بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

a lover

آخرین پست های وبلاگ a lover به صورت خودکار از بلاگ a lover دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.باران

درخواست حذف اطلاعات
جلوی پنجره ی اتاقم نشسته و به ی که نمی دانم کیست فکر می کنم. به آن ی که در آن روز زیبای بارانی با چشمان سیاهش به من نگاه می کرد. لبخند ملیحی بر روی لب هایش پدیدار شد...

کاش آنقدر دل و جرئت داشتم که بگویم بیاید زیر چترم تا خیس نشود...

کاش می توانستم یه لبخند بزنم و سلام کنم...

کاش صورتم از خج قرمز نمی شد..

کاش می دانستم او کیست
منبع : http://asheghaneh9715.blogfa.com/post/1
تنها

درخواست حذف اطلاعات
تنهای تنها روی مبل می نشینم، با یک لیوان هات چاکلت در انتظار تو..

در انتظار اینکه در یک روز پاییزی بیای و آرام در بزنی. خیس باران باشی و من از دیدنت خشکم بزنه.

بری جلوی بخاری بنشینی و شروع کنی به تعریف روز های دوریت از من و بگویی که دیگر هرگز تنهایم نمی گذاری.

دستت را روی دستم بگذاری و بگویی: می خواهم هر روز چشمای عسلیت را بتوانم ببینم.

بعد دوباری بلند شوی و بروی. اما این بار منم با تو همراهم.
منبع : http://asheghaneh9715.blogfa.com/post/3
bienvenue

درخواست حذف اطلاعات
هرگز یادم نمی رود.

اولین باری که وارد خانه اش شدم تا با هم سر یک پروژه ی ساده برای مدرسه کار کنیم. آنقدر خج کشیده بود که به جای اینکه بگوید bonjour گفت bienvenue و من هم خنده ام گرفت. وقتی برای اولین بار در چشمانم نگاه کرد.. خودم را به او باختم. بهم گفتt'as de beaux yeux (چشمان زیبایی داری) . هیچ وقت یادم نمی رود.. اولین باری که در مدرسه آمد کنارم نشست. وقتی برگشتم خانه و آن نامه ی زیبا را در کیفم پیدا ، تازه فهمیدم چرا جایش را در کلاس عوض کرد و دیگر کنار بهترین دوستش نمی نشست.

یادم نمی رود وقتی روز اولین نامه را باز ..

نه.. هیچ کدامشان را یادم نمی رود.

xxaloverxx
منبع : http://asheghaneh9715.blogfa.com/post/4