مسلح با الیاف فولادی شامل یک کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح سنگی، آب و همچنین درصدی از الیاف فولادی کوتاه می‌باشد که بطور درهم و کاملاً اتفاقی و در جهات مختلف در مخلوط پراکنده شده که وجود الیاف فولادی مشخصات بتن را نسبت به ح خالص بهبود می‌بخشد.


image result for â?«ø¨øªù? ù?ø³ù?ø­ ø¨ø§ ø§ù?û?ø§ù? ù?ù?ù?ø§ø¯û?â?¬â??
خواص بتن مسلح به الیاف فولادی


به‌طور کلی وجود الیاف فولادی در جسم بتن باعث افزایش مقاومت بتن می‌شود.
مقاومت خمشی


خاصیت مهم آن مقاومت خمشی زیاد و مقاومت در مقابل ترک خوردگی است که این خاصیت راه حل مناسبی برای کاهش خاصیت تردی و شکنندگی بتن خالص است.


image result for â?«ù?ù?ø§ù?ù?øª ø®ù?ø´û?â?¬â??


مقاومت برشی


الیاف فولادی علاوه بر اینکه مقاومت برشی بتن را افزایش می‌دهد، تیرهای بتن آرمه را در مقابل گسیختگی ناگهانی در ناحیه کششی تقویت می‌کند. این مزیت عمده الیاف فولادی در افزایش مقاومت برشی بتن است که باعث می‌شود از کاربرد خاموت به عنوان آرماتور برشی صرفنظر گردد. در نتیجه در اجرای این‌گونه تیرها بعلت افزایش مقاومت برشی، تیرهای بتن مسلح را طراحی کنیم. .[2]
مقاومت پیچشی


در رابطه با مقاومت پیچشی آن تحقیقات خاصی صورت نگرفته‌است. در یک مورد خاص بررسی‌هایی که توسط شرکت bekaert در بلژیک انجام یافته، مقاومت پیچشی آن را 1?5 تا 2 برابر بتن خالص ذکر کرده‌است. .


مقاومت ترک خوردگی


در آزمایش‌های خمشی، کششی و ... بطور استاتیکی ملاحظه می‌شود که الیاف نه تنها بر روی مقاومت بتن خالص تأثیر بسیار مثبتی دارد بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده ترک نیز عمل می‌کند. بدین معنی که با شروع ترک خوردگی، الیاف نقش خود را در دوختن ترک و محدود اندازه ترک بازی کرده و از ادامه ترک خوردگی حتی با ادامه بارگذاری جلوگیری به عمل می‌آورد. این درحالیست که در تیرهای بتن خالص با حداکثر 1?0 میلی‌متر تغییر شکل در وسط دهنه، نه تنها تیر دو تکه نمی‌شود، بلکه ترک از نصف ارتفاع تیر به بالا حرکت نکرده و با باز شدن ترک، الیاف این فاصله را به طرفین محل گسیختگی ارتباط داده و از فروریختن تیر جلوگیری می‌کند. مقاومت الیاف در قبال ترک در نمونه‌های کششی نیز شایان توجه است. بدین معنی که در کشش نیز بعد از ترک نخستین در کل مقطع که مربوط به بتن است، الیافها، دو طرف محل ترک را یکدیگر ارتباط داده و از گسترش و زیادشدن عرض ترک ممانعت به عمل می‌آورند. کیفیت ترک خوردگی در آزمایش شکافتگی نمونه استوانه‌ای آن نیز جالب است. بعد از بار نهایی، نمونه بتن خالص از وسط و در امتداد قطر کاملاً گسیخته و دو تکه می‌شود در حالی که در نمونه بتن الیافی بدون آنکه نمونه از همدیگر جدا شود، آنقدر تغییر شکل می‌دهد که سطح مقطع دایره‌ای نمونه به سطح مقطع بیضوی تبدیل می‌شود.


 


خزش


در مورد خزش، نتایج حاصل از ی ری از آزمایش‌های مشخص کرده‌است که الیاف فولادی نوع سیمی تأثیر چندانی در میزان خزش ملات با سیمان پرتلند وجود ندارد.
پوسیدگی و زنگ زدگی الیاف فولادی


اثر خورندگی و پوسیدگی آب شور روی ملات سیمانی (سیمان پرتلند) مسلح به 2 درصد حجمی الیاف فولادی ناچیز بوده‌است، به‌طوری‌که بعد از 90 روز قرار گرفتن در داخل و خارج آب نمک اشباع شده، هیچ تغییری در مقاومت خمشی بتن الیافی مشاهده نگردید. آزمایش‌های درازمدت در مورد دوام و پایداری بتن الیافی در آزمایشگاه‌های battele، کلمباس ای لوهایو ، خورندگی خیلی کمی را در الیاف نشان می‌دهد، به‌طوری‌که بعد از 7 سال تماس بتن الیافی با نمک‌های ضد یخ هیچ اثر منفی در مقاومت خمشی وجود نداشته‌است. اما درصد زیاد کلراید محلول، باعث خوردگی الیاف در داخل یا نزدیک سطوح تماس شده بود. نتایج حاصل از ی ری از تحقیقات نشان می‌دهد، که قرار گرفتن ملات الیا فدار درمعرض فرسایش جوی و در یک محیط صنعتی به مدت 10 سال در مقاومت ملات هیچ اثر منفی نداشته‌است. با توجه به این نتایج چنین استنباط می‌شود که خوردگی و پوسیدگی الیاف فقط به آن قسمت از الیاف محدود می‌شود که در سطوح خارجی قرار دارند و الیاف بتن هیچ نوع پوسیدگی را نشان نمی‌دهد. در تحقیقات دیگری که بر روی بتن الیافی در مورد تأثیر پوسیدگی الیاف انجام یافته‌است، نشان می‌دهد که بعد از 5 سال تماس بتن الیافی با نمک‌های ضد یخ، تغییر ناچیزی در مقاومت خمشی بتن الیافی نسبت به مقاومت قبل از تماس با نمک‌های ضد یخ (مقاومت 28 روزه) وجود داشته‌است. بررسی سطوح گسیختگی تیرهای بتن الیافی بلافاصله بعد از تعیین مقاومت خمشی نشان داده است که خوردگی الیاف فولادی فقط به 4 میلی‌متر عمق بتن در سطح خارجی (ناحیه پوشش) محدود می‌شود و در بخش داخلی مقطع نیز هیچگونه خوردگی و زنگ زدگی در رشته‌های الیاف قابل مشاهده نیست. .
قابلیت هدایت حرارتی


آزمایش‌ها نشان می‌دهد که قابلیت هدایت حرارتی ملات با الیاف فولادی با 40 تا 120 کیلوگرم در متر مکعب در فشار اتمسفر، با افزایش مقدار الیاف، افزایش کمی را نشان می‌دهد. الیاف فولادی در بتن، علاوه بر افزایش قابلیت هدایت گرمایی، بهبود قابل توجهی را در مقاومت بتن در تغییرات ناگهانی و زیاد درجه حرارت بوجود می‌آورد.
مقاومت سایشی


نتایج بررسی مقاومت سایشی بتن الیافی توسط انجمن فولاد ای متحده نشان می‌دهد که عمق سائیده شده بتن الیافی با شن نخودی و الیاف در مقایسه با عمق سائیده شده دال‌های ساخته شده از بتن خالص با شن درشت دانه 270 درصد کمتر است. آزمایش‌هایی که اخیراً توسط گروهی از ین انجام یافته پیشنهاد می‌کند که مقاومت سایشی بتن الیافی در معرض سایش رسوبات آب در سازه‌های هیدرولیکی تفاوت چندانی با بتن خالص ندارد. این آزمایش‌ها همچنین نشان می‌دهد که وقتی فرسایش در نتیجه سایش تدریجی بتن به علت حرکت غلطکی ذرات و مواد ریزدانه با سرعت کم از روی سطح بتن است، میزان فرسایش به کیفیت مصالح سنگی و سختی سطح بتن بستگی خواهد داشت و در این ح الیاف تأثیر چندانی ندارند. در واقع اگر کاربرد الیاف با یک نسبت آب به سیمان زیادتر و با حجم زیاد خمیر سیمان همراه باشد، افزایش کمی در مقدار فرسایش می‌تواند بوجود آید. اما وقتی فرسایش در نتیجه خلاء زایی یا سایش ناشی از سرعت زیاد جریان آب و ضربه اجسام و مواد شناور بزرگ جریان آب باشد، بتن الیافی مقاومت فرسایشی قابل توجهی را نشان می‌دهد.
مقاومت اصطکاکی و لغزشی


در ی ری از نمونه‌های دالی شکل آزمایشگاهی مقاومت اصطکاکی استاتیکی، لغزشی و غلطکی بتن الیافی و بتن خالص تحت شرایط ی انی بطور مقایسه‌ای تحت آزمایش لغزشی قرار گرفته که حداکثر قطر مصالح سنگی بتن الیافی در این آزمایش‌ها 9?5 میلی‌متر بوده‌است. نتایج حاصل از این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که برای سطوح بتن خشک، ضریب اصطکاک استاتیکی (س ) قبل از سایش یا ت یب سطح، مستقل از وجود الیاف بوده، اما مقاومت لغزشی و غلطکی سطوح الیاف دار نسبت به سطوح بتن خالص در شرایط خشک، مرطوب و یخبندان با فرسایشی ی ان 15 درصد بیشتر بوده‌است.


طاقت بتن الیافی


مهمترین اثر مثبتی که با افزودن الیاف فولادی در بتن بوجود می‌آید، انعطاف‌پذیری جسم بتن و قابلیت بیشتر در جذب انرژی است. این خاصیت که به عنوان طاقت بتن الیافی تعریفمی شود، بارزترین مشخصه و وجه تمایز بتن الیافی با بتن خالص است.
نحوه ساخت الیاف فولادی


الیاف فولادی دارای شکل و قطرهای متفاوتی بوده و نحوه ساختمان‌ها نیز متفاوت می‌باشد. الیاف فولادی که در حال حاضر در بازارهای جهانی موجود می‌باشند، عمدتاً بر اساس چهار روش زیر تولید می‌شود:
کشیدن و ب سیم‌های فولادی-الیاف مسی


نورد و برش ورق‌های فولادی - الیاف برشی یا نواری


با استفاده از مواد مذاب - الیاف ریخته گری


تراشیدن سطح ورق‌های فولادی با استفاده از دستگاه صفحه تراش- الیاف ماشینی


کاربردهای بتن مسلح به الیاف فولادی


مواردیکه می‌توان بتن الیافی را به تنهایی بکار گرفته، عبارتند از:
روسازی بتنی بزرگراهها، جاده‌ها و فرودگاهها


لوله‌های بتنی


گاراژهای پیش ساخته


فنواسیونها


دیواره و کف کانال‌ها


قطعات پیش ساخته


دریچه‌های بازدید و دیواره آنها


در ساختمان تونلها یا معابر معادن به صورت بتن پاشی


تثبیت شیب‌ها و همچنین تثبیت ترانشه‌های سنگی و ریزشی با بتن پرت


آسف الیافی


عناصر سازه‌ای


سازه‌های ضد انجار و ضربه پذیر


پروژه‌های عایق حرارتی و نسوز


پوسته‌های نازک و دیوارها


ساه‌های دریایی


کف سالنهای صنعتی


کاربرد الیاف فولادی در بتن پرت


بتن پرت یا بتن پاشی با الیاف فولادی، روشی است که در این روش، خمیر بتن و الیاف فولادی توسط پمپ با سرعت و فشار زیاد به سطوح مورد نظر پاشیده می‌شود. روش کاربرد معمولاً بدین نحو است که خمیر بتن از یک مجرا و الیاف فولادی با درصد مشخصی از مجرای دیگر، با سرعت زیادی خارج وبطور هم‌زمان و لایه به لایه بر روی سطح مورد نظر پاشیده شده و در نتیجه در سطح کار پوشیده از بتن مسلح و الیاف فولادی می‌شود. البته گاهی خمیر بتن همراه با الیاف فولادی نیز می‌تواند از یک مجرا پوشیده شود. با استفاده از الیاف فولادی در روش بتن پرت می‌توان از آرماتورگذاری شبکه‌ای در محلهای مشکل (نظیر شیب‌های تند، دیواره‌های سنگریزه‌ای، دیواره‌های تونلها و ...) خودداری کرد چراکه آرماتورگذاری در چنین مناطقی نه تنها خطرناک است، بلکه بعلت ناهمواربودن سطوح این‌گونه محلها و سختی کار، آرماتوربندی کار پرهزینه و گرانی می‌باشد. بطور کلی «روش بتن پرت با الیاف فولادی» را می‌توان در عملیات زیر بکار گرفت:
تثبیت و پایدارسازی شیب‌های سنگی خطرناک و غیر دسترس


تثبیت دیواره‌های تونلهای معادن، کانال‌های آبیاری و دیواره تونلهای سنگی


تعمیر قسمت‌های آسیب دیده سازه‌ای موجود (سدها، پلهاو...)


کاربرد در مناطق ز له خیز و گسلی


پوشش لوله‌های فولادی، رویه جداره‌های نسوز، سقف‌های پوسته‌ای و...


منبع
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/12/بتن مسلح به الياف فولادي/
عوامل مقاومت بتن

درخواست حذف اطلاعات

 

سال های زیادی است که از بتن به عنوان یکی از مصالح ساختمانی مهم استفاده می شود.  بتن در مقیاس ماکروسکوپی یک ماده ناهمگن، شامل دو فاز سنگدانه و خمیر سیمان است. امّا در مقیاس میکروسکوپی ناحیه ی انتقالی سطح مشترک سنگدانه-خمیر سیمان نیز یک فاز را در بتن تشکیل می دهد.


مقاومت بتن های مقاومت بالا (hsc) با زمان و موقعیت جغرافیایی، بسته به در دسترس بودن مواد اولیه، دانش فنی و تقاضا متغیر است. بتنی که 50 سال قبل به عنوان بتن با مقاومت بالا در نظر گرفته می شد در حال حاضر به عنوان بتن مقاومت پایین شناخته شده است. به عنوان مثال، بتن با مقاومت فشاری بالای 30 مگا پاسکال به عنوان بتن مقاومت بالا در سال 1950 در نظر گرفته می شد. به تدریج بتن هایی با مقاومت فشاری بالا تر در محدوده 50-40 مگا پاسکال در سال 1960، 60 مگا پاسکال در سال 1970 و 100 مگا-پاسکال و فراتر از آن در سال 1980 تکامل یافته و در سازه های خاص مورد استفاده قرار گرفتند.


امروزه بر اساس تکنولوژی رایج بتن، ساخت بتن های با مقاومت های فشاری زیاد و دور از انتظار که می تواند برای طراحی سازه های اجرایی پیچیده مورد استفاده قرار گیرند امکان پذیر می باشد. ساخت بتن هایی با مقاومت زیاد و در حد 120 مگاپاسکال و کاربرد آن در ساختمان های بلند در کشور های پیشرفته ی دنیا رواج یافته است. این مقاومت با اضافه نمودن مواد ریز و فعال به سیمان تا حد زیادی افزایش یافته که بتن هایی با مقاومت های فشاری بین 200 تا 800 مگاپاسکال و مقاومت های کششی بین 30 تا 150 مگاپاسکال در نمونه های آزمایشگاهی به دست آمده است. برای دست ی به چنین مقاومت هایی لازم است تغییراتی در طرح اختلاط داده و از مواد و افزودنی های جدیدی استفاده نمود.


از عوامل مهم در رسیدن به این مقاومت ها استفاده از سنگدانه هایی با مقاومت بالا و کاهش حداکثر اندازه-ی سنگدانه در مخلوط بتنی برای ایجاد ساختار همگن در آن می باشد. همچنین با استفاده از مواد بسیار ریز-دانه و با اندازه های کمتر از دهم میکرون می توان مجموعه ای متراکم تر و با تخلخل بسیار کم، که بالا ترین وزن مخصوص را خواهد داشت، تهیه نمود.


مقدمه ای بر عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن های پر مقاومت


در بتن هایی با مقاومت زیاد بایستی تا حد ممکن نسبت آب به سیمان را کاهش داد. بدیهی است که برای تامین کارایی چنین مخلوط هایی با آب بسیار کم، لازم است از روان کننده ها، فوق روان کننده ها و پخش کننده-ی ذرات ریز در بتن استفاده نمود. برای افزایش مقاومت خمشی (با افزایش مقاومت، شکنندگی و تردی بتن افزایش می یابد) می توان به آن ها الیاف های کوتاه اضافه نمود و در نهایت معمولا در ساخت چنین بتن هایی ( با مقاومت در حد فولاد و بالا تر) از روش های سخت تحت فشار( پرسینگ) و دمای بالا برای عمل آوری بتن استفاده می گردد. در سال های اخیر و با بررسی دوام سازه های بتنی مسلح به ویژه در مناطق خورنده و سخت برای بتن، نظر اکثر کارشناسان و دست اندرکاران کار های بتنی به این مسئله جلب شده است که مقاومت نهایی به تنهایی نمی تواند جواب گوی کلیه ی خواص مربوط به بتن به خصوص دوام آن باشد و لازم است در طراحی بتن برای مناطق مختلف علاوه بر مسئله ی مقاومت و تحمل بارها در طول مدت بهره دهی، پایایی و دوام آن نیز مد نظر قرار گیرد ‎.


مقاومت بتن به مقاومت اجزای تشکیل دهنده ی آن، خواص شکل پذیری اجزاء و چسبندگی بین خمیر و سطح دانه ها (ناحیه انتقالی سطح مشترک) بستگی دارد. ناحیه انتقالی سطح مشترک، لایه نازکی از محصولات جانبی سیمانی پیرامون سطح سنگدانه است. با وجود اینکه خمیر سیمان و سنگدانه ساختار متراکمی دارند، عملکرد ضعیف ناحیه انتقالی به عنوان یک عامل اتصال، بتن را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاومت فشاری خمیر سیمان و سنگدانه هر یک به تنهایی می تواند بالای 100 مگاپاسکال باشد، در حالیکه مقاومت فشاری بتن تولید شده با این مواد حدود 40-20 مگاپاسکال است که دلیل آن وجود ناحیه انتقالی است. با بسیاری از سنگدانه های طبیعی، با بهبود مقاومت خمیر سیمان، از طریق کنترل نسبت آب به سیمان و نوع و مقدار مواد افزودنی می توان بتنی با مقاومت فشاری بالای 120 مگاپاسکال تولید کرد. با این وجود با پیشرفت اخیر در فن آوری بتن و در دسترس بودن انواع مواد معدنی و مواد افزودنی شیمیایی و فوق روان ساز های خاص، هم اکنون می توان بتن با مقاومت فشاری بالای 100 مگا پاسکال درسطح تجاری با سطح قابل قبول از تنوع تولید نمود.


 


مهمترین خاصیت محصولات پایه ی سیمان استحکام مکانیکی یا مقاومت های فشاری، خمشی و کششی آنها می باشد. محصولات پایه ی سیمان (سیمان پرتلند)، متشکل از خمیر سیمانی و سنگدانه های ریز و درشت می باشند. مقاومت این محصولات به خواص و مقاومت اجزای تشکیل دهنده ی آن ها بستگی دارد. علاوه بر این با استفاده از افزودنی های شیمیایی (فوق روان سازها، افزودنی های انبساطی، بهبود دهنده های کیفیت، کاهنده-های آب، پلیمر ها، فعال کننده ها، افزودنی های کاهش دهنده ی جمع شدگی) و معدنی (دوده ی سیلیس)، افزودن الیاف (طبیعی و ) و استفاده از شرایط عمل آوری و اعمال فشار می توان مقاومت فشاری این محصولات را به میزان چشمگیری افزایش داده و بر دوام و پایداری این مواد افزود. با استفاده از این را ار ها، بتن هایی با مقاومت های فشاری بین 200 تا 800 مگاپاسکال و مقاومت های کششی بین 30 تا 150 مگاپاسکال در نمونه های آزمایشگاهی بدست آمده است.


منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/13/عوامل مقاومت بتن/
انواع شاسی

درخواست حذف اطلاعات


انواع شاسی
کاتر آسف بر یا شاسی هوپت (hoopt) ساخت سنگاپور
کاتر آسف بر یا شاسی کوپاز (copaz) ساخت کره
کاتر آسف بر یا شاسی تایو (tayo) ساخت ما ی
ماشین برش آسف با شاسی چینی
ماشین برش آسف با شاسی ایران کاتر
ماشین برش آسف با شاسی تهران کاتر
ماشین برش آسف با شاسی تکنو کاتر

شرکت های تولید کننده
کاتر آسف بر میکاسا ژاپن
کاتر آسف بر هوپت سنگاپور
کاتر آسف بر روتین چین
منبع:
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/10/انواع شاسي/
ویژگی های یک کاتر آسف بر خوب

درخواست حذف اطلاعات

1- دارای موتوری با توان و قدرت بالا


2- دارای قاب محافظ مناسب برای موتور جهت استحکام ،گرفتن ارتعاشات، جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور و در نتیجه افزایش طول عمر موتور


3- دارای مخزن آب قابل شستشو جهت خنک کاری تیغه


4- قابلیت به کاربردن آسان توسط اپراتور


5- دارای قاب مناسب در قسمت تیغه جهت جلوگیری از پاشش گرد و غبار و آب به اطراف


6- دارای کلید قطع اضطراری دستگاه، جهت حوادث ناگهانی


7- دارای دسته های قابل تنظیم و ارگونومیک جهت در دست گرفتن راحت توسط اپراتور
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/9/ويژگي هاي يک کاتر آسفالت بر خوب/
تعمیر و نگهداری کاتر آسف بر

درخواست حذف اطلاعات

موارد حائز اهمیت در انتقال، تعمیر و نگهداری دستگاه های کاتر آسف بر با موتور بنزینی


1- تیغه را باز کنید


2- مخزن آب دستگاه را خالی کنید.


3- راهنمای برش را در ح عمودی قرار دهید.


4- با استفاده از چرخ دستی، قاب برش را به بالاترین موقعیت خود برسانید.


تعمیر و نگهداری کاتر آسف بر با موتور بنزینی


ما سعی نمودیم اکثر موارد مهم در تعمیر و نگهداری در بخش های مختلف دستگاه با موتور بنزینی را به دلیل رایج بودن و کاربردهای زیاد این نوع در جداول زیر به شما انتقال دهیم.


ج مربوط به تعمیر نگهداری موتورهر بار استفادهماه اول یا هر 20 ساعتهر 3 ماه یا 50 ساعتهر 6 ماه یا 100 ساعتهر 2 سال یکبار
روغن موتورچک     
عوض    
هواچک     
تمیز     
مخزن صافی سوختتمیز     
شمع هاچک - تمیز     
مسیر سوختچک (در صورت نیاز جایگزین گردد)    

تعمیر و نگهداری در کل قسمت های ماشین برش آسف و بتن:ج تعمیر و نگهداری کل قسمت های ماشینیک ساعت بعد از کاردر شروع روزدر زمان تعویض ابزاردر پایان روزهر هفتهبعد از هر مشکلبعد از هر آسیب
تمام قسمت های ماشینکنترل بصری    
تمیز       
فلنج و قسمت های از بین برنده ارتعاش تیغهتمیز      
کشش تسمهکنترل    
مجرا و شیلنگ آبتمیز       
گودی پیچگریسکاری      
محفظه موتورتمیز       
پیچ و مهره های در دسترسسفت و آچارکشی     

منبع
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/7/تعمير و نگهداري کاتر آسفالت بر/
تیغه های دستگاه کاتر

درخواست حذف اطلاعات

تیغه های به کار رفته در دستگاه کاتر


طیف گسترده ای از تیغه های الماس برای دستگاه های کاتر وجود دارد که از آن ها می توان برای برش بتن، گرانیت، مواد سرسخت، سرامیک، سنگ گچ و سنگ مرمر استفاده نمود.


اما از لحاظ کاربرد تیغه های مورد استفاده در دستگاه کاتر  را به دو دسته اصلی تقسیم می کنند :


1- تیغه آسف بر


تیغه آسف بر


برش آسف نیاز به یک تیغه منحصر به فرد دارد که متفاوت از تیغه هایی هست که برای برش بتن، گرانیت یا سنگ مرمر استفاده می گردد. از آنجا که آسف نرم است، نیاز به یک تیغه الماس سخت با اتصال قوی دارد و تیغه های نرم تاثیر چندانی بر روی آسف کف خیابان نمی گذارند.


در یک تیغه الماس برش آسف ، لبه های خارجی که در دور تیغه قرار گرفته اند عمل برش را انجام می دهند، زمانی که بر روی لبه خارجی لایه از ده سنگ بشیند عمل برش انجام نمی گیرد، یکی از مشخصه های خوب تیغه های سخت نسبت به تیغه های نرم هنگام ب آسف این است که به راحتی این ده سنگ ها را دفع می نمایند.


تیغه کاتر آسف بر


تیغه های برش آسف در دو نوع خشک و مرطوب وجود دارد. تیغه های خشک نیاز به اتصال ضعیفتری نسبت به تیغه های مرطوب داشته و نکته مهم آنکه تیغه های مرطوب نیاز به خنک کاری با آب و روغنکاری در حین برش دارند.


2- تیغه بتن بر


تیغه بتن بر


تیغه های بتن بر دارای سختی و مقاومت بیشتری نسبت به تیغه های آسف بر بوده و از آن می توان برای برش بتن های بدون آرماتور استفاده نمود.


همان طور که می دانیم دستگاه برش آسف و بتن ی ان بوده و تفاوت اصلی در جنس تیغه هایی است که بر روی دستگاه بسته می شود و دستگاه را تبدیل به بتن بر یا آسف بر می نماید. برش بتن با کاتر بتن برتیغه های بتن بر قابلیت برش آسف را نیز دارند به دلیل آنکه سختی بتن بیشتر از سختی آسف است، اما به هیچ وجه از تیغه های آسف بر نباید برای برش بتن استفاده نمود چون عمر مفید آن ها به شدت کاهش پیدا خواهد نمود.


نحوه انتخاب سایز تیغه


تیغه ها در جنس ها، اندازه و ابعاد مختلف برای به وجود آوردن عمق برش های متفاوت موجود می باشند. برای اینکه بتوانید تیغه مناسب برای دستگاه را انتخاب کنید اولین نکته است که می خواهید برش دهید و نکته بعدی عمقی است که میخواهید پایین بروید. در دستگاه های کاتر عمق برش همیشه برابر با یک سوم قطر تیغه است، به عنوان مثال با تیغه قطر 45 سانت می توان عمق برش 15 سانت را درآورد.


اندازه تیغه کاتر آسفات بر


 


 


منبع:nikacorp.com
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/8/تيغه هاي دستگاه کاتر/
انواع کاتر آسف بر از لحاظ موتور

درخواست حذف اطلاعات

1- کاتر آسف بر با موتور بنزینی


در این دسته از کاترها می توان از موتوری بنزینی با قدرت 5 تا 16 اسب بخار استفاده نمود، موتورهای مورد استفاده در دستگاه کاتر  همانند تجهیزاتی همچون ماله پروانه ای و کمپکتور می باشد، این نوع از دستگاه های کاتر قادرند عمق برش های مختلف تا حداکثر 15 سانت را برش دهند، این دسته از کاترهای آسف بر کاربری عمومی دارند و به دلیل قیمت مناسب و کارکرد خوب در بیشتر پروژه ها به کار می روند.


آسف بر موتور بنزینی


2- کاتر آسف بر با موتور دیزل


به دلیل قدرت و توان بالای موتورهای دیزل، از این دسته از موتورها در کاترهای بزرگ که توانایی زدن عمق های برش بالا تا 25 سانتیمتر را دارند استفاده می گردد. شاسی این دسته از کاترها، بزرگتر و قوی تر بوده تا بتوانند وزن سنگین تر موتور را تحمل کنند. معمولا در کاربری های خاص از این دستگاه استفاده می گردد


 


ø¢ø³ù?ø§ù?øª ø¨ø± ø¯û?ø²ù?û?


 


منبع:nikacorp.com
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/6/انواع کاتر آسفالت بر از لحاظ موتور/
انواع کاتر آسف بر از لحاظ موتور

درخواست حذف اطلاعات

1- کاتر آسف بر با موتور بنزینی


در این دسته از کاترها می توان از موتوری بنزینی با قدرت 5 تا 16 اسب بخار استفاده نمود، موتورهای مورد استفاده در دستگاه کاتر  همانند تجهیزاتی همچون ماله پروانه ای و کمپکتور می باشد، این نوع از دستگاه های کاتر قادرند عمق برش های مختلف تا حداکثر 15 سانت را برش دهند، این دسته از کاترهای آسف بر کاربری عمومی دارند و به دلیل قیمت مناسب و کارکرد خوب در بیشتر پروژه ها به کار می روند.


آسف بر موتور بنزینی


2- کاتر آسف بر با موتور دیزل


به دلیل قدرت و توان بالای موتورهای دیزل، از این دسته از موتورها در کاترهای بزرگ که توانایی زدن عمق های برش بالا تا 25 سانتیمتر را دارند استفاده می گردد. شاسی این دسته از کاترها، بزرگتر و قوی تر بوده تا بتوانند وزن سنگین تر موتور را تحمل کنند. معمولا در کاربری های خاص از این دستگاه استفاده می گردد


 


ø¢ø³ù?ø§ù?øª ø¨ø± ø¯û?ø²ù?û?


 


منبع:nikacorp.com
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/6/انواع کاتر آسفالت بر از لحاظ موتور/
کاتر آسف بر (دستگاه برش آسف )

درخواست حذف اطلاعات

کاتر آسف بر (ماشین برش آسف )


 concrete cutter


کاتر آسف بر (ماشین برش آسف )


 


جهت برش آسف کف خیابان یا پشت بام و بتون کاربرد دارد. این دستگاه دارای سیستم خنک کننده و همچنین سیستم هیدرولیک جهت تنظیم عمق در مدلهای پیشرفته می باشد. دستگاه دارای تیغ های برش به قطر 45 ، 60 و 90 سانتیمتر بوده و همچنین قابلیت نصب موتور بنزینی یا دیزلی را دارا می باشد.


انواع کاتر با شاسی هوپت سنگاپور (hoopt)، کوپاز کره (copaz)، تایو ما ی (tayo)، چینی، ایران کاتر، تهران کاتر و تکنو کاتر با انواع موتور هندا، روبین، کاوازاکی و موتورهای چینی قابل ارائه می باشد.


 


از دستگاه کاتر آسف بر (کاتر برش اسف ) برای برش آسف ، برش بتن، برش سرامیک و ... استفاده می گردد.


ماشین برش آسف کاتر دستی یا همان آسف بر شامل یک شاسی یک موتور و یک تیغه می باشد که قدرت توسط  چند تسمه از موتور به تیغه منتقل می گردد.


 


 دستگاه کاتر آسف بر ( دستگاه برش آسف ) با موتورهای بنزینی و دیزلی


کاتر آسف بر (ماشین برش آسف ) • مشخصات عمومی

 • موتور هوندا

 • ابعاد: تا برش 15 سانتیمتر


 


 کاربرد دستگاه کاتر آسف بر • جهت برداشت قسمت های اب کف خیابان و سالن جهت ترمیم

 • به منظور لکه گیری و آسف معابر

 • ایجاد راه هایی برای عبور آب و تاسیسات در کف سالن

 • برداشت کامل کف پل و سالن

 • باز حفره های عمقی در کف سالن


 


 


برش بتن: به منظور کابل گذاری و ایجاد تغییرات ی در سطح بتون


برش آسف : برش به صورت دوخط موازی به منظور حفاری کانال های فاضلاب، برق، گاز و کابل گذاری به دلیل سبک وزن بودن، دربرش آسف پشت بام از این دستگاه استفاده می شود.


منبع : سایت


 
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/5/كاتر آسفالت بر (دستگاه برش آسفالت)/
انواع کاتر اسف بر

درخواست حذف اطلاعات

کاتر آسف بر باتوجه به نوع موتور و شاسی دارای انواع مختلفی می باشد که به تعدادی از آن اشاره می گردد:


- کاتر آسف بر با موتور هوندا 13 اسب بنزینی و شاسی تهران کاتر


- کاتر آسف بر با موتور هوندا 16 اسب بنزینی و شاسی تهران کاتر


-کاتر آسف بر با موتور راتو بنزینی و شاسی تهران کاتر


- کاتر آسف بر با موتور ایتیکیو و شاسی تهران کاتر


- کاتر آسف بر با موتور گرین پاور و شاسی تهران کاتر


- کاتر آسف بر با موتور برقی و شاسی تهران کاتر


 این کاتر برش آسف در صورت بستن تیغه کاتر 45 سانتی متری ، 17 سانتی متر برش می دهد. درصورتی که تیغه برش بتن بر روی آسف بر بسته شود می تواند به عنوان دستگاه برش بتن یا کاتر برش بتن  استفاده گردد ولیکن سطح بتنی بایستی فاقد آرماتور باشد. به این معنی که تیغه کاتر بتن بر با داشتن الماسه دور تا دور تیغه فقط بتن را برش میدهد و نمیتواند میلگرد را برش دهد. تیغه برش آسف با تیغه برش بتن تفاوت دارد پس قبل از ید دقت فرمایید و نمی توان از تیغه برش آسف برای برش بتن و همچنین کاتر برش بتن در برش آسف استفاده کرد. در استفاده از دستگاه برش آسف این نکته فراموش نگردد که به دلیل هوا خنک بودن موتور پس از چند ساعت کارکرد موتور را خاموش نمایید تا خنک گردد. در شاسی کاتر یک مخزن آب وجود دارد که با ریختن آب بر روی تیغه دستگاه آسف بر باعث خنک شدن تیغه کاتر آسف بر می شود. رایج ترین شاسی استفاده شده شاسی ایرانی تهران کاتر ، تهران کار و خلیج فارس می باشد ولیکن شاسی خارجی کوپاز و هی ی نیز مورد استفاده می شود. تفاوت کاتر برش بتن و دستگاه کاتر آسف بر فقط در تیغه برش کاتر می باشد. قیمت آسف بر با توجه به مدل موتور و شاسی متغیر می باشد.  کار با دستگاه کاتر آسف بر آسان است ولیکن از اپراتور بسیار مبتدی استفاده نفرمایید. همچنین روغن دستگاه کاتر برش آسف به طور منظم تعویض گردد که این امر موجب افزایش طول عمر دستگاه برش بتن یا آسف می گردد. ضمناً تیغه برش بتن قیمت بالاتری از تیغه برش آسف دارد


منبع:abzar724.com
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/3/انواع کاتر اسفالت بر/
برش بتن

درخواست حذف اطلاعات

برش بتن به عملیاتی گفته میشود که طی آن بر مبنای نیاز تغییری در وضعیت ساختار قبلی به واسطه‌ی برش ایجاد میکنیم.حال با توجه به آنکه نیاز ما چیست روش‌های اجرا نیز متفاوت است. در زیر به معرفی این روش ها میپردازیم:


image result for â?«ø¨ø±ø´ ø¨øªù? ú?û?ø³øªâ?¬â??


1.برش بتن به منظور اجرای بازشو در یک سطح عمودی : این روش مختص سقف‌های بتنی که ضخامت چندانی ندارند میباشد که بتوان توسط دستگاه کرگیری با ایجاد چند سوراخ با قطر مناسب بازشوی مناسب در محل مورد نظر را ایجاد کرد.به منظور ایجاد حفره در سقف به منظور ایجاد حفره در سقف و یا کف بتنی نیز می توان از دستگاه کاتر با تیغه الماسه استفاده نمود که آن نیز شیارهایی در امتداد مستقیم ایجاد می کند.


2.برش سیمی بتن مربوط به برش در احجام بالا :در این روش برش توسط سیمی که از یک طرف به دور بتن و از طرف دیگر به دستگاه برش متصل است انجام میشود.همچنین طول مناسب برای سیم نیز با توجه به ابعاد بتن معین میشود از مزایای این روش نسبت به سایر روشها ، عدم محدودیت ابعاد برش ، سرعت بالای برش و پیوستگی برش را می توان نام برد.


حال بسته به شرایط موجود روش‌های مختلفی برای انجام عمل برش وجود دارد.


1.برش بتن : برش های کم عمق و در مقیاس کوچک
در این ح ، شما می توانید از یک فرز 4 "و یا 5" و یک تیغه الماس متخلخل (sintered diamond blade) 4 "و یا 5" استفاده کنید ، به عنوان مثال، تیغه الماس سگمنتال(segmented diamond blade) ، تیغه الماس توربو ( turbo diamond blade)، یا تیغه الماس توربو موج ( turbo wave diamond blade) ، نصب شده بر روی فرز.


2.برش های عمیق و یا در مقیاس بزرگ:
اگر برش بتن عمیق تر از 4 "(در حدود 100mm ) است و یا مقیاس کار نسبتا بزرگ است، باید از یک اره بتن مرطوب (wet concrete saw) و از تیغ اره بتنی الماسه لیزری (laser welded diamond concrete saw blades ) برای انجام کار استفاده نمود
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/4/برش بتن/
تیغه آسف بر

درخواست حذف اطلاعات

انواع تیغه کاتر آسف بر 


دستگاه دارای تیغ های برش به قطر 45 – 60 – 90 سانتی متر بوده و همچنین قابلیت نصب موتور بنزینی یا دیزلی را داراست.


تیغه آسف بر


تیغه آسف بردر انواع سایز ها مختلف از 30 سانتی متر تا 120 سانتی متر موجود است الماسه ها و سگمنت های تعبیه شده بر روی دستگاه آسف بر برای برش آسف استفاده می شود .
عمق تیغه کاتر آسف بر می تواند با عمق 15 سانتی متر تا 90 سانتی متر را برش بزند .
در صورتی که تیغه آسف بر از کیفیت برخوردار باشد و همچنین این کار توسط افراد مجرب انجام پذیرد ، طول برش متناوب و منظم ایجاد میگردد.
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/2/تيغه آسفالت بر/
کاتر بتن بر

درخواست حذف اطلاعات

در بسیاری از پروژه های ساختمانی نیاز به برش بتن داریم رایج ترین روش در این زمان برش بتن به وسیله کاتر بتن می باشد .


دستگاه کاتر بتن راکف بر نیز می نامند .


در زمان گذشته عملیات برش بتن انجام نمی گرفت بلکه سازه بتن با روش سنتی ها ت یب میگردید . اما امروزه و با پیشرفت های حاضر عملیات برش بتن که میتوان آن را روش نوینی نامید در بسیاری از پروژه های ساخت و ساز  استفاده می شود .استفاده از تیغه بتن بر ،  دستگاه کاتر بتن بر نیز به همین سبب و به علت مزایایی که نسبت به دیگر روش های برش بتن دارد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد .
در چه زمانی باید از برش بتن استفاده کرد؟


در گذشته و قبل از پی بردن به مزایای برش بتن شاید نیاز به برش بتن به اندازه الان احساس نمی شد . اما در زمان حاضر با وجود مزایای  این روش که در ادامه این مقاله نیز بیان شده است ،این روش بسیار پرکاربرد گشته است . و همین امر موجب افزایش فروش کاتر بتن بر شده است . از جمله دلایل استفاده از کاتر بتن بر میتوان به موارد زیر اشاره کرد.


1- مشکلات اجرای پروژه که در زمان نقشه خوانی به وجود آمده است .


2- تغییرات پس از ساخت در شکل سازه


3- در زمانی که بتن به علت گیرایی نهایی قابلیت شکل پذیری خود را از دست داده است .


4- سختی پیاده سازی دقیق طرح
در این مواقع درصورتی که نخواهیم از برش بتن به روشهای همانند استفاده از تیغه کاتر استفاده نماییم باید به ت یب کل سازه بپردازیم . روشی که در گذشته استفاده می شد . وروش مناسبی نبود .


مزایای برش بتن :


عدم ضربه به فونداسیون


عدم نیاز به ت یب کل سازه


عدم ایجاد آلودگی صوتی


دقت در برش
انواع روش های برش بتن:


برش به وسیله اسپیلتر


اسپیلتر وسیله ای بسیار پرقدرت می باشدکه بانیروی زیاد سخت ترین سنگ ها  را فرو میپوشاند.


برش به وسیله کاتر بتن بر


کاتر بتن بر یا کف بر متداول ترین روش در زمینه می باشد . در این روش به وسیله تیغه بتن بر برشهایی تا عمق 40 سانتیمتر حفر می شود .


 انواع کاتر بتن بر  : کاتر بتن بر برقی و دیزلی می باشد . برش با تیغه بتن بر  در مقایسه با دیگر روش ها دارای مزایایی همانند صافی سطح برش خورده و دقت بالا در کار است .


برش با سیم الماس :


این روش نیز یکی از روش های نسبتاجدید می باشد که از سرعت بالایی نیز برخوردار است . همچنین توانایی انجام برش در مکان ها و سطوح مختلف را نیز دارد .
برش توسط سوراخکاری در بتن :


در این روش نیز بااستفاده از ایجاد سوراخ هایی در بتن برای عبور کابل های برق ، تاسیسات ساختمانی و لوله های آب و گاز به برش بتن میپردازند . این سوراخکاری را می توان در سطح آسف ، آجر ، بلوک سیمانی و … انجام داد.


منبع
منبع : http://asphaltcutter.ParsiBlog.com/Posts/1/کاتر بتن بر/