بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

جاودانه ها????

پست جاودانه ها???? از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جاودانه ها????

درخواست حذف اطلاعات
مرا از مرگ هراسی نیست
مرا از نیستی باکی نیست این سرگردان جاودان را
من
بودن یا نبودن را تجربه کرده ام
و دیدم واژه ای که با بودنها و نبودنها عجین بود
و آن
تنها عشق بود
عشق تنها واژه جاودان که ناگفته های من به آن ختم میشد
برای بودن و نبودن اشتراکی سبز شد
میان بودن و نبودن
میان ماندن و نماندن
میان خواستن و نخواستن
میان زندگی و مرگ
تنها فاصله لغات تکراری پوچند.
و در همه
عشق را یافتم -همچنان فاتح میدرخشید-
برای من که چیز دیگری ندارم
جز وسعتی سرخ-قلبم-آیا شه ای به فراخی آرزوها را لمس خواهم کرد؟
من همچنان
مرگ دیگری را تجربه خواهم کرد
بوی مرگ ...
بوی انفجار فکرهای خام میدهد
فکرهایی که در قفس جمجمه ها پوسیده اند
همانند من.
پیراهن سفید کفن را
در زیر خاک سرد بر تن میفشارم
و همچنان در حس پوسیدن جاری میمانم.
در شه راکد این تمدن
تمدن دروغین واژگون
تمدنهای جاودان که در آن
عشقها جاودانگی را از یاد برده اند
...و ما تمام جاودانه ها را
فراموش کرده ایم
مثل گذشت روزهای زندگی
و مثل هر مسافری که مقصد را تا انتها فراموش کرده باشد.-مقصد...
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1673