بهاران جدیدترین مطالب و اطلاعات وبسایتها و وبلاگهای فارسی

باهم ولی دور زهم

آخرین پست های وبلاگ باهم ولی دور زهم به صورت خودکار از بلاگ باهم ولی دور زهم دریافت شده و با درج لینک مستقیم منبع آن در سایت مرجع نمایش داده شده است. در صورتیکه محتوای پست های نمایش داده شده نا مناسب و شایسته تذکر میباشد، بر روی لینک درخواست حذف کلیک نمائید تا از دسترس عموم خارج گردد.جاودانه ها????

درخواست حذف اطلاعات
مرا از مرگ هراسی نیست
مرا از نیستی باکی نیست این سرگردان جاودان را
من
بودن یا نبودن را تجربه کرده ام
و دیدم واژه ای که با بودنها و نبودنها عجین بود
و آن
تنها عشق بود
عشق تنها واژه جاودان که ناگفته های من به آن ختم میشد
برای بودن و نبودن اشتراکی سبز شد
میان بودن و نبودن
میان ماندن و نماندن
میان خواستن و نخواستن
میان زندگی و مرگ
تنها فاصله لغات تکراری پوچند.
و در همه
عشق را یافتم -همچنان فاتح میدرخشید-
برای من که چیز دیگری ندارم
جز وسعتی سرخ-قلبم-آیا شه ای به فراخی آرزوها را لمس خواهم کرد؟
من همچنان
مرگ دیگری را تجربه خواهم کرد
بوی مرگ ...
بوی انفجار فکرهای خام میدهد
فکرهایی که در قفس جمجمه ها پوسیده اند
همانند من.
پیراهن سفید کفن را
در زیر خاک سرد بر تن میفشارم
و همچنان در حس پوسیدن جاری میمانم.
در شه راکد این تمدن
تمدن دروغین واژگون
تمدنهای جاودان که در آن
عشقها جاودانگی را از یاد برده اند
...و ما تمام جاودانه ها را
فراموش کرده ایم
مثل گذشت روزهای زندگی
و مثل هر مسافری که مقصد را تا انتها فراموش کرده باشد.-مقصد...
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1673
....

درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم سکوتت"خوب"است یا "بد"
فریادت"آری" است یا "نه"
گم شده ام میان دو راهی سکوت تا فریادت...
نمی دانم تا چند قدمی دلت باید ایستاد..
عذاب می کشم از این همه تردید...دودلی...
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1695
دل در طلب یار

درخواست حذف اطلاعات
دلم را باچند بوسه عاشقانه داغ

سوار بر بوم رنگ برایت میفرستم .

دلت خواست بوسه ام را بر لبانت بگذار

تا داغی آن سرد نشود اما دلم را

در دستت بگیر چون میشکند.

اگر هم پذیرایش نبودی ، بوم را

با دل من رها کن به من بر میگردد .

اما با یک فرق

دیگر دل نیست .
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1739
غم یار

درخواست حذف اطلاعات

ماییم و شب تار و غم یار و دگر هیچ صبر کم و بی ت بسیار و دگر هیچ

ماییم و لبا لب شدن از یار و دگر هیچ منصور و اناالحق زدن از دار و دگر هیچ

گر راه به مرهمکده عشق بی الماس بنه بر دل افکار و دگر هیچ

در چو پرسند که سرمایه چه داری. گویم که غم یار و غم یار و دگر هیچ
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1755
ضبط

درخواست حذف اطلاعات
چی بکم والا گفتم ضبط کن کفت باشه

دیروزگفتم نکنه خودتم خوشت میاد

کلی قسم خورد گفتم چرا پس ضیط نمیکنی

گفته این فهته میکنه
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1779
پاک ماندن در عشق????????????????????

درخواست حذف اطلاعات
پاکی اندر عشق ماندن مـــشکل است
بر زبان نام تو راندن مــــشکل است

گفتن صدها غزل هم شرط نیــــــست
بیتی از عشق تو خواندن مشکل است

توســــــن این جانــــم اندر چشــــم تو
از به سر تا پا دواندن مشـــــکل است

شوق وصلم می کشـــــد چشــــمان تو
جان و دل بی تو نهادن مشــــکل است

مرغ دل نــــتوان به هــــر دامی سپرد
دل بر این دام تو دادن مـــــشکل است

هر شب از داغ دلم خون می چـــــــکد
از فراقت خون چکاندن مــــشکل است

هر ی هم نیست لایق در غـــــــــمت
بر تو این جان را فشاندن مــشکل است

شهــــــــوتی دارم نشستن نزد عشـــــق
دست بر زلفـــــش رساندن مشکل است

من دگر آلوده در عشقم امـــــــــــــــــید
پا ز کـــــوی او کشاندن مــــشکل است
منبع : http://asheghane61.blogfa.com/post/1791