بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باران

پست باران از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باران

درخواست حذف اطلاعات
جلوی پنجره ی اتاقم نشسته و به ی که نمی دانم کیست فکر می کنم. به آن ی که در آن روز زیبای بارانی با چشمان سیاهش به من نگاه می کرد. لبخند ملیحی بر روی لب هایش پدیدار شد...

کاش آنقدر دل و جرئت داشتم که بگویم بیاید زیر چترم تا خیس نشود...

کاش می توانستم یه لبخند بزنم و سلام کنم...

کاش صورتم از خج قرمز نمی شد..

کاش می دانستم او کیست
منبع : http://asheghaneh9715.blogfa.com/post/1