بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

غم یار

پست غم یار از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.غم یار

درخواست حذف اطلاعات

ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ صبر کم و بی ت بسیار و دگر هیچ

ماییم و لبا لب شدن از یار و دگر هیچ منصور و اناالحق زدن از دار و دگر هیچ

گر راه به مرهمکده عشق بی الماس بنه بر دل افکار و دگر هیچ

در چو پرسند که سرمایه چه داری. گویم که غم یار و غم یار و دگر هیچ
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1755