بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

ضبط

پست ضبط از وبلگ مرجع دریافت و با درج لینک مستقیم منبع آن نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.ضبط

درخواست حذف اطلاعات
چی بکم والا گفتم ضبط کن کفت باشه

دیروزگفتم نکنه خودتم خوشت میاد

کلی قسم خورد گفتم چرا پس ضیط نمیکنی

گفته این فهته میکنه
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1779